Carlsson, Holger 1910-1983

Aktiv i Syndikalistiska Ungdomsförbundet på 30-talet och 40-talet, journalist och antinazist.

Holger Carlsson föddes 6/1 1910 i Södertälje. Han var i ungdomen tidningsförsäljare på tågen. Senare praktiserade han till bergsprängare.

Holger Carlsson 

Födelsenamn: Karl Sigvard Holger Karlsson

Född: 6/1 1910

Död: 26/7 1983

Föräldrar: Karl Evald Karlsson (f. 1884 d. 1928) Ida Sofia Wallin (f. 1889 d. 1918)

Syskon: Hillevi Sylvia Evaldine, gift Johansson (f. 1912 d. 1966) Signe Henrietta Sofia, gift Wennerberg (f. 1915 d. 1974) Inga Elisabeth Devideria (f. 1917 d. 1917) Sivert Evald Wollgard, med sina fosterföräldrars efternamn Jakobsson (f. 1918 d.2000)

Halvsyskon: Eivor Margot Elsie, gift Pettersson (f. 1920 d. 2010)

Civilstånd: gift 1940 med Edit Viola Maria (f. 1914 d. 1997)

I Stockholms syndikalistiska ungdomsklubb ingick han 1929-30 i den kommitté som utarbetade ett stadgeförslag för det planerade Syndikalistiska Ungdomsförbundet och han satt också med i en interimsstyrelse före konstituerandet. Vid bildandet av förbundet 22-23 juni 1930 i Stockholm invaldes han som en av fem i förbundets verkställande utskott.

Under de följande åren var han flitigt verksam i ungdomsförbundets tjänst. Han gjorde sig bemärkt både som god skribent och god talare och agiterade för SUF och SAC på agitationsturnéer runt om i landet. Från 1934 anordnade ungdomsförbundet ett slags talarkurser under främst Holger Carlssons ledning. Avsikten var att fördjupa aktiva medlemmars kunskaper och göra dem skickade att delta i den offentliga propagandan. 15-20 medlemmar deltog årligen. För tidningen Storm, ungdomsförbundets eget organ, blev han den förste redaktören.

Holger Carlsson tog under 30-talet också plats i Arbetarens redaktion och stod med sitt namn som tidningens ansvarige utgivare under perioden 18/6 1934-20/4 1940.

Han deltog som frivillig i finska vinterkriget.

Holger Carlsson ingick i ett par omgångar 1941-44 som medarbetare i Ture Nermans antinazistiska tidning Trots Allt. Medarbetarskapet avbröts av militärinkallelser och i två perioder var han under krigsåren journalist i London, där han var korrespondent för Bull’s Presstjänst.

Uppmuntrad därtill av Ture Nerman skrev Holger Carlsson boken Nazismen i Sverige – ett varningsord, som utkom i mars 1942. I boken, som trycktes i 20 000 exemplar, kartlade han med början i 1920-talet så långt möjligt alla personer, organisationer och partier i Sverige som på ett eller annat sätt haft anknytning till nazismen. Boken blev snabbt en storsäljare, placerade sig som etta på Svenska Dagbladets bestsellerlista för maj månad och kom att användas i departement och domstolar. Den har sedan fått göra tjänst som avstamp för åtskilliga utredningar i ämnet; Armas Sastamoinen i Arbetaren blev en av dem som förde arbetet med naziavslöjandet vidare.

Efter återkomsten till Sverige från England inträdde Holger Carlsson som redaktionssekreterare för uppslagsverket Nya Lantmannens Bok och senare för tidskriften Teknik för Alla, vilka båda utgavs av ett dotterföretag till Bull’s Presstjänst. Från 1956 till 1976, då han gick i pension, var han redaktionssekreterare på facktidskriften Traktor Journalen och Transport Teknik

Holger Carlsson avled 26/7 1983.

Skrifter

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
Nazismen i Sverige : ett varningsord Carlsson, Holger (författare) 224 s.

Nazismen i Sverige : ett varningsord

Även utgiven av Trots allt! Det som skiljer är förlagsnamnet på omslaget se JPG-filerna

Federativs, 1942 224

JPG 1

JPG 2

Libris
  Svenska livsmedelsarbetareförbundets avdelning 63 1895-1945 : Historik Livs avd. 63, 1945 247   Libris
Sverge ett nytt Spanien? Carlsson, Holger (författare) 22 s.
Sverge ett nytt Spanien? Storms, 1938 22 PDF Libris
Sätt produktionen igång! : En stridsskrift mot arbetslöshet och krigstidssvält 32 s.

Sätt produktionen igång! : En stridsskrift mot arbetslöshet och krigstidssvält 

Endast avsnittet Bygg bostäder och kraftverk! s. 8-14

Storms, 1941 32 PDF Libris
Ungdomens val : klasskämpe eller partiträl! Carlsson, Holger (författare) 21 s.
Ungdomens val : klasskämpe eller partiträl! Storms, 1937 21 PDF Libris

I arkivet på sac.se finns mer material av och om Holger Carlsson, använd sökfunktionen om du är intresserad.

Fotografier

 
Gruppbild från Syndikalistiska ungdomsförbundets konstituerande kongress 1930.

Gruppbild från Syndikalistiska ungdomsförbundets konstituerande kongress 1930. Sittande från vänster: David Franzén, Helge Bäck, okänd kvinna, Holger Carlsson, fyra tyska ungsyndikalister, okänd och Olle Wedholm. Stående i mittenraden från höger: Edvard Ramström, Emil Manus, Bengt Hedin, okänd, Albert Jensen, två okända, Sven Lundell, två okända, Margit Manus, okänd, Algot Nylund, Emmy Melin, Fingal Fallgren och två okända. Stående i bakre raden från höger: Helge Ytterberg, okänd, Axel Lindberg, Armas Sastamoinen, Frid Nordin, okänd, Erik Lundkvist, Ragnar Lindeberg och sex okända.

Se En fri tidning. Arbetaren - syndikalistisk pressröst 60 år s 134f.

 
Syndikalistiska ungdomsförbundets centralstyrelse, 1930-talet. Stående från vänster: okänd, Folke Lagerlöf, okänd, Holger Carlsson, okänd, Olov Janson och okänd. Sittande i mitten: Sven Nygårds.

Syndikalistiska ungdomsförbundets centralstyrelse, 1930-talet. Stående från vänster: okänd, Folke Lagerlöf, okänd, Holger Carlsson, okänd, Olov Janson och okänd. Sittande i mitten: Sven Nygårds.

 
Syndikalistiska ungdomsförbundets centralstyrelse i Pelarsalen i Klara folkets hus, i slutet på 1930-talet. Stående från vänster: Olov Janson, två okända, Einar Stråhle, Holger Carlsson, två okända, Harry Rosenqvist och Olle Andersson. Sittande från vänster: Erik Lunkvist, okänd, Bengt Hedin, Helge Bäck och Filip Jansson.

Syndikalistiska ungdomsförbundets centralstyrelse i Pelarsalen i Klara folkets hus, i slutet på 1930-talet. Stående från vänster: Olov Janson, två okända, Einar Stråhle, Holger Carlsson, två okända, Harry Rosenqvist och Olle Andersson. Sittande från vänster: Erik Lunkvist, okänd, Bengt Hedin, Helge Bäck och Filip Jansson.

 
SUF:s talarkurs i Klara folkets hus, Stockholm den 14 -21 maj 1938. Stående från vänster: Olov Janson, därefter sju okända, Bertil Hall, därefter tre okända och Olle Andersson. Sittande som nummer fyra från vänster: Holger Carlsson och längst till höger: Nisse Lätt.

SUF:s talarkurs i Klara folkets hus, Stockholm den 14 -21 maj 1938. Stående från vänster: Olov Janson, därefter sju okända, Bertil Hall, därefter tre okända och Olle Andersson. Sittande som nummer fyra från vänster: Holger Carlsson och längst till höger: Nisse Lätt.

Se Tidningen Storm nr 6/1938.

 
Holger Carlsson 1938.

Holger Carlsson 1938.

 
Holger Carlsson vid skrivmaskinen 1948.

Holger Carlsson vid skrivmaskinen 1948.

 
Holger Carlsson 1959.

Holger Carlsson 1959.

Se Arbetaren nr 43 1959.