Artiklar i övriga tidningar av Folke Fridell

Lista över artiklar i övriga tidningar.

Under arbete…

Artiklar i Arbetare-Kuriren. Ett urval
1932
12/3 Socialdemokratisk tolerans.
1933
29/4 MAJ... (Ledare.)
10/5 Den heliga tribunen. (Mot Sillénkommunisterna.) 15/7 Herre och slav. Sign Valter.
1934
22/9 Kompensation (Om arbetslösheten.) 13/10 I ödestimmar (Om världshändelserna.)
1935
19/11, 26/1, 2/2 Tidshändelserna och syndikalismen. Sign Jupiter. (Artikelserie om den politiska utvecklingen från I :a Internationalen.)

Arbetarekalendern
Perspektiv på Rivar-Bohm, 1963, s. 107—112
BLM
Författaren och friheten i det moderna samhället, 1948, s. 265—266
Folklig Kultur
Socialreportagen och sannolikheten, nr 9 1957.
FiB
Något om grottekvarnar, 1954, nr 9
Kritiskt 40-tal

Arbetarna och proletärdikten nr 20 1947 PDF.
Arbetarna och proletärdikten, 1948, s. 158—164
Lärar-tidningen
En färd mot minnena, 1961, h. 46
OoB
Skrattet som tystnat, nr 3 1970
RiR
Enskild väg 1959, h. 13, s. 32
Tjänstemännen — och så jobbarna, förstås, RiR 1961, h.48
Sociala meddelanden
Dikten som social kritik, 1963, s. 507—515