Bergkvist, Karl 1891-1960

Banarbetare, journalist på Arbetaren och historiker.

Karl Bergkvist 

Födelsenamn: Karl Bergkvist

Född: 26/6 1891

Död: 12/2 1960

Föräldrar: Nils Bergqvist (f. 1856 d. 1937) Karolina Andersdotter (f. 1857 d. 1945)

Syskon: Anders Gustaf (f. 1883 d. 1951) Olga (f. 1885 d. 1959) Oskar (f. 1888 d. 1953) Ellen (f. 1895 d. 1903) Fabian (f. 1898 d. 1972)

Civilstånd: gift 1928-1960 Ingel Lovisa Eriksson (f. 1896 d. 1991)

Begravd: Skogskyrkogården, Stockholm (område 14, nr 13121E)

 

Karl Bergkvist föddes i Ottebol, Ny församling i Värmland den 26 juni 1891. Han växte upp i en banvaktsstuga efter linjen Åmotsfors-Ottebo. Vid 11 års ålder började han arbeta vid Eda glasbruk för 60 öre per dag.

Vid 16 års ålder började Bergkvist som banarbetare hos SJ, periodvis arbetade han som skogsarbetare sannolikt under vintern då järnvägsbyggena hade mindre än hälften så många anställda som under sommarhalvåret och de som var åretrunt anställda anläggningsarbetare var främst äldre arbetare.

Kanske blev Bergkvist medlem i Kristinehamns LS 1917 men säkert är att han 1918 blev medlem i Charlottenbergs LS. I juni 1924 anställdes han som journalist på tidningen Arbetaren och där blev han kvar ända till sin bortgång. När han började på redaktionen hade han enligt Evert Arvidsson:

“ ...hunnit att inför de uppmärksamma göra sig känd för ovanligt god förmåga att orientera sig i den syndikalistiska idévärlden och uttrycka sig i skrift.” (Arbetaren nr 7 1960.)

På Arbetarens redaktion blev den självlärde Bergkvist en allround-kapacitet, han skrev fackliga krönikor, ledare och redigerade samt översatte svåra texter från engelska och tyska. När så krävdes ryckte han in som notischef eller nattredaktör. Evert Arvidsson berättade vidare:

”...kan aldrig upphöra att förvånas över hans förmåga att handskas med ord på papper. Men det talade ordet låg inte för Bergkvist. Veterligen har denne idoge organisationsmedlem aldrig yttrat sig på ett möte. Troligen var det blygheten i hans väsen som satte stopp  för den sortens verksamhet. Att uträtta mycket och märkas litet tycktes livet igenom varit Karl Bergkvists ledstjärna. Och jag tror att hans prestation därvid är och förblir oöverträffad inom SAC.” (Arbetaren nr 7 1960.)

1956-1960 var Bergkvist vid sidan av tjänsten på Arbetarens redaktion, redaktör för tidningen Industriarbetaren som utgavs av SACs trävaruindustri-, gruv- och metallindustri- och byggnadsindustridepartementet med 6 nummer per år, föregångaren till det som idag är SACs medlemstidning Syndikalisten.

Bergkvist skrev SACs jubileumsskrifter 1935 och 1960 vilka fortfarande är två av de viktigaste standardverken för förståelse av den svenska syndikalismens historia. Han avled den 12 februari 1960 under arbetet med den sistnämnda skriften.

Skrifter

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
40 timmars arbetsvecka : ett aktuellt krav Bergkvist, Karl (författare) 32 s.

40 timmars arbetsvecka : ett aktuellt krav

Upplaga 5000

Federativs, 1951 32 PDF Libris
Erövringen av arbetsplatserna Bergkvist, Karl (författare) 2. uppl. 24 s.

Erövringen av arbetsplatserna

Även utgiven 1954

Federativs, 1959 24 PDF Libris
Federalismen två delar i en volym; Federalismen: Bidrag till en frihetens historia Rüdiger, Helmut (författare) Federalismen: I svensk självstyrelse- och folkrörelsehistoria Bergkvist, Karl (författare) 678 s.

Federalismen två delar i en volym : Federalismen: Bidrag till en frihetens historia : Federalismen: I svensk självstyrelse- och folkrörelsehistoria

Avsnittet Federalismen: I svensk självstyrelse- och folkrörelsehistoria s. 515-660

Federativs, 1947 678

PDF (1)

PDF (2)

Libris
SAC 1910-1960 : jubileumsskrift Bergkvist, Karl (författare)Arvidsson, Evert (författare) 367 s.
SAC 1910-1960 : jubileumsskrift Federativs, 1960 367 PDF Libris
Sveriges arbetares centralorganisation : minnesskrift med anledning av tjugofemårsjubileet 1910-1935 Bergkvist, Karl (författare) 361 s.
Sveriges arbetares centralorganisation : minnesskrift med anledning av tjugofemårsjubileet 1910-1935 Federativs, 1935 361 PDF Libris
Syndikalismen i organisationssverge Bergkvist, Karl (författare) 19 s.

Syndikalismen i organisationssverge

Även utgiven 1951, 1952

SAC, 1950 19 PDF Libris

Det är mycket troligt att Bergkvist även skrivit en stor del av texterna i Till Kamp - SAC:s 20-årsskrift som var en bilaga till Arbetaren, PDF.

Artiklar

Endast artiklar som finns att läsa på sac.se.

  • Avtalsläget under 1958 i Arbetarekalendern 1959, PDF
  • Nya fackliga perspektiv i Arbetarekalendern 1960, PDF
  • Skall arbetarna avstå från frihetens möjligheter i Revelj : propagandatidning 1949, PDF
  • Tvåårsavtalets år facklig krönika för 1960 i Arbetarekalendern 1961, PDF

Fotografier

Det finns fler fotografier här.

 
Karl Bergkvist, redaktör på Arbetaren.

Karl Bergkvist, redaktör på Arbetaren.

 
Karl Bergkvist, redaktör på Arbetaren.

Karl Bergkvist, redaktör på Arbetaren.

 
Karl Bergkvist, redaktör på Arbetaren.

Karl Bergkvist, redaktör på Arbetaren.

 
Karl Bergkvist, redaktör på Arbetaren.

Karl Bergkvist, redaktör på Arbetaren.

 
Tidningen Arbetarens redaktion 1954 i pelarsalen i Klara folkets hus, stående från vänster: Örjan Wallqvist, Herbert Anckar, Lasse Bergström, Paul Zimmerling, Edvard Ramström, Evert Arvidsson, Bengt Stymnevall, Sven Thiessen, Sam Knutsson och Mauritz Edström. Sittande från vänster: Karl Bergkvist, Bertil Gripenberg, J. A. Henriksson, Allan Degerstrand och Armas Sastamoinen.

Tidningen Arbetarens redaktion 1954 i pelarsalen i Klara folkets hus, stående från vänster: Örjan Wallqvist, Herbert Anckar, Lasse Bergström, Paul Zimmerling, Edvard Ramström, Evert Arvidsson, Bengt Stymnevall, Sven Thiessen, Sam Knutsson och Mauritz Edström. Sittande från vänster: Karl Bergkvist, Bertil Gripenberg, J. A. Henriksson, Allan Degerstrand och Armas Sastamoinen.

Se En fri tidning. Arbetaren - syndikalistisk pressröst 60 år s. 122.

 

Källor

  • Karl Bergkvist död i Arbetaren nr 7 1960 av Evert Arvidsson
  • En fri tidning s 124 av Edvard Ramström
  • Avsnittet Karl Bergkvist i SAC 1910-1960 : jubileumsskrift, se bibliografin ovan
  • Arbetarekalendern 1961 s. 187