Hamnarbetare-Bulletin

Utgiven av Göteborgs LS hamnarbetarsektion 1951- [?]

Läs scannade nummer här

Utgivning

1951: Inga Uppgifter

1952: Nr 2 är scannat i övrigt inga uppgifter

1953: Nr 1-5 nr 1-2 är scannade

1954: Nr 2 är scannat i övrigt inga uppgifter

1955: Antal nummer okänt men upplagan var 1200 per nummer.

1956-: Fortsatt utgivning okänd.