Böcker av Folke Fridell

Böcker och småskrifter av Folke Fridell, omslagsbilder, omslagsbaksidor, beskrivning av vad böckerna handlar om, innehållsförteckningar, lista över recensioner, information om olika utgåvor och översättningar till andra språk samt ljudböcker.

Se vidare biografin över Folke Fridell samt bibliografierna över Avsnitt i antologier, förord till andras skrifter samt skrifter redigerade av Folke Fridell, Lista över Teaterpjäser och radioteaterpjäser,

1. Vad tiden kräver (1935)

2. Diktaturen- en febersjukdom (1943)

3. Är rätten till arbete nog? (1944)

4. Tack för mig - grottekvarn (1945)

5. Industriell demokrati (1946)

6. Död mans hand (1946)

7. Kooperationen och den industriella demokratin (1947)

8. Nya mål för arbetardikten (1948)

9. Greppet hårdnar (1948)

10. Syndfull skapelse (1948)

11. Av egen kraft (1949)

12. Bekännelse (1949)

13. Människan och maskinkulturen (1949)

14. Hoppjerka (1950)

15. Bergspredikan (1951)

16. Något måste gro.... (1952)

17. Ungdomen och framtiden (1952)

18. Peter (1953)

19. Jungfrun i det grå (1954)

20. Bjälken i ditt öga (1955)

21. Bönsöndag (1956)

22. Kerstin (1957)

23. Britta tar befälet (1959)

24. Äldst i världen (1959)

25. Stenansiktet (1962)

26. Dag som ovan (1964)

27. Nattfjäril (1966)

28. Bokens vecka (1967)

29. Återblick och framtidssyn (1970)

30. Liten krönika till minnet av Kristina Nilsson (1972)

31. Nedlagd by (1980)

32. Nederlaget och andra noveller (1981)

33. Något skymmer vägarna : roman (1984)

34. Historietter från den tid medan människan ännu åt (1990)

1. Vad tiden kräver (1935)

Innehåll: Sammanhållningens nödvändighet, Skogsarbetarnas levnadsförhållanden, Skogsavverkning, ett hårt och mödosamt arbete, Vad är orsaken till skogsarbetarnas usla levnadsvillkor?, Organisationsidén har nått skogarnas folk, Skogs- och jordbrukarungdomens organisationsproblem, Syndikalismen, den naturliga organisationsidén, Skogsarbetare, organisera eder!

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
Vad tiden kräver : Appell till skogsindustriens arbetare Fridell, Folke (författare) 24 s.
Vad tiden kräver : Appell till skogsindustriens arbetare Arbetare-Kuriren, 1935 24 PDF Libris

2. Diktaturen - en febersjukdom (1943)

Innehåll: I Krigets fotspår, Demokrati - diktatur ur arbetarsynpunkt, Fascismen - en listig lära, Vad är fascismens mål?, Vad innebär demokratin?, Demokratins påstådda skuld, Nationalism och demokrati, Demokratin kontra kapitalismen, Socialismen kamp i bakgrunden, Förinta den demokrati man kämpar för, Kamp för verklig demokrati, Staten - demokratins dödsfiende, Socialismen betyder verklig demokrati, Socialisering - verklig demokrati!

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
  Diktaturen - en febersjukdom Federativs, 1943 39 Text Libris

3. Är rätten till arbete nog? (1944)

Innehåll: Inledning, Kapitalismen i stöpsleven, Socialismen och kollektivismen, Framtidsperspektiv - statstotalism, Hur blir arbetarnas ställning?, Motåtgärder från arbetarna, Politikerna räkna med nya krig, Syndikalismen och efterkrigsproblemen, En konkretisering av programmet, Industriell demokrati, Några ord om och till teknikerna, Slutord.

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
Är rätten till arbete nog? : ett inlägg i debatten om efterkrigsproblemen  Fridell, Folke (författare) 30 s.
Är rätten till arbete nog? : ett inlägg i debatten om efterkrigsproblemen Federativs, 1944 30

PDF

Text

Libris
  Är rätten till arbete nog? Stockholms LS, 1969 27   Libris

4. Tack för mig - grottekvarn (1945)

En lovande debutroman som trevande visade Fridells potential. Om mannen som flyr grottekvarnen för att nå ett människovärdigare liv. Pacifistiska, antikapitalistiska och syndikalistiska tankegångar förs fram av huvudpersonen Magni Johannesson.

De första femton kapitlen av boken gick som följetong i tidningen Arbetaren under rubriken Fattig barndom 1941.

Recensioner: R, Svenska Dagbladet 9/7 1945; Ivan Oljelund, Stockholms-Tidningen 22/7 1945; Kajax Aftontidningen 29/7 1945; Sven Stolpe, Aftonbladet 13/9 1945; Erik Lindegren, BLM nr 8 1945 s 715; E. J., Göteborgs handels och sjöfarts tidning 19/1 1946; Folklig kultur, 1946, nr 1.

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
Tack för mig - grottekvarn Fridell, Folke (författare) 303 s.

Baksida

Tack för mig - grottekvarn Federativs, 1945 303   Libris
Tack för mig - grottekvarn

Baksida

Tack för mig - grottekvarn

Upplaga 80 000

Folket i Bild, 1954 239  

Libris 1

Libris 2

Tack för mig - grottekvarn Fridell, Folke (författare) 239 s.

Baksida

Tack för mig - grottekvarn Federativs, 1979 239   Libris
           
  Talbok        
 

Tack för mig - grottekvarn

1 CD-R 7 tim. 51 min.

Överföring av analog inläsning, inläst av DBF, 1955

TPB, 2007     Libris

5. Industriell demokrati (1946)

Innehåll: Borgerliga falskspelarkonster, Krigstidshysteri eller proletär frihetslängtan?, Arbetarrörelsen och den industriella demokratin, SAC och den industriella demokratin, Den industriella skendemokratins fara, Rationaliseringen och den industriella demokratin, "Principal" övertro, Den industriella demokratins nödvändighet.

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
Industriell demokrati  Fridell, Folke (författare) 30 s.

Industriell demokrati

Jensen, Albert (förord)

SAC, 1946 30

PDF

Text

Libris

6. Död mans hand (1946)

Fridells genombrottsroman.

Man får följa bokens Rivar-Bohm på på hans väg från landsbygden till staden och fabrikstillvaron. Den vuxne David Bohm är bitter och vrång men har en egen övertygelse; arbetarna måste själva överta produktionen ”vara med och dela och bestämma” Fortsätter i Greppet hårdnar (1948)

Recensioner: Karl Vennberg, Aftontidningen 7/9 1946; Lennart Götberg, Stockholms-Tidningen 13/9 1946; Sven Stolpe, Aftonbladet 20/9 1946; U. Sm., Svenska Dagbladet 23/9 1946; P.T., Svenska Morgonbladet 30/9 1946; Ivar Harrie, Expressen 11/12 1946; I. W-s, Dagens Nyheter 21/12 1946; Stig Carlson, Syndikalismen nr 5 1946 s 150; BLM 1946 s 879; E. J., Göteborgs handels och sjöfarts tidning 9/1 1947; Elof Ehnmark, Svensk Tidskrift 1947 s 54; (Ivar Harrie), Ord och Bild 1947 s 136.

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
Död mans hand : roman Fridell, Folke (författare) 240 s.

Baksida

Död mans hand : roman Federativs, 1946 240   Libris

Baksida

Död mans hand

Upplaga 110 000

Folket i Bild, 1947 239   Libris
Död mans hand : roman Fridell, Folke (författare) 240 s.

Död mans hand

Upplaga 2000

Federativs, 1949 240   Libris
  Död mans hand Folket i bild, 1954 239   Libris
  Död mans hand : roman LT, 1969 166   Libris
  Död mans hand : roman LT, 1976 166   Libris
Död mans hand : roman

Baksida

Död mans hand : roman  LT, 1980 166    
  Död mans hand : roman  LT, 1989 166   Libris
           
  Översättningar        
 

Min Faders Haand

Duurloo, Ellen (översättare)

Danska

København, [1946] 200   Libris
 

Kuolleen miehen käsi / suoment

 Lahti, Pentti (översättare)

Finska

Tammi, 1947 231   Libris
 

Död manns hånd

Moen, Arve (översättare)

Norska

Oslo, 1949 222   Libris

Eines toten Mannes Hand : Roman

Entrich, Werner (översättare)

Tyska

Tessloff, 1949 243   Libris
 

Jadô sæl bar-mînan : meturgam miswædîtȧl-jedê: Avîvah, Hajîm & Irnah Garbel

Heyman, Viveka (översättare)

Hebreiska

Tel Aviv, 1955 207   Libris
 

Död manns hånd

Moen, Arve (översättare)

Norska

Oslo, 1976 162   Libris
           
  Talbok        
 

Död mans hand [Talbok] : roman

5 ljudkassetter (6 tim, 30 min)

TPB, [1970]     Libris
 

Död mans hand [Ljudupptagning] : roman 

1 CD-R (6 tim, 14 min)

TPB, 2005     Libris
           
  Studiehandledning        
Fabriksarbetaren som ville vara med och dela och bestämma Studiehandledning till Folke Fridells Död mans hand

Fabriksarbetaren som ville vara med och dela och bestämma Studiehandledning till Folke Fridells Död mans hand

Av Levin, Ingrid

Brevskolan, 1970 31   Libris

7. Kooperationen och den industriella demokratin (1947)

Innehåll: Förord, Vad är demokrati?, Industriell demokrati, Producentföreningarna och konsumentkooperationen, De industrianställdas producentintresse, Tjäna varandra - tjäna andra, Kooperation eller statsproduktion, Människan och demokratin.

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
Kooperationen och den industriella demokratin
Kooperationen och den industriella demokratin Kooperativa förbundet, 1947 56 Text Libris

8. Nya mål för arbetardikten (1948)

Ingår även i Återblick och framtidssyn (1970), se PDF nedan.

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
  Nya mål för arbetardikten Kooperativa förbundet, 1948 12   Libris

9. Greppet hårdnar (1948)

Fristående fortsättning på Död mans hand (1946), låg färdig för tryckning före Syndfull skapelse men på grund av pappersransonering kom den ut senare.

En frän och vass skildring om hur det är att jobba. Utspelar sig på en textilfabrik, diskuterar arbetets mekanisering och avhumanisering. Huvudpersonen är lumprivaren David Bohm och berättelsen går kring honom, hans arbetskamrater och familj. Förutom arbetet tampas det med akademiker, sossar och företagsdemokrati.

Recensioner: Henrik Sandblad, Göteborgs handels och sjöfarts tidning 6/9 1948; Erik Goland, Göteborgs handels och sjöfarts tidning 24/9 1948; A. Gunnar Bergman, Aftontidningen 4/11 1948; Viveka Heyman, Arbetaren 9/11 1948; Stig Carlson, Morgon-Tidningen 16/11 1948; Sven Stolpe, Aftonbladet 16/11 1948; Kajax, Ny Tid 18/11 1948; T. J-n, Dagens Nyheter 29/11 1948; Karl Ragnar Gierow, Svenska Dagbladet 17/12 1948; Sydsvenska Dagbladet Snällposten 11/8 48. BLM, 1949, s. 62—64.

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
Greppet hårdnar Fridell, Folke (författare) 227 s.
Greppet hårdnar Federativs, 1948 227   Libris
Greppet hårdnar

Baksida

Greppet hårdnar

Upplaga 60 000

Folket i bild, 1956 234   Libris
Greppet hårdnar

Baksida

Greppet hårdnar LT, 1970 173   Libris
  Greppet hårdnar : roman LT, 1989 173   Libris
           
  Talbok        
 

Greppet hårdnar [Talbok] : roman

5 ljudkassetter 6 tim. 45 min.

TPB, [1971]     Libris
 

Greppet hårdnar [Ljudupptagning] : roman 

1 CD-R 6 tim. 21 min.

TPB, 2006     Libris
           
  Studiehandledning        
 

Två böcker av Folke Fridell : diskussionshandledning : [1. Död mans hand, 2. Greppet hårdnar]

Av Andersson, Birger

ABF & SAC, 1948 11   PDF

10. Syndfull skapelse (1948)

Skildrar den ensamma människans revoltförsök mot en monoton och inrutad tillvaro. Fabriksarbetaren Konrad Johnson, tar en frivecka, en skapelsevecka. Hela samhället förfasar sig, ingen förstår detta plötsliga behov hos en arbetare.

Recensioner: Stig Carlson, Morgon-Tidningen 11/5 1948; Arne Lindström, Västerviks-Tidningen 31/5 1948; A. Gunnar Bergman, Aftontidningen 23/5 1948; T . J-n, Dagens Nyheter 31/5 1948; H. S-m, Göteborgs handels och sjöfarts tidning 5/6 1948; Kaj Axelsson, Ny Tid 8/6 1948; Ragnar Bengtsson, Aftontidningen 12/6 1948; B. S-r, Göteborgs-Posten 15/6 1948; Stigman, Västmanlands Folkblad 17/6 1948; K. R. G., Svenska Dagbladet 21/6 1948; Lasse Svenson, Smålands Folkblad 23/6 1948; Ivar Ivre, Arbetarbladet 26/6 1948; Perge, Skånska Dagbladet 1/7 1948; Carl Erik Nordberg, Stockholms-Tidningen 5/7 1948; Ledare i Ny Tid 4/8 1948; Viveka Heyman, Arbetaren 29/5 1948; Paul Terning, Svenska Morgonbladet 21/8 1948; Erik Goland, Skogsindustriarbetaren nr 14-15 1948; Gunnar Gunnarsson, Folkviljan nr 30 1948; Ivar Ivre, Beklädnadsfolket nr 8 1948; Axel Strindberg, Folket i Bild nr 28-29 1948; BLM, 1948, s. 445—446; Jonas Fogelqvist, Arbetaren nr 40 1984.

Se även bibliografin över radio- och teaterpjäser.

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
Syndfull skapelse
Syndfull skapelse Kooperativa förbundet, 1948 206   Libris
Syndfull skapelse

Baksida

Syndfull skapelse Kooperativa förbundet, 1949 206   Libris
Syndfull skapelse

Baksida

Syndfull skapelse

Upplaga 75 000

Folket i bild, 1951 238   Libris
  Syndfull skapelse : roman LT, 1970 157   Libris
  Syndfull skapelse Litteraturfrämjandet, 1977 189   Libris
           
  Översättningar        
 

Syndig skaping : roman

 Heie, Sigbjørn (översättare)

Norska

Arbeidern, 1983 129   Libris
 

Une semaine de péché : roman

Bouquet, Philippe (översättare)

Franska

Plein Chant, 1984 188   Libris
           
  Talbok        
 

Syndfull skapelse [Ljudupptagning] : roman 

1 CD-R 5 tim. 51 min.

TPB, 2006     Libris
           
  Studiehandledning        
 

Två böcker av Folke Fridell : diskussionshandledning : [1. Död mans hand, 2. Greppet hårdnar]

Av Andersson, Birger

ABF & SAC, 1948 11   PDF

11. Av egen kraft (1949)

Romanen handlar om kooperationens pionjärtid och genombrott i ett litet industrisamhälle, de svårigheter som folket mötte i sina försök att skapa en självägd butik skildras. Den gamle kooperative pionjären Kurt Sjögren sitter på ålderdomshemmet och tänker på samtiden, kampen för den lilla konsumbutiken i byn, den kooperativa rörelsens framväxt till en kraft i samhället och första gången han var på kongress i Stockholm.

Recensioner: Aftonbladet 16/5 49; Aftontidningen 28/5 49; Dagens Nyheter 15/6 49; Göteborgs handels och sjöfarts tidning 19/5 49; Morgon-Tidningen 20/5 49; Stockholms-Tidningen 30/5 49. BLM, 1949, s. 405.

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
Av egen kraft Kooperativa förbundet, 1949 178   Libris

Baksida

Av egen kraft 

Faksimil av: 1 upplagan, 1949

Kooperativa institutet, 1988 5-178 [2]   Libris
           
  Talbok        
 

Av egen kraft [Ljudupptagning]

1 CD-R 4 tim. 12 min.

TPB, 2006     Libris

12. Bekännelse (1949)

?

Recensioner: Aftonbladet 28/9 49; Dagens Nyheter 24/9 49; Expressen 21/9 49; Göteborgs handels och sjöfarts tidning 26/11 49; Morgon-Tidningen 22/9 49; Ny Tid 29/9 49; Stockholms-Tidningen 26/9 49; Sydsvenska Dagbladet Snällposten 5/10 49. BLM, 1949, s. 636—637.

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
  Bekännelse : roman LT, 1949 223   Libris

13. Människan och maskinkulturen (1949)

Innehåll: Förord, Människornas situation av i dag..., Centralismen - en tidsfara, Det tredje alternativet, Industriell demokrati.

Recensioner: Morgon-Tidningen 22/9 49; Ny Dag 22/12 49.

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
Människan och maskinkulturen Fridell, Folke (författare) 30 s.
Människan och maskinkulturen Federativs, 1949 30 PDF Libris

14. Hoppjerka (1950)

Noveller.

”Vi är de misstänkta människorna" skriver Fridell och det är det genomgående temat i novellerna. Arbetarna är misstänkta av fabriksägarna och alla medhjälpare, från basen som är deras f.d. arbetskamrat till tidsstudiemannen. Denna misstänksamhet förnedrar arbetarna som inte längre orkar tro på solidaritet och förändring. Arbetsmiljön skildras skarpt.

Innehåll: Av jord är du kommen - Bären varandras bördor - Den vita vägen - Din pappa ljuger - Förvandlingen - Helgdagskväll - Hopp-Jerka - Naken spegelbild - Nederlaget - Någonting att gömma rädslan i - Olik människan

Recensioner: Stig Dagerman, Arbetaren 25/11 1950 s. 6; Dagens Nyheter 16/10 50; Expressen 4/6 51; Göteborgs handels och sjöfarts tidning 21/11 50; Morgon-Tidningen 20/11 50; Stockholms-Tidningen 13/11 50; Svenska Dagbladet 12/12 50; Sydsvenska Dagbladet Snällposten 10/1 51; Upsala Nya Tidning 13/12 50.

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
  Hopp-Jerka : noveller KF, 1950 177   Libris
 

Hopp-Jerka : noveller

Förutom omslaget identisk med utgåvan från KF

Federativs, 1950 177    
           
  Talbok        
 

Hopp-Jerka [Ljudupptagning] : noveller 

1 CD-R 5 tim. 23 min.

TPB, 2005     Libris

15. Bergspredikan (1951)

Noveller om människors utsatthet. Barnet förtrycks genom kamraternas och de vuxnas oförstånd och arbetaren av sina överordnade. Ibland kan chefen tillstå sig en vänlighet, men även den är ett uttryck för makt. Fridell skildrar de lägsta i samhället, de med de sämsta arbetena, som mitt i förnedring och självförakt ändå lyckas hålla på sina ideal om än uttryckt i desperata handlingar.

Innehåll: Bergspredikan - Den stängda dörren - Detta måste du lova - Du skall icke dräpa - Flykten - Främlingen - Fyrverkeriet - Gruvskräcken - Med olika mått - Piskrappet - Stadsflyttningen.

Recensioner: Aftonbladet 10/12 51; Aftontidningen 3/12 51; Dagens Nyheter 17/12 51; Expressen 16/2 52; Göteborgs handels och sjöfarts tidning 1/12 51; Morgon-Tidningen 23/11 51; Stockholms-Tidningen 29/11 51: Svenska Dagbladet 25/11 51; Upsala Nya Tidning 29/12 51. - Skogsindustriarbetaren 1952, nr 8.

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar

Baksida

Bergspredikan : noveller LT, 1951 170   Libris

Bergspredikan : noveller

2. uppl.

LT, 1951 170   Libris

16. Något måste gro.... (1952)

Arbetarskildring med omisskännlig Fridellsk prägel, den gamla arbetargenerationens trohet mot sina samhällsideal, som dock efterhand övergår till accepterande av verklighetens krav.

Recensioner: Aftonbladet 29/9 52; Aftontidningen 27/9 52; Dagens Nyheter 11/10 52; Expressen 22/12 52; Göteborgs handels och sjöfarts tidning 16/10 52; Morgon-Tidningen 6/10 52; Nya Pressen [Helsingfors] 28/11 52; Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1/10 52; Stockholms-Tidningen 22/9 52; Svenska Dagbladet 22/9 52; Upsala Nya Tidning 29/1 53. — BLM, 1952, s. 775; Folklig kultur, 1953, s. 31; Perspektiv, 1953, s. 132; SLU-bladet 1952, nr 21.

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar

Baksida

Något måste gro ... : roman LT, 1952 300   Libris
           
  Talbok        
 

Något måste gro- [Ljudupptagning] : roman

1 CD-R 7 tim. 48 min.

TPB, 2006     Libris

17. Ungdomen och framtiden (1952)

Innehåll: ?

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
Ungdomen och framtiden
Ungdomen och framtiden Federativs, 1952 35   Libris

18. Peter (1953)

Roman om hur en ung pojke oförskyllt blir betraktad som brottsling. Han reagerar med tystnad och trots men vinner till slut kampen mot de destruktiva krafterna.

Recensioner: Aftonbladet 5/10 53; Aftontidningen 16/9 53; Dagens Nyheter 7/10 53; Expressen 11/9 53; Göteborgs handels och sjöfarts tidning 1/10 53; Morgon-Tidningen 27/9 53; Nya Pressen [Helsingfors] 18/5 54; Sydsvenska Dagbladet Snällposten 17/9 53; Stockholms-Tidningen 11/9 53; Svenska Dagbladet 14/9 53; Tidningen Upsala 26/9 53; Upsala Nya Tidning 24/10 53. — BLM 1953 s. 695; Folket i Bild 1953 nr 46; Idun 1953 nr 41; Perspektiv 1953 s. 390; Skogsindustriarbetaren 1953 nr 20; SLU-bladet 1953 nr 19.

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar

Baksida

Peter LT, 1953 215   Libris
           
  Talbok        
 

Peter [Ljudupptagning]

1 CD-R 5 tim. 20 min.

TPB, 2005     Libris

19. Jungfrun i det grå (1954)

Roman om generations- och klassmotsättningar. En äldre arbetare, Anders Frost, har tillsammans med kamrater byggt upp en kooperativ möbelfabrik. Hans son Sune blir via äktenskap rik och mäktig - och bringar faderns kooperativ på fall.

Recensioner: Aftonbladet 9/9 54; Dagens Nyheter 30/8 54; Expressen 30/8 54; Göteborgs handels och sjöfarts tidning 15/9 54; Nya Pressen [Helsingfors] 24/1 55; Stockholms-Tidningen 30/9 54; Svenska Dagbladet 6/9 54; Tidningen Upsala 20/11 54 (bil.). — BLM 1954 s. 653; Idun 1954 nr 45; Perspektiv 1954 s. 379; SLU-bladet 1954 nr 18.

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
  Jungfrun i det grå : roman LT, 1954 281   Libris

Baksida

Jungfrun i det grå : roman LT, 1955 280   Libris
           
  Översättningar        

Piiga hallis : romaan 

Ravel, A. (översättare)

Estniska

Tallinn, 1962 158   Libris
           
  Talbok        
 

Jungfrun i det grå [Ljudupptagning] : roman 

1 CD-R 6 tim. 21 min.

TPB, 2005     Libris

20. Bjälken i ditt öga (1955)

Romanen inleds med att man får en inblick i huvudpersonernas liv genom ett kartotek tillhörande två sociologistuderande. Dessa skall göra en undersökning i en liten stad. Intresset ar mest inriktat på en enda familj. Fadern är industriarbetare. Han är fackligt och kommunalt aktiv. Modern är en stilla hemmafru, medlem i nykterhetslogen och kvinnoklubben. Sonen är också industriarbetare och var tidigare aktiv i olika ungdomsföreningar men har nu plötsligt passiviserats. När de båda studerande kommer  till staden har fadern blivit utnämnd till borgmästare. Här rullas ett oväntat drama upp med inslag av svartsjuka, otrohet, svek och mordbränneri. När de båda studerande lämnar staden har verkligheten visat sig vara helt annorlunda mot vad de kunnat utläsa ur sitt kartotek. Fridell använder romanen för att kritisera slutsatserna i forskingsprojektet "Människan i industrisamhället" utfört av uppsalasociologer.

Recensioner: Aftontidningen 6/11 55; Dagens Nyheter 16/11 55; Dagstidningen Arbetaren 25/10 55; Expressen 29/10 55; Göteborgs handels och sjöfarts tidning 14/10 55;  Morgon-Tidningen 22/10 55; Nya Pressen [Helsingfors] 25/10 55; Sydsvenska Dagbladet Snällposten 20/10 55; Stockholms-Tidningen 22/10 55; Svenska Dagbladet 3/1 56; Upsala Nya Tidning 
22/11 55. — BLM 1956 s. 69; Perspektiv 1955 
s. 377; Svensk tidskrift 1956 s. 296; Veckotidningen Vi 1956 nr 8.

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
  Bjälken i ditt öga : roman LT, 1955 254   Libris
           
  Talbok        
 

Bjälken i ditt öga [Ljudupptagning] : roman

1 CD-R 6 tim. 52 min.

TPB, 2007     Libris

21. Bönsöndag (1956)

Noveller

Folke Fridell, en av det lilla formatets mästare, kände väl de arbetar- och bruksmiljöer som här skildras: exakt kan han ange de synliga och osynliga gränser som de sociala motsättningarna delar människor efter. Ett återkommande tema hos Fridell är "att veta sin plats". Samtidigt bär denna bok på ett löfte om andra möjligheter för de nedtryckta och hunsade.

Innehåll: Den enes död... - Plåga mig inte - Innan sömnen kom - Klockan elva börjar livet - Födelsedagspresenten - Glädjeflickan - Onda gärningar - Det som icke varder förlåtet - Vägen förbi - Rikedom - Se färjekarlen kommer - Nästan en rackare - Bönsöndag - Fjällresan.

Recensioner: Aftontidningen 11/9 56; Arbetet 20/9 56; Dagens Nyheter 19/11 56; Dagstidningen Arbetaren 10/9 56; Göteborgs handels och sjöfarts tidning 18/10 56; Gotlands Folkblad 15/11 56; Kvällsposten 10/9 56; Morgon-Tidningen 10/9 56; Norrköpings Tidningar 18/9 56; Sydsvenska Dagbladet Snällposten 12/9 56; Skånska Dagbladet 25/9 56; Stockholms-Tidningen 10/9 56; Svenska Morgonbladet 6/10 56; Västerbottens Folkblad 27/9 56. — Folket i Bild 1957 h 3; Perspektiv 1956 s. 379; Veckotidningen Vi 1956 h. 44, s. 47.

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
  Bönsöndag : Noveller LT : 1956 209   Libris
           
  Talbok        
 

Bönsöndag [Ljudupptagning] : noveller 

1 CD-R 5 tim. 44 min.

TPB, 2005     Libris

22. Kerstin (1957)

Varm, gripande roman om Kerstin som växer upp i ett fattigt hem i Småland omkring 1930. Familjen har sett bättre dagar och var en gång i tiden godsägare. Träffsäkra skildringar av byborna, deras liv och händelser. Liv och handlingar vävs in i varandra. Skrivet med engagemang och förstående humor. Kerstin är den som får ta hand om hela familjen. Hon får göra allt arbete. Föräldrarna har kvar godsägarfasonerna och klarar inte av att sköta sig själva eller sina ungar. Byn är full av mer eller mindre originella karaktärer som lever sina konfliktfyllda liv. Dödgrävare, en gammal rallare, de vita systrarna, bondallmogen, den gamle tiggaren med flera samsas i det skruvade och småsinta bylivet.

Recensioner: Aftonbladet 9/9 57; Arbetarbladet 21/9 57; Dagens Nyheter 19/10 57; Dagstidningen Arbetaren 9/9 57; Göteborgs handels och sjöfarts tidning 17/9 57; Göteborgs-Posten 14/12 57; Helsingborgs Dagblad 18/9 57; Hufvudstadsbladet 30/9 57; Kvällsposten 11/9 57; Morgon-Bladet 23/12 57; Morgon-Tidningen 9/10 57; Ny Dag 6/10 61; Sydsvenska Dagbladet Snällposten 16/9 57; Stockholms-Tidningen 15/9 57; Sundsvalls Tidning 12/10 57; Svenska Dagbladet 10/10 57; Upsala Nya Tidning 30/9 57; Värmlands Folkblad 25/9 57; Västerbottens-Kuriren 30/9 57; Östgöten 18/9 57. — Folket i Bild 1957 h. 42; Morgonbris 1959 s. 12; SIA 1957 h. 20, s. 26; Veckotidningen Vi 1957 h. 42 s. 45.

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
  Kerstin : roman LT, 1957 269   Libris
 

Kerstin : roman

Upplaga 25.000

Folket i bild, 1961 250   Libris
           
  Talbok        
 

Kerstin : roman

7 tim. : 5 ljudkassetter i 1 box

TPB, 1994     Libris
 

Kerstin [Ljudupptagning] : roman 

1 CD-R 6 tim. 41 min.

TPB, 2005     Libris

23. Britta tar befälet (1959)

Barn/ungdom

Recensioner: Aftonbladet 6/11 59; Arbetet 9/12 59; Dagens Nyheter 24/10 59; Stockholms-Tidningen 28/10 59; Vestmanlands Läns Tidning 6/10 59. — BLM 1959 s. 874.

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
 

Britta tar befälet 

Cederholm, Gunilla (illustrationer)

Eklund/Tiden, 1959 159   Libris
           
  Översättningar        
 

Britta und die Ausreisser

Michaelis, Ilse (översättare)

Cederholm, Gunilla (illustrationer)

Tyska

Paulus Verlag, 1963 134   Libris

24. Äldst i världen (1959)

En besk samhällssatir om livet på ett hypersteriliserat, bombsäkert underjordiskt ålderdomshem anno 1980. Pensionären Martin Mörk f.d. fabriksarbetare och politisk agitator gör satiriska reflektioner över den västerländska välfärdsstatens förfall och berättar i vartannat kapitel om sin fattiga ungdom på 1930-talet.

Recensioner: Aftonbladet 14/9 59; Arbetarbladet 15/10 59; Arbetet 28/9 59; Dagens Nyheter 20/9 59; Dagbladet Nya Samhället 3/10 59; Falu-Kuriren 25/11 59; Gefle Dagblad 26/9 59; Göteborgs-Posten 3/2 60; Göteborgs-Tidningen 14/9 59; Helsingborgs Dagblad 20/9 59; Kvällsposten 20/2 60; Länstidningen, Östersund 30/9 59; Nerikes Allehanda 14/3 60; Norrländska Socialdemokraten 30/10 59; Ny Dag 27/10 59; Nyheterna Skånska Social-Demokraten 23/9 59; Sydsvenska Dagbladet Snällposten 17/9 59; Skånska Dagbladet 15/10 59; Stockholms-Tidningen 22/9 59; Sundsvalls Tidning 15/9 59; Svenska Dagbladet 18/12 59; Upsala Nya Tidning 24/9 59; Västerbottens Folkblad 30/9 59; Östgöta Correspodenten 14/11 59; Östergötlands Folkblad 1/10 59; Östersunds-Posten 3/10 59. — Arbetaren 1959 h. 40 s. 4; BLM 1959 s. 891; Folket i Bild 1959 h. 43 s. 27; Idun 1959 h. 42; Lantarbetaren 1959 h. 10 s. 22; Liberal debatt 1959 s. 327; Morgonbris 1959 h. 12; Perspektiv 1959 s. 376; Svensk tidskrift 1960 s. 241—242; Tiden 1959 s. 592—594; Veckotidningen Vi 1959 h. 42 s.  38.

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar

Baksida

Äldst i världen LT : 1959 167   Libris
           
  Talbok        
 

Äldst i världen [Ljudupptagning]

1 CD-R 4 tim. 27 min.

TPB, 2007     Libris

25. Stenansiktet (1962)

Roman om den tilltagande mekaniseringen och själlösheten i arbetet och om den ensamstående, särpräglade individens öde i ett alltmer kollektiviserat samhälle. Huvudpersonen den pensionerade, förre målaren och tidigare revolutionäre socialisten Arne Book, som vägrar kvittera ut sin folkpension, står som en symbol för de materiella framstegens otillräcklighet för att skapa ett människovärdigt samhälle.

Recensioner: Arbetet 28/11 62; Dagens Nyheter 3/12 62; Göteborgs handels och sjöfarts tidning 17/10 62; Göteborgs-Tidningen 27/12 62; Hufvudstadsbladet 20/12 62; Ny Tid 30/11 62; Sydsvenska Dagbladet Snällposten 29/10 62; Stockholms-Tidningen 7/11 62; Svenska Dagbladet 28/11 62; Upsala Nya Tidning 24/6 63.— Lantarbetaren 1962 h. 11; Perspektiv 1963 s. 30—31; Skogsindustriarbetaren 1962 h. 22.

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar

Baksida

Stenansiktet : roman LT, 1962 179   Libris
  Stenansiktet : roman LT, 1974 179   Libris
           
  Talbok        
 

Stenansiktet [Ljudupptagning] : roman

CD-R 5 tim. 58 min.

TPB, 2007     Libris
           
  Studiehandledning        
 

Stenansiktet : studiehandledning till Folke Fridells bok Stenansiktet

Av Andersson, Birger

Brevskolan, [1965] 53   Libris

26. Dag som ovan (1964)

Här börjar berättelseviten om Sven Vidén, fortsätter i Nattfjäril : roman (1966) och Något skymmer vägarna : roman (1984). Pojken Sven lever i ett småländskt fabrikssamhälle i början av 1900-talet. Som 13-åring börjar han arbeta på textilfabriken. En enkel, ömsint och humoristisk skildring av Svens uppväxt och hans funderingar över världen.

Recensioner: Aftonbladet 17/10 64; Dagens Nyheter 23/11 64; Göteborgs handels och sjöfarts tidning 21/10 64; Sydsvenska Dagbladet Snällposten 27/11 64; Stockholms-Tidningen 25/11 64; Upsala Nya Tidning 2/3 65. — Fackföreningsrörelsen 1964: 2 s. 351; Hertha 1965, h. 3; Mål och medel 1965 s. 88; Perspektiv 1964 s. 431.

Om lättläseversionen skriver Per Schwanbom i Arbetaren nr 39 1984: "Det har blivit en varsam renodling av några av bokens färgstarkaste och mest typiska inslag, där författarens egen ton väl bevarats."

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
  Dag som ovan : roman LT, 1964 151   Libris
           
  Lättläseversion        
 

Svens väg : LL-bok efter Folke Fridells roman Dag som ovan

Edström, Henrik (textbearbetning och illustrationer)

LT, 1984 141 [1]   Libris
           
  Talbok        
 

Dag som ovan [Ljudupptagning] : roman

1 CD-R 4 tim. 53 min.

TPB, 2007     Libris
 

Svens väg [Ljudupptagning] : LL-bok 

1 CD-R 1 tim. 32 min.

TPB, 2006     Libris

27. Nattfjäril (1966)

En fortsättning på den självbiografiska boken Dag som ovan : roman (1964), här fortsätter berättelseviten om Sven Vidén, fortsättes av Något skymmer vägarna : roman (1984)

Recensioner: Aftonbladet 4/9 66; Dala-Demokraten 5/10 66; Dagens Nyheter 5/12 66; Göteborgs handels och sjöfarts tidning 9/9 66; Göteborgs-Posten 13/12 66; Sydsvenska Dagbladet Snällposten 20/9 66; Vasabladet 22/10 66. - Arbetaren 1966:36; Horisont 1966:6; Politisk tidskrift 1966, s. 224; Skogsindustriarbetaren 1967:3.

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar

Baksida

Nattfjäril : roman LT, 1966 142   Libris
           
  Talbok        
 

Nattfjäril [Ljudupptagning]

1 CD-R 3 tim. 46 min.

TPB, 2007     Libris

28. Bokens vecka (1967)

Minneskavalkad i kåseriets form. Munterhet varvas med vemod, iakttagelser med kritiska reflexioner i ett allt kargare kulturklimat. I ett perspektiv bakåt ges utsökt fina porträtt av: Frans G Bengtsson, Karl Gerhard, Moa Martinson, Lille Bror Söderlundh m.fl

Recensioner: Aftonbladet 11/12 67; Arbetet 22/11 67; Sydsvenska Dagbladet Snällposten 11/11 67; Upsala Nya Tidning 26/1 68. - Arbetaren 1967:46.

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
  Bokens vecka : minnen och episoder LT, 1967 157   Libris
           
  Särtryck ur förf:s Bokens vecka        
  Bokens vecka : minnen och episoder Wennergren-Cappelen, 1967 24   Libris
           
  Talbok        
 

Bokens vecka [Ljudupptagning] : minnen och episoder

1 CD-R 3 tim. 9 min.

TPB, 2008     Libris

29. Återblick och framtidssyn (1970)

Ur baksidestexten: Med sina 40-talsromaner inledde Folke Fridell en ny epok inom arbetardiktningen. Människan som "maskinbetjänt" i folkhemmet stod i fokus för Fridells samhällskritik. Den debatt som han för 25 år sedan förde fram är idag aktuellare än någonsin.

De viktigaste av Fridells många debattartiklar har nu samlats.

Innehåll: De besviknas hunger - Maskinen och människan - I rätta händer - Myrdalssocialism - Arbetarna och proletärlitteraturen - Nya mål för arbetardikten - Människans villkor - Att skriva om ingenting - Trivs du med jobbet? - Rationalisering - nödvändighet eller tidslyte? - Mentalhygien och social rättvisa - Finns det en landsbygdens kulturform? - Automationen och de vilda strejkerna - Teknologisk panik - Misstrons demokrati - Min mening om livet mening - Demokrati och teknik - Demokrati i kolossalformat - Människan i morgondagens värld - Nu skrattar man inte åt Rivar-Bohm.

Recensioner: Aftonbladet 29/11 70; Göteborgs handels och sjöfarts tidning 30/4 71; Upsala Nya Tidning 17/7 71; Vasabladet 13/1 71. - Arbetaren 1970:41; BLM 1971, s. 79; Kommunalarbetaren 1970:18.

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
Återblick och framtidssyn

Baksida

Återblick och framtidssyn Författar, 1970 129 PDF Libris
           
  Talbok        
 

Återblick och framtidssyn [Ljudupptagning] : debattartiklar 1945-1970

1 CD-R 5 tim. 6 min.

TPB, 2009     Libris

30. Liten krönika till minnet av Kristina Nilsson (1972)

Skriften handlar om opera- och konsertsångerskan Christina Nilsson (1843-1921), läs mer om henne på Wikipedia.

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
  Liten krönika till minnet av Kristina Nilsson Ljungby : kulturnämnden, 1972 7   Libris

31. Nedlagd by (1980)

Göran Holm, 59 år och friställd för tredje gången, besöker sin småländska hemby. Han ser förändringarna i strukturomvandlingens spår, ser hur byns egenliv förkvävts till några ynkliga rester. Byns öde liknar hans eget. En roman om hur landsbygden avfolkas, utarmas och drabbas av centraliseringshysterin.

Recensioner:

Intervju: Mats Rying: Samtal med Folke Fridell i Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek nr 14-15.

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar

Baksida

Nedlagd by : roman Författarförlaget, 1980 155   Libris
           
  Översättningar        
 

Village fermé

Bouquet, Philippe  (översättare)

Franska

L'Élan, 1991 157   Libris
           
  Talbok        
 

Nedlagd by [Talbok] : roman

3 ljudkassetter 4 tim.

TPB, [1981]     Libris
 

Nedlagd by [Ljudupptagning] : roman

1 CD-R 3 tim. 42 min.

TPB, 2009     Libris

32. Nederlaget och andra noveller (1981)

Realistiska noveller om arbetet och livet vid en textilfabrik, särskilt det bittra i att arbeta nattskift, ur författarens Bergspredikan och Hopp-Jerka

Innehåll: 

Recensioner:

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
  Nederlaget och andra noveller Barrikaden, 1981 92   Libris
           
  Talbok        
 

Nederlaget och andra noveller [Talbok] 

2 ljudkassetter 2 tim 30 min

TPB, [1981]     Libris
 

Nederlaget och andra noveller [Ljudupptagning]

1 CD-R 2 tim. 17 min.

TPB, 2009     Libris
           
  Punktskrift        
           

33. Något skymmer vägarna : roman (1984)

En fortsättning på de självbiogafiska böckerna Dag som ovan : roman och Nattfjäril, här fortsätter berättelseviten om Sven Vidén.

Den inleds med förbudsomröstningen mot alkohol 1922. Huvudpersonen som jobbar på en textilfabrik i Småland, får snart rycka in i militärtjänst i Karlskrona, trots att han är "antivåldare". Goda miljöbilder från fabriken, militärlivet och 1920-talets Sverige.

Recensioner: Per Schwanbom, Arbetaren nr 39 1984,

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
  Något skymmer vägarna : roman Författarförlaget, 1984 266 [1]   Libris

Baksida

Något skymmer vägarna : roman Författarförlaget / Litteraturfrämjandet, 1985 266 [1]   Libris
           
  Talbok        
 

Något skymmer vägarna [Talbok] : roman

6 ljudkassetter 9 tim

Btj, [1984]     Libris

34. Historietter från den tid medan människan ännu åt (1990)

Kåserisamling som i baksidestexten beskrivs så här: "Man blir glad, uppiggad och man lämnar boken med ett leende på läpparna. Inte desto mindre har man också blivit några funderingar och eftertankar klokare…"

Tidigare publicerade separat bl.a. i Såningsmannen. Författaren filosoferar, ibland med stillsam humor, över många företeelser i 1990-talets Sverige som t.ex. barnuppfostran, gatuvåld, prylbegär och huskurer mot sömnlöshet. I flera historier berättar Fridell minnen från sin barn- och ungdom samt från sin tid som kringresande kulturarbetare.

Innehåll: Något om titelsjuka - Jag längtar till Italien - Den gamla goda tiden - Resebrev - Oförutsedda inkomster - Avfolkningsbekymmer - Bären varandras bördor - Fäder och söner - Höstrapsodi - Ungdom i atomåldern - Leva farligt - Där ordet är fritt - Dyra och billiga böcker - Ur led är tiden - Lite om högläsning - Julpreludier - Riksdagsgubbar i fångbil - Bokminnen - Stillon och stiletter - Julklappsäventyr - Stämpelklockan ringer - I sista minuten - En sövare till natten - Moderna umgängesformer - Resor förr och nu - Riksdagsmän och Hopp-Jerkor - Öden och äventyr - Hjärtlöshet - Under klubban - Vila dej - Svensson! - Det mesta går igen - Livets smala väg - Nakenkonst - Julefrid - Röjardags? - Punkter och punkteringar - Skön konst och vetande - Möten i väntsalen - Det vilande djuret - Gammelgäddan.

Recensioner:

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar

Baksida

Historietter från den tid medan människan ännu åt

Ljungberg, Sven (illustrationer)

Settern, 1990 143 [1]   Libris
           
  Talbok        
 

Historietter från den tid medan människan ännu åt [Ljudupptagning]

1 CD-R 3 tim. 7 min.

Btj, 2012     Libris