Flynn, Elizabeth Gurley 1890-1964

Agitator och organisatör inom amerikanska IWW från 1907-1916.

Elizabeth Flynn var en kringresande organisatör och agitator. Flynn var med och organiserade strejker i bl a Pennsylvania, New Jersey, New York, Minnesota, Missoula, Montana, Spokane, Washington och Massachusetts. Flynn deltog i organiserandet av den historiska lantarbetarstrejken i Paterson 1912-13 tillsammans med andra kända IWW:are som Patrick Quinlan, Carlo Tresca, Adolph Lessig och Bill Haywood.

Joe Hill skrev en sång till hennes ära kallad "The Rebel Girl".

Skrifter:

Sabotage : the conscious withdrawal of the workers' industrial efficiency (1916)