Andersson, Alfred 1885-1949

Under många år ledamot i SACs arbetsutskott.

(Om vi inte hittar en bättre bild går det att scanna bilden på sid 151 svenska folkrörelser)

Arbetade som möbelsnickare. Anslöt sig tidigt till ungsocialisterna och var under åren 1912-1920 ordförande i SUFs verkställande utskott. Organiserade sig fackligt inom Träindustriarbetarförbundet som han tillhörde 1907-1920 då han gick över till SAC

Alfred Andersson 

Födelsenamn:

Född: 31/12 1885

Död: 16/5 1949

Föräldrar:

Syskon:

Civilstånd:

Barn:

Begravd:

.

Bland hans många organisationsuppdrag kan nämnas revisor i Stockholms LS under många år, 1923-1928 kassör i Stockholmsdistriktet av SAC, ledamot av SACs AU 1921-1923 och från 1928 till xxxx. Ordförande i SACs AU och SAC från 1929 - xxx.

Ingick i den kommitté som 1929 förhandlade med LO om en sammanslagning av organisationerna och tillhörde den minoritet av SACs förhandlingsdelegation som motsatte sig LO-ledningens förslag om att SAC skulle upphöra.

Mer kommer....