Bibliografi över tidningar och tidskrifter

Periodiskt utkommande tidningar och tidskrifter.

Information om all frihetligt socialistisk tidnings- och tidskriftsutgivning i Sverige från 1800-talet till idag. Vissa tillfällighetstidningar finns även redovisade här men inte alla för i vissa fall har vi valt att lägga dem i den kronologiska bokbibliografin.

Länkarna under interna länkar till artiklar går till scannade artiklar ur respektive tidning på denna sida, tidningar går till scannade nummer av tidningen, bibliografi innehålle varierande information som uppgift om redaktör, artikelindex, information om litteratur om tidningen samt bild på framsidan mm.

De externa länkarna går till tidningarnas egna webbplatser, biblioteksdatabasen Libris samt Nya Lundstedt som innehåller bibliografiska upplysningar.

Tidningar utgivna av SAC

Tidningar och tidskrifter utgivna av IAA, SAC, federationer och departement.

Tidningens titel Information Interna länkar Externa länkar
Arbetarekalendern Gavs ut av Federativs förlag 1 gång per år 1919-1981.

Bibliografi

Artiklar

Libris
Arbetarekuriren Veckotidning 1938-1942. Togs över av SAC då SAF gick upp i SAC - se även övriga utgivare nedan

Bibliografi

Artiklar

Libris

Nya Lundstedt 

Arbetaren SAC:s huvudorgan 1922-. 1922-1957 var frekvensen 6 nr i veckan, från 1958 har frekvensen varit 1 nr i veckan. 1954-1957 hette tidningen Dagstidningen Arbetaren. Se även föregångaren Syndikalisten [1911] nedan.

Bibliografi

Artiklar

Hemsida

Libris

Nya Lundstedt

Arbetaren Zenit Veckotidning. Kortlivad systertidning till Arbetaren gavs ut 2009-2011.

Bibliogafi

Artiklar

Hemsida

Libris

Arbetarens jul Gavs ut av Federativs förlag 1 gång per år 1922-1947.

Bibliografi

Artiklar

Libris 1

Libris 2

Arbetarens maj Gavs ut av Federativs förlag 1 gång per år 1922-1950. 1947-1950 hette tidningen Federativs maj.

Bibliografi

Artiklar

Libris 1

Libris 2

Byggnadsindustriarbetaren Gavs ut av Byggnadsindustridepartementet 1923-1942 under större delen av perioden med 1 nr kvartal.

Bibliografi

Tidningar

Libris
Däck & Durk Gavs ut av Sjömansfederationen 1945-1946.

Bibliografi

Artiklar

Tidningar

Libris
I.A.A presstjänst Gavs ut av Internationella arbetarassociationen 1939-1956.

Bibliografi

Tidningar

Libris
Industriarbetaren Gavs ut med 6 nummer per år 1956-1975. 1956-1964 av SAC:s trävaruindustri-, gruv- och metallindustri- och byggnadsindustridepartementet. 1965 togs tidningen över av SAC.

Bibliografi

Artiklar

Libris
Informationsbulletin Utgiven av SAC med fransk-, spansk- svensk-, och tyskspråkiga editioner 1954-1958. Bibliografi  
Internationell solidaritet Gavs ut av SAC 1970-1978. Nummer 1 och 2 hette Internationell information.

Bibliografi

Tidningar

Libris 1

Libris 2

Intärnen Intern debattidning för SAC som gavs ut av enskilda medlemmar 1978-1980. Samtliga 7 nummer finns scannade.

Bibliografi

Tidningar

 
Norrlandsfolket Gavs ut av SAC 1925-1951 från Kiruna med spridning i främst Norrbotten men under delar av perioden även Västerbotten. 3 nummer per vecka fram till 1928 därefter 6 nummer per vecka.

Bibliografi

Artiklar

Tidningar

Libris

Nya Lundstedt

Loda

SAC-kontakt Medlemstidning som gavs ut av SAC 1976-1994.

Bibliografi

Artiklar

 
Syndikalismen Teoretisk tidskrift som gavs ut av SAC 1926-1929 och 1939-1950 med 6 nummer per år förutom 1939 då 12 nummer gavs ut. Samtliga nummer finns scannade.

Bibliografi

Tidningar

Libris 1

Libris 2

Syndikalisten [1911] SACs huvudorgan 1911-1921. 1 nummer varannan vecka 1911-1913, 1 nummer per vecka 1913-1916, 2 nummer per vecka 1917-1921.

Bibliografi

Artiklar

Libris

Nya Lundstedt

Syndikalisten [1995] Medlemstidning som ges ut av SAC från 1995.

Bibliografi

Artiklar

Libris
Syndikalistens specialnummer Utgivna 1915-1921. Jul-, Majnummer och andra specialutgåvor.

Bibliografi

Tidningar

 
Transportfederationens tidning Sedan 1954 har Transportfederationen sporadiskt gett ut tidningar under olika namn. 1954 Transportarbetar bulletin och på 1990-tal ?? Tidningar  
Trävaruindustriarbetaren Gavs ut av Trävaruindustridepartementet 1921-1955.

Bibliografi

Tidningar

Libris
Utbildningsfederationens tidning Sedan 1974 har utbildningsfederationen gett ut en tidning under olika namn som UFF, Hoppla!, Skolka och Motbildaren.

Bibliografi

Artiklar

Libris

Tidningar utgivna av regionala organisationer anslutna till SAC

Förteckningen över medlemstidningar nedan saknar ännu många nyare titlar.

Tidningens titel Information Interna länkar Externa länkar
Utåtriktade tidningar      
Dalarnes arbetarblad Gavs ut av distriktet i Dalarna genom Dala-syndikalisternas andelsförening u.p.a 1925-1926 med 3 nr vecka. Enstaka nummer 1927-1928.  

Libris

Nya Lundstedt

Roslagens arbetarblad Gavs ut av Roslagens LS åren 1978 - 1983.

Bibliografi

 Tidningar

 
Syndikalisten Gavs ut av Stockholms LS 1973-1984. Artiklar Libris
       
Medlemstidningar      
Aktuellt inom Stockholm-Gotlands distrikt av SAC Gavs ut med 6 nummer per år 1961-1975   Libris
Brevbomben Gavs ut av postsyndikatet i Stockholm 1991-200-?   Libris
Distriktskuriren : gazette för Västra Götaland Gavs ut av Västra Götalands distrikt 1983-1986   Libris
Däck & Durk Gavs ut av Göteborgs LS för sjöfolk sent 1970-tal.    
Hamnarbetare-Bulletin Utgiven av Göteborgs LS hamnarbetarsektion 1951- 19-??

Bibliografi

Tidningar

 
i etern Tidning för taxichaufförer 1966-196-? Tidningar  
LS nyheter Gavs ut av Stockholms LS 1947-1950 med 5-8 nummer per år.   Libris
Metall-Syndikalisten Gavs ut av Göteborgs LS varvs- och metallarbetarsyndikat 1947-19-?? Tidningar  
Skånesyndikalisten Ges ut av Malmö LS sedan 2006.   Libris
SoV Gott Gavs ut av Storstockholms Social- och Vårdarbetarsyndikatet 1992-200-?    
Stockholms LS meddelande Ges ut av Stockholms LS sedan 1973.   Libris
Umesyndikalisten Ges ut av Umeå LS sedan 197-? Före 1996 hette den Umeå LS meddelande   Libris
Vi syndikalister Ges ut av Göteborgs LS sedan 197-?   Libris

Tidningar utgivna av andra organisationer

Tidningens titel Information Interna länkar Externa länkar
Anarkisten Gavs ut av Stockholms anarkistiska förening 1964-196-? Hur många nummer som gavs ut är ej känt. Tidningar  
Anarkistisk tidskrift 12 nummer gavs ut av föreningen Anarkistisk tidskrift 1990-1998.

Bibliografi

Artiklar

Libris
Arbetarekuriren Veckotidning utgiven av SAF 1926-1938. 1938 tog SAC över tidningen se ovan.  

Libris

Nya Lundstedt 

Basta Gavs ut 1980. Efterföljare var Brand [1982]   Libris
Brand [1898] Gavs ut 1898-1979. Olika utgivare och periodicitet, veckotidning 1908-1935. Efterföljare var Basta, se ovan.

Bibliografi

Artiklar

Libris

Nya Lundstedt

Brand [1982] Gavs ut 1982-1985. Efterföljare var Total-Brand, se nedan.   Libris
Brand [1988] Ges ut från 1988.  

Hemsida

Libris

Brands första majnummer Gavs ut 1911-1936. Bibliografi  
Brands Julnummer Gavs ut 1910-1936. Bibliografi  
Brands Månadshäfte Gavs ut 1908-1909, 1913-1916 namnet var från nr 6 1913 Nya Brands Månadshäfte. Bibliografi

Libris 1

Libris 2

Libris 3

Direkt aktion Utges av SUF sedan 1996. Varierande periodicitet. Alla nummer finns i arkivet på Direkt aktions hemsida.  

Hemsida

Libris

Frihetlig press Gavs ut med 5 nummer av Uppsala studentsyndikat 1997-2000.

Bibliografi

Artiklar

Libris
Frihetlig socialistisk tidskrift Gavs ut 1972-1983 av Frihetlig vänster som före 1972 hette Liberala Studentförbundet och tidningens namn var då Liberal Debatt. Tidningar Libris
Frihetlig ungdom Gavs ut av SUF 1956-1957. Känd utgivning 3 nummer.    
Frihetliga bokgillet Medlemstidning för det frihetliga bokgillet 1949 -195-? Känd utgivning 2 nummer 1949. Tidningar  
Fysisk vård : tidskrift för social hygien, kroppsvård, befolkningsfrågor, sexualetik och levnadsreform Gavs ut av Eugen Albán med två nummer 1931-1932. Tidningar Libris
Förbunds-Bulletin Gavs ut av Syndikalisternas förbund 1958-1977. Namnet var 1961-1976 Bulletin och 1977 Intern-Bulletin.    
Information Gavs ut av Träkvistakommittén 1956. Tidningar  
Kaos Gavs ut av kulturföreningen Kaos i Uppsala 1992-1995   Libris
Lysekilskuriren Gavs ut 1901-1921 med två nummer per vecka. Ungsocialistisk 1907-1909, övrig tid socialdemokratisk.  

Libris

Nya Lundstedt

Marinarbetaren Gavs ut med 10 nummer av IWW-Skandinavien 1924-1925. Samtliga nummer finns scannade.

Bibliografi

Tidningar

Libris
Militant : syndikalistisk avantgardekalender Gavs ut av Syndikalistiskt forum och Stockholms Zenitgrupp 1967-1968. Känd utgivning 11 nummer. Bibliografi Libris
Moderjorden : organ för social kunskap och befrielse Utgiven av Grängesbergs anarkistiska förening och därefter av Jönköpings anarkistiska klubb 1922-1923.

Bibliografi

Tidningar

Libris
Nu : tidning för marginella Gavs ut i Örebro 1978-1980. Tidningar Libris
Myggan Gavs ut av Stockholms syndikalistiska ungdomsklubb 1932-193-?, 1940 och 1955.

Bibliografi

Tidningar

 
Nya Folkviljan Gavs ut av ?? 1906-1920. Ungsocialistisk veckotidning med spridning främst i södra Sverige.

Bibliografi

Artiklar

Libris

Nya Lundstedt

Praxis-Skandinavien : debattforum för frihetliga revolutionärer Gavs ut av föreningen Praxis-Skandinavien 1980-1983.

Bibliografi

Artiklar

Libris
Revolutionär syndikalism Gavs ut 1975 av Bergslagssyndikalister. Tidningar  
Röda fanor Månadstidning. Gavs ut av Sverges ungsocialistiska parti 1920-1923.

Bibliografi

Tidningar

Libris
Skogsarbetaren Månadstidning. Gavs ut av Gustaf Gegerfelt 1930.  

Libris

Nya Lundstedt

Skogsproletären 1-2 nummer per månad utom första halvåret 1938 då den var veckotidning. Gavs ut av Gustaf Gegerfelt 1931-1940.  

Libris

Nya Lundstedt

Slå tillbaka : frihetlig socialistisk lokaltidning Gavs ut av stödföreningen Slå tillbaka i Uppsala 1992-1994.   Libris
Storm Gavs ut av av SUF 1932-1950, 1952.

Bibliografi

Artiklar

Libris
Svarta faran Gavs ut av Revolutionära anarkisters organisation sent 1970-tal.    
Syndikalistiska grupprörelsens bulletin Gavs ut av den syndikalistiska grupprörelsen 1955-1969.   Libris
Total-Brand Gavs ut 1986-1988. Efterföljare var Brand [1988].   Libris
Under röd flagg Gavs av Hinke Bergegren 1891. Tidningar Libris
Ungsocialisten : meddelande från Sverges ungsocialistiska förbund Medlemstidning med undervinjetten "Att uppläsas å förstkommande klubbmöte" som gavs ut 1925-1934.

Bibliografi

Tidningar

 
Ungsocialistiska tillfällighetstidningar Utgivna mellan 1905-1945. Bibliografi Libris
Vi kvinnor Gavs ut av Elise Ottesen-Jensen med 16 nummer 1925.   Libris
Våra Idéer Gavs ut av Syndikalisternas förbund 1953-1956 och 1977-1981.

Bibliografi

Tidningar

Libris 1

Libris 2

Zenit 1957 började SUF ge ut tidningen Zenit. Från 1959 stod den syndikalistiska grupprörelsen som utgivare. Tidningen fortsatte i syndikalistisk regi fram t o m 1966.

Bibliografi

Tidningar

Libris

Anarkistisk tidskrift

Utgiven av föreningen Anarkistisk tidskrift 1990-1998.

Arbetarens jul

Utgiven av Federativs förlag 1922-1947.

Arbetarens maj

Utgiven av Federativs förlag 1922-1950. 1947-1950 hette tidningen Federativs maj.

Hamnarbetare-Bulletin

Utgiven av Göteborgs LS hamnarbetarsektion 1951- [?]

Industriarbetaren [1956]

Industriarbetaren 1956-1964 [1975] gavs ut av SACs trävaruindustri-, gruv- och metallindustri- och byggnadsindustridepartementet.

Informationsbulletin 1954-1958

Utgiven av SAC med fransk-, spansk- svensk-, och tyskspråkiga editioner.

Moderjorden : organ för social kunskap och befrielse

Utgiven av Grängesbergs anarkistiska förening och därefter av Jönköpings anarkistiska klubb 1922-1923.

Roslagens arbetarblad

Roslagens arbetarblad utgavs av Roslagens Lokala Samorganisation åren 1978 - 1983.

Syndikalismen

SACs tidskrift 1926-1929 och 1939-1950.

Syndikalistens specialnummer

Utgivning 1915-1921.

Ungsocialisten

Meddelande från Sverges ungsocialistiska förbund. 

Medlemstidning med undervinjetten "Att uppläsas å förstkommande klubbmöte" som gavs ut 1925-1934.

Ungsocialistiska tillfällighetstidningar

Tillfällighetstidningar kronologiskt.

Utbildningsfederationens tidning

Sedan 1974 har utbildningsfederationen gett ut en tidning under olika namn.

Våra idéer

Gavs ut av Syndikalisternas förbund 1953-1956 och 1978-1981.