Biografiskt om Folke Fridell

Biografiskt om Folke, artiklar, uppsatser och skrifter om hans böcker samt enkätsvar och intervjuuttalanden.

Skrifter

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
           
           
           

Furuland, Lars: Folke Fridell och människovärdet. - Svensk arbetarlitteratur / Lars Furuland & Johan Svedjedal, 2006, s. 254-265.

Rying, Mats: Ensamvargen Folke Fridell. - förf:s Röstlägen : författarsamtal, 1994, s. 13-19.

Wahlén, Ingvar: Folke Fridell - Människovärdets diktare. - Svenska arbetarförfattare under 1900-talet / Kristina Olls och Ingvar Wahlén, 1989, s. 85-86.

Folke Fridell. - Författare i vår tid / red. av Tia Hammarbäck-Lundin och Kerstin Wahlberg, 1986, s. 110-112.

Bornlid, Jan Erik: Den nya tiden : Folke Fridell, Död mans hand. - Inte bara kampsång : fjorton analyser av arbetarlitteratur / red.: Birgitta Ahlmo-Nilsson, 1979, s. 117-124.

s

Strömbäck, Jan-Ewert: Proletärförfattare med en utmanande analys. - Svenska Dagbladet, 2004-10-01.

Strömbäck, Jan-Ewert: Dela och bestämma?. - Dagens Nyheter, 2000-05-02.

Blom, Rolf: Folke Fridell - idealist och realist. Diktarna och arbetarrörelsen. - Tiden, 1989, nr 6/7, s. 340-347.

Rydell, Sölve: Han ärvde trotset. - Förr o. nu, 1988, nr 4, s. 49-52, 54-60.

Andersson, Osvald, Folke Fridell och verkligheten. (FiB, 1951, nr 16.)
Blom, Rolf, "Man borde vara med att dela och bestämma". (DN 2/11 69.)
Carlson, Stig, Harmonin finns bara för örnarna. (AVB, 1956, nr 1.)
Flodh, Elis, Folke Fridell. En författare med budskap. (Bevingad jul, 1953, s. 12—13.)  
Flodh, Elis, Fridell och arbetstrivseln. (NSD 2/9 1953.)
Goland, Erik, Proletärdiktens upplösning (GHT 24/9 1948)
Hedin, Bengt, Olitterärt om Fridell. (DT 11/2 1956.)
Ivre, Ivar, Den nya proletärdikten (Kritiskt 40-tal, 1948, s. 207—211)
Johansson, Rune, Man borde vara med och bestämma... (DN 27/1 1974.)
Lagercrantz, Olof, Maskinslavarnas diktare. (DN 3/7 1955.)
Lannermark, Valter, Folke Fridell. (Studk, 1955 nr 7, s. 149—154.)
Lannermark, Valter, Folke Fridells samhällssyn. (Perspektiv, 1957, s. 347—352.) /
Luthander, Lennart, Visit hos Folke Fridell. (GHT 1/6 62.)
Löfqvist, Gustaf, Samtal med Folke Fridell. (Arbn 1969:34/35.)
Mårtensson, Sigvard, Folke Fridell — för en ny moral och en ny barmhärtighet. (Sociala meddelanden 1963, s. 576—577.)
Ramström, Edvard, Maskinbetjänternas författare. Folke Fridell porträtterad. (Bevingad jul 1956, s. 8—9.)
Sandblad, Henrik, Proletärdiktens förnyelse (GHT 6/9 1948)
Sireborn, Axel, Folke Fridell — en samhällskritiker. (NyTid 25/6 62.)
Sundman, Per Olof, Det viktigaste är inte att hitta på nya maskiner. (Författarförlagets Tidskrift nr 1 1971.)
Svensson, Gösta A., (Beklädnadsfolket nr 9 1948.)
Svensson, Gösta A.,  (Skånska Social-Demokraten 16/9 1948.)
Söderbergh, B., Folke Fridell  (Expr. 7/5 1947).
50-årsdagen. (MT, NSD och SKD 1/10 54.) 


Intervjuer
Furuland, Lars, Bandad intervju med Folke Fridell. Avd för litteraturso- ciologi vid Litteraturvetenskapliga inst i Uppsala 11/11 1965.
Lindh, Annmari, Folke Fridell: "Vi behöver en ny människa." (RiR 1970:27.) [Intervju.]
Ramström, Edvard, Rivar-Bohm angår oss ännu ! (Arbn 1965, h. 51/52.) [Intervju.]
[Stenberg, Birgitta], Folke Fridell: Teknikdyrkan — vägen till polisstaten. [Intervju.] (Diktarna inför nutidsproblemen, 1957, s. 38—44.)
Hartwig, Torbjörn: Något skymmer vägarna. - Förr o. nu, 1988, nr 4, s. 5-8. - [intervju].

Knutsson, Rolf: Ännu lever frihetsdrömmen - Rolf Knutsson samtalar med Folke Fridell. - Rallarros, 1984, nr 5, s. 2-8.

Uppsatser
Ekeristaf, Bo, Folke Fridells syn på arbetet. Sthlms Högskola 1968.
Engdahl, Kerstin & Frank, Jan-Olof  Förteckning över ett urval gestalter i Folke Fridells skönlitterära verk. Bibliotekshögskolan, vt 1975:51 Länk http://bada.hb.se/handle/2320/7741
Hedman, Sven, Rivar-Bohm och människovärdet. Uppsala universitet 1973.
Silfverberg, Georg, Anarkist i folkhemmet. Uppsala universitet 1964.

Intervjuer:

Folke Fridell: Syndikalist har jag alltid varit (1984)

Artiklar:

Texter om Folke Fridell: