Artiklar i tidningen Arbetaren av Folke Fridell

Lista över artiklar i tidningen Arbetaren.

Under arbete…

Arbetaren
Arbetets mening. Arbetaren 4/6 1976.
Min mening om socialismen, nr 17 1960.
Mina vägar till boken, nr 51-52 1963
Strövtåg i minnena, 1970:51/52
[Återblick], 8-14 okt. 1958

Artiklar i Arbetaren. Ett urval
1938
12/9 Syndikalisternas ställning till N F.
30/11 Demokratins försvar, (Stor artikel om militarism och pacifism.) 15/12 Tokige Johannes. Sign Valter Ivarsson. (En historia om klasskill-
nader.)
23/12 Ett rött skynke. (Om svårigheterna att bilda en antifascistisk en-
hetsfront.)
1939
13/11 Diktatur eller demokrati.
8/12 Dagens facit. (Om kriget i Finland.) 15/12 Framtiden tillhör socialismen.
1940
9/6 I skymningsstund.
30/1 Ryssland och socialismen.
6/2 Socialistisk aktivism.
21/2 Respekt för människovärdet.
13/3 Arbetarna och kriget.
5/4 Socialismen är död - leve socialismen.
8/4 Försvar och demokrati.
14/4 Världsvanvett.
26/4 Kriget.
30/4 Bakom förlåten.
1/5 Arbetarna och freden.
8/5 Kommunisterna och yttrandefriheten.
16/5 Våldets problem.
23/5 Folkbeväpning.
27/5 Framtidsperspektiv.
12/6 Världens ommöblering.
25/7 Statstotalismen inför en ny uppgift*
30/7 Front mot defatismen.
8/8 Demokrati, diktatur och krig.
9/8 Sänkt levnadsstandard.
27/8 Statsdrift och federalism.
9/9 Om kampen för demokratin vore mera än prat…
3/10 Syndikalismen och demokratin.
1941
1941
3/1 Demokratins nödvändighet.
8/1 Mot framtiden. Sign F.F-1.
30/1 Olika slags offervilja.
6/2 Rationalisering eller arbetsglädje.
8/2 Arbetets värdesättning.
6/3 Minister-socialismens bankrutt.
5/4 Ett borttappat argument.
19/5 Frihet är det bästa ting...
27/5 Syndikalismen.
13/6 Åter till det gamla . . . ?
18/6 Ramavtal och idealism.
27/6 Ungdomsproblemet.
1/7 Frihet och fred.
5/7 Sympati och sympatisörer.
12/7 Bolsjevismen inför nya problem.
19/8 "Mat, frihet och fred".
30/8 Krigets vanvett.
27/9 Den fria människan
10/10 Nationell revolution.
1942
9/1 Optimisterna fingo rätt. (Ang Arbetarens 20-årsjubileum.)
16/2 Rätten till livet. 21/2 Låt oss få fred!
 2/3 Processen mot demokratin.
12/3 Pressens frihet - en kulturbetingelse. 13/3 Dödsstraff och humanism.
26/3 Bort från socialismen.
7/4 Politisk oavhängighet och fackföreningsrörelse.
20/4  Storfinansiella önskemål.
20/5  Mot ofriheten.
6/6 Gamla lögner bli nya sanningar. 29/6 Missriktad individualism.
30/6 Arbete i frihet eller slaveri.
7/7 Fruktansvärda märkesdagar. 13/7 Socialismens nödvändighet. 17/7 Statsslavar.
27/7 Broderskap.
21/8 Framtidsproblemen.
28/8 Militaristiska framtidsdrömmar.
1/9 "örte-kolonnen".
4/9 Lagbunden frihet.
5/9 Nationalismen och kriget.
24/9 Fackföreningarna och politiken. 6/10 Fascismens mål.
13/10 Socialistisk aktivitet och inaktivitet. 26/10 Mot ett korporativt system.
31/10 Tysklands produktionsteknik.
13/11 Om förnuftet finge råda.
14/11 Totalitarismens mål.
23/11 Självtagna diktaturfasoner. 24/12 I väntan på freden.
31/12 Nytt år - nya tag!
1943
11/2 Decentralisation. 19/2 Modern vidskepelse.
8/3 Framtiden och friheten.
22/3 En moderlig självbestämmanderätt. 10/4 Förbleknad socialism.
29/4 Vad menar regeringen?
30/4 Tidskontrollerad socialism. 1/5 I vårbrytningstider.
13/5 Vid en skiljeväg.
22/5 Felbedömd demokrati.
23/6 Kooperationens religionsintresse. 21/8 Politik och moral.
28/8 Disciplin och frihet.
9/11 Förstatligande utan arbetarkontroll. 20/11 Perspektiv.
3/12 Isolationism eller samarbete?
15/12 Fackföreningsrörelsen och socialismen.
1944
4/1 "Statsanställda".
4/1Statsstyrd frihet.
24/1 Modernistisk klasskamp.
 28/1 Teori och verklighet.
11/2 Frihetlig socialism.
16/2 Rättskänsla och maktvälde.
 4/3 Statscensurens välsignelse.
7/3 Kapitalistisk kanonisering
14/3 Maskinen och människan.
23/3 Kooperationen och den industriella demokratin
 11/4 Rövarbandssolidaritet.
 13/5 LO och demokratin på arbetsplatserna.
 16/5 Borgarpressens tidsstudieentusiasm.
23/5 "Full sysselsättning".
 3/6 LO och den industriella demokratin än en gång.
 17/6 Socialiseringsdogmatik.
 1/7 Fabriksportarna och demokratin.
19/8 I blå folkhemsoverall.
 28/8 Den fackliga oppositionen.
1946
1946
12/2 Centralismens fara.
25/2 LO-hövdingen och den industriella demokratin.
1/3 Klarare distinktioner.
3/4-11/4 Anders örne. Kooperatismen och den industriella demokratin,
(örne svarar Fridell i Vi nr 17 1946. Replik från Fridell följer i Vi nr 18 1946.)
30/4 Varför inte frihet? 31/5 Rationalisering.
8/6 Arbetstrivsel - frihetsbehov eller kverulans? 19/6 Det som andra tillhörer...
8/8 Onödig chockverkan.
13/8 Ledarförtroende - ett demokratiskt missfoster. 20/8 Val och vitaminer.
22/8 Tidsstudier och arbetstrivsel.
13/9 Produktionsnämnder.
24/9 Bestämmanderätten inom produktionslivet.
9/10 Socialiseringsspöket.
3/12 Den sociala teknokratin.
19/12 Demokratin och den sociala teknokratin.
1947
4/1 Vad är friheten värd?
14/1 Mentalhygieniska biktstolar. 17/1 Kollektivismen.
22/3 Arbetets seger - och nederlag, 27/3 Människovärdering.
9/4 Problemet innanför fabriksportarna I. Problemet innanför fabriksportarna II.
3/5 Industriell demokrati.
1948
8/1 Hetsen som problemskapare.
16/1 Lämna inte jobbet.