Artikelförteckning SAC-kontakt 1980

Information om årgången 1980 och artikelindex över enskilda nummer.

Upplaga omkring 20 000 ex per nummer

Nr 1

     
 
16 s.  
Rubrik Författare Sida Länk
80-talet vändpunktens årtionde?! Per Nilsson 2  
[Utgivningsplan] SAC-kontakt   3  
Annons för SACs sommarläger 1980   3  
Byggnadsfederationen: 1980 års semesterören!   4  
Avtalsrörelsen Börje Hall 5  
CNTs 5:e kongress   6-7  
Spanienkonferens   7  
Studierådets kurser   8  
[Nytt informationsmaterial]   9  
Ombordanställda SAC-medlemmar på konferens   9  
SAC-kontakt 60 år G A Kronheffer 10-11 PDF
Debattforum: Hur funkar vårt förlag   12  
Nytt decennium   12-14  
Debattforum:  Ny organisationsplan   13  
Att diska utan avlopp   14  
Organisationsnytt   15  
Två AD-domar   15  
Adresser   16  
       

Bilaga till nr 1

     

Temasidor om arbete och energi. Atomkraft? - nej tack!

Även som särtryck.

Redigerad av SACs folkomröstningskommitté

16 s PDF
Energifrågan - att välja framtidssamhälle   2-3  
LO:s "löntagaralternativ" inte trovärdigt   4  
Lotta, sjuksköterska: Vi behöver inte kärnkraften!   5  
Matts Nilsson, pappersarbetare: "Kärnkraften hotar våra jobb!"   6-7  
Detta innebär alternativen   8-9  
Gammal medicin löser inga kriser   10-11  
Företagsanställd energisparare: "Bara man tänker energi, sparar man 30%!"   12-13  
Uranbrytning - ett nytt hot mot Nordamerikas indianer   14  
Ydinvoima? Kiitos ei!   15  
Stöd Folkkampanjen   16  
Annons för Arbetaren   16  
       

Nr 2

     
 
16 s  
Kärnvapenkriget är nära   2-3  
[Redovisning över] Insamlingar   3  
Annons för Arbetaren   3  
Byggnadsfederationen: AD-domarna i granskningsarvodesmålen   4  
Skogsbruksfederationen: Nya färdmedelsersättningar   5  
Organisationsnytt   5  
Studierådets kurser   6  
Vuxenutbildning: Sök upp dina LS-kamrater!   7  
Rösta nej! Linje 3    8-9  
Spektakelsyndikatet   10  
Annons för Joe Hill-pjäsen   10  
Debattforum: Arbetaren och/eller syndikalismen   11  
Debattforum: Två diskutabla beslut?!   12-13  
Debattforum: Allmän omröstning om AD-beslutet!   13  
Debattforum: Så här funkar vårt förlag!   14  
Ta tillvara vår historia   15  
Adresser   16  
Rapport från kvinnokonferensen   16  
       

Nr 3

     
 
24 s  
SACs första maj-manifest   2-3  
Transportfederationen: Sjöfolksmålet   4  
Skogsbruksfederationen: Utse fackliga förtroendemän   5  
Årsmöten: Älvsbyns   5  
Årsmöten: Göteborgs transportsyndikat   5  
Årsmöten: Storstockholms social- och vårdarbetarsyndikat   5  
Val av studieorganisatör: Allmän omröstning   6-9  
SAC kräver Rättvisa traktamentsbestämmelser   9  
Nyvalda centralkommitténs första möte: Inspirerande vecka   10-13  
Studierådets kurser   14  
Joe Hill-stiftelsen: 1979 - ett historiskt år   15  
Debatt: Nytt syndikat   16  
Debatt: Arbetaren: kritisera med fakta   17  
Kvinnoverksamheten tar fart   17  
Vidgade kunskaper ett fackligt krav som måste prioriteras   18  
SACs antimilitaristiska kommitté   19  
Klarar vi av MNF? [multinationella företag]   20-21  
Bokkafé i Göteborg   22  
Organisationsnytt   22  
Oss greker emellan: Teori och praktik Gunnar West 23 PDF
Adresser   24  
       

Nr 4

     
 
16 s  
SAC föreslår: Nytt förhandligssystem   2  
AU-uttalande 1:a maj   3  
Byggnadsfederationen: Konkurser   4  
Byggnadsfederationen: Semesterkort   4  
Folkkampanjens framtid   5  
Transportfederationen   5  
Distriktsrapport: Hälsingland   6  
Distriktsrapport: Värmland   6  
Distriktsrapport: Västerbotten   7  
Distriktsrapport: Västra Götaland   8  
Distriktsrapport: Östra Götaland   8  
Studierådets kurser   9  
Rapport från sommarlägret 1978   9  
Spricka i CNT!   10-11  
Debatt: Inga poliser som medlemmar! Stockholms LS   12  
Debatt: Inte faen ska vi elda upp flisen   13  
SACs blomsterfond   14  
Oss greker emellan: Teori och praktik igen Gunnar West 15 PDF
Syndikalistiskt forum - igen   15  
Adresser   16  
Detta ger avtalen   16  
       

Nr 5-6

     
 
24 s  
Våra stridsfonder. Ska de decentraliseras…   2-3  
Våra stridsfonder. Eller centraliseras?   3  
Skogsbruksfederationen: Skogsavtalen   4-5  
Samhällsfederationen: Blandad konfekt   5  
Distriktsrapport: Härjedalen-Jämtland   6  
Distriktsrapport: Norrbotten   6  
Val av studieorganisatör: Allmän omröstning andra rundan   7  
Syndikalistisk bildningssyn: Om "skolans kris" Bosse Talerud 8-9 PDF
Studierådets kurser   10  
Syndikalismen före år 1910 Karl Bergkvist 11-14 PDF
SACs första strejk   14 PDF
Dunkerques stålarbetare hälsar och tackar Sveriges syndikalistiska arbetare   15  
Och nu gäller det LIP-arbetarna   15  
Uttalande från SACs internationella kurs   15  
ILO - den korporativistiska internationalen   16-17  
Debatt: SACs arbetssätt   18  
Debatt: Poliser i SAC   19  
Debatt: Anarkister? Visst finns dom!   20  
Debatt: Vinnare?   20  
Debatt: Motioner till SACs kongress   21  
Information om klistermärken   21  
CKs beslut angående konfliktunderstöd, lån till LS m m.   22  
Rapport: Ungdomskonferens   22  
Krig eller fred   23  
SAC och AD   23  
Ny LS [Halmstads]   23  
Adresser   24  
       

Nr 7

     
 
16 s  
Arbeta för att leva. Leva för att arbeta   2  
Ring eller skriv till Arbetaren   3  
Träindustriarbetare i SAC!   4  
SACs jubileumskampanj 1.9-31.12 1980   5  
Studierådets kurser   6  
Höj lokala stridsfonden!   6  
Kommuniké från SACs AU om situationen i spanska CNT   7  
Från socialdemokrati till syndikalism   8-9 PDF
Syndikalistisk bildningssyn: Arbetarrörelsens bildningsideal Ragnar Ohlsson 10-12 PDF
Debatt:  Förtryck på kvinnolägret?   12  
Rapport: Sommarlägret   13  
Rapport: Kvinnolägret   13  
Framtidens tryckeri Sture Finnberg 14-15 PDF
Uttalande om situationen i Bolivia   15 PDF
Organisationsnytt   15  
Adresser   16  
       

Nr 8

     
Sidorna 13-20 producerades av SACs antimilitaristiska kommitté
32  
Federationsindelningen: Att byta 19 mot 5 [Tre debattinlägg]   2-3  
Skogsbruksfederationen: Lönen som ingen vill ha   4  
Byggnadsfederationen: Yrkesbevis för maskinförare   5  
Distriktsrapport: Gästrikland   6  
Studierådets kurser   7-8  
De första svåra åren G A Kronheffer 9-12 PDF
Upp till kamp mot militarismen   13-20  
Socialism utan frihet är som att göra lumpen   14-15  
Vad ska en syndikalist göra när han inkallas till militärtjänst?   16-17  
Kvinnorna och försvaret: Ska vi ha barnsoldater också?  Ingrid Segerstedt-Wiberg 18-19  
Revolutionär våldsromantik   19  
Svensk vapenexport på väg att fördubblas under 1980   20  
Syndikalistiska ungdomsförbundet 50 år   21-24 PDF
Rapport om handlingsprogrammet   25  
Syndikalistisk bildningssyn: På jakt efter en syndikalistisk bildningssyn Bosse Talerud 26-27 PDF
Debatt: Parti eller fackförening?   28  
Debatt: Reagera   28  
Debatt: Våra stridsfonder   29  
Debatt: Ska vi byta namn?   29  
Kursrapport: Syndikalistisk kvinnohistoria   30  
Kursrapport: Vad innebär 6-timmars arbetsdag?   30  
Rapport: Ombudsmannakonferens   30  
Kursrapport: Nu behövs samarbete!   30  
Oss greker emellan: Att vandra i böcker Gunnar West 31  
Organisationsnytt   31  
       

Nr 9

     
 
   
Fram för färre men fungerande federationer Gunnar West 2  
Annons: "SAC 70 år. En minnesbild" [Litografi av Saara Harju i en upplaga av 200 exemplar i färgerna rött och svart kan beställas från SACs exp]   2  
Skogs, Pappers och Trä i en federation! Matts Nilsson 2  
Annons för Arbetaren och information om expeditionstider under jul- och nyårshelgerna   3  
Pappers och massa - en krisbransch Matts Nilsson 4  
Utdrag ur Kjell Sundbergs "Svarta Krusbär"   4  
Avtalstvist vid Dormsjöskolan löst Torsten Cramer 4  
Stoppa Industrinedläggningarna! Inge Oskarsson 5  
IAA - den syndikalistiska internationalen Leif Hallstan 6-7 PDF
Traktamenten och bilersättningar   7  
Studierådets kurser   8  
Annons för Stockholms bokgille   8  
Behöver vi en syndikalistisk bildningssyn? Erik Lundkvist 9-10 PDF
Annonser för Arbetarekalendern och Spektakelsyndikatets väggalmanacka   10  
Karlstadskonflikten 1910 SACs första strid Ingemar Nilsson 11 PDF
Debatt: Stärk gemensamma stridsfonden för jämlikheten! Gotthard Öberg 12  
Debatt: Nej till partier! [två inlägg med gemensam rubrik] Bo Wennergren & Omar Varela 12  
Efterlysning! [om uppgifter om kvinnan på SACs kongressfoto 1910] Åsa D. Britasdotter 12  
Debatt: Kongressen och protokollet  Crister Enander 13  
Annons om inlösen av andelar i Väster-Våg    13  
Debatt: Vägra betala kärnkraften! Birgitta Johansson 14  
Annons: Bli medlem i Folkkampanjen mot Kärnkraft   14  
Göteborgs LS om sin gala   15  
Organisationsnytt     15  
Annons för Federativs förlag [Den dansande agitatorn]    16  
Adresser   16