Teater av Folke Fridell

Lista över Teaterpjäser och radioteaterpjäser.

Under arbete…

Teaterpjäser skrivna för och spelade av .Svenska Riksteaterns Växjöensemble
Nedlagd by 1971
Av egen kraft 1972
Radiopjäser
Syndfull skapelse (dramatiserad tillsammans med A.Gunnar Bergman) 1951.
Bergspredikan 1956
Sista resan 1956
Den otacksamme 1959
Detta måste du lova 1960
 En fri man 1960
Den enes bröd 1961
Födelsedagen 1961
Gruvan 1963