Ej färdiga biografier

För vissa av dessa biografier saknar vi information, för andra pågår arbete med att uppdatera dem.

Andersson, Alfred 1885-1949

Under många år ledamot i SACs arbetsutskott.

(Om vi inte hittar en bättre bild går det att scanna bilden på sid 151 svenska folkrörelser)

Dagerman, Stig 1923-1954

Dagerman, Stig 1923-1954

Redaktör för tidningen Storm, kulturredaktör på tidningen Arbetaren och skönlitterär författare.

Elizabeth Flynn

Flynn, Elizabeth Gurley 1890-1964

Agitator och organisatör inom amerikanska IWW från 1907-1916.

Gudell, Martin 1906-1993

Litauisk/spansk syndikalist.

Hill, Joe 1879-1915

Joe Hill var agitator, organisatör, diktare och sångare. Joe Hill räknas som en av 1900-talets mest inflytelserika amerikanska arbetarsångare.

Manus-Arvidsson, Margit 1909-1971

Aktiv i SUF och redaktör för Arbetarens kvinnosida

Martinson, Moa 1890-1964

Moa Martinson är en av de mest berömda och den enda kvinnan bland de självlärda proletärförfattare som framträdde under 1920- och 30-talen.

Ramström, Edvard 1906-1996

Tidningen Arbetarens redaktionssekreterare 1949-1972.