Syndikalister

Av Anna-Klara Bratt och Jonas Fogelqvist.

Utgiven av Federativs förlag 1997 153 [3] s. Slutsåld.

Vad har en brevbärare frän Landskrona, en forskare från Stockholm, en husockupant frän Jakobsberg och en sjukgymnast frän Älvsbyn gemensamt? Jo, de är alla syndikalister. Dar en talar om facklig kamp och lokalt inflytande refererar en annan till nödvändigheten av internationell solidaritet.

Vilka är syndikalisterna, hur ser de på dagens samhälle och vilka är deras visioner för framtiden?

Det far du veta om du läser den har boken. Här intervjuas fjorton svenska syndikalister med olika bakgrund och olika uppfattningar. Intervjuerna ger en bild av ideologi, praktik och visioner inom den organiserade syndikalismen.

Innehåll

 
Intervjuer av Jonas Fogelqvist  
Vägar 9
»...här hade jag hittat något jag kunde hålla med om.« 12
Direkt aktion 20
» Varje gång vi tar en förhandling är det en form av direkt aktion.« 22
Ett möte i Lyon 28
»...de problem vi har som arbetare är globala.« 31
En folkrörelse 38
» Här förhandlas det aldrig utan att du själv får vara med och besluta.« 40
Än en gång om vägar 46
» Det behövs modiga människor nu.« 48
Facket och miljön 55
»...SAC borde profilera sig som det gröna facket.« 57
Om det lokala 64
»...SAC borde förankra sig mer som det lokala facket.« 66
Postsyndikalism 72
»...vägen till socialismen måste vara en del av målet« 74
Till sist 82
Intervjuer av Anna-Klara Bratt  
Utvägar 85
»Syndikalism utan anarkism vore som vilken socialistisk rörelse som helst.« 88
»... jag daterar mitt liv efter husockupationerna...« 94
»Det finns mycket större möjligheter för syndikalistisk kamp i dag.« 111
»Vi är inte företagsfientliga på något sätt - så länge vi får äga företagen.« 120
»Makten kommer inte enbart uppifrån och ned - den finns överallt.« 130
»Egentligen är det konstigt att man inte går omkring och är arg jämt!« 143

Recensioner

         
Tidning Titel Recensent Datum Sida Länk
           

Bokfakta

Upplaga:

ISBN: 91-86474-21-9

Boken på bibliotek

Libris

 
Syndikalister Bratt, Anna-Klara (författare) Fogelqvist, Jonas (författare) Rubin Dranger, Joanna (illustratör) 153 s.
 
Syndikalister Bratt, Anna-Klara (författare) Fogelqvist, Jonas (författare) Rubin Dranger, Joanna (illustratör) 153 s.