Stig Dagerman - författare och journalist : en bibliografi

Av Hans Sandberg.

Utgiven av Federativs förlag 1975 160 s. Slutsåld.

Under nästan hela sin tid som författare verkade Stig Dagerman också som journalist, främst på tidningen Arbetaren. Han har därför, förutom ett antal romaner och dramer, lämnat efter sig en omfattande produktion av artiklar, recensioner, dagsverser mm. Med denna bibliografi finns nu en samlad förteckning över allt som Dagerman publicerat.

Bibliografin är sammanställd av Hans Sandberg, fil lic på en avhandling om Stig Dagerman och 40-talet. Han har, för att bereda läsaren inte bara "nytta" utan också "nöje", tagit med ett stort antal citat, dagsverser och teckningar. Även om bibliografin i första hand är avsedd för forskare kan den därför ge god behållning även åt andra.

 

Innehåll

 
  Ladda hem PDF
     
  Förord 4
  Förkortningar 6
Ⅰ. Böcker (åren 1945-74) 9
Ⅱ. Skönlitterärt (i tidningar och tidskrifter) 30
Ⅲ. Journalistik (inklusive bok-, film-, och teaterrecensioner) 46
Ⅳ. Dagsvers 115
Ⅴ. Enkätsvar och intervjuuttalanden 130
Ⅵ. Inspelningar 151
  Personregister 154

Recensioner

         
Tidning Titel Recensent Datum Sida Länk
Aftonbladet Bilden av Stig Dagerman Håkan Attius 23/6 1975 5  
Arbetarbladet Böcker   3/7 1975 10  
Arbetaren Läsvänlig Dagerman-bibliografi Per Schwanbom 1975:23 14  
Arbetet Rakt upp   18/7 1975 2  
Bibliotekstjänsts sambindningslista     Juni 1975    
Borås Tidning Allt som Dagerman skrev K F 17/6 1975 4  
Expressen Hela Dagerman   1/6 1975 4  
Expressen Vartenda ord i Stig Dagermans liv... Hans-Göran Ekman 17/7 1975 4  
Falu-Kuriren Vad skrev Dagerman? Hans Lindquist 26/6 1975 4  
Gefle Dagblad Stig Dagerman vilken mängd   5/8 1975 6  
Göteborgs-Posten Stig Dagerman   7/6 1975 2  
Helsingborgs Dagblad Omfattande Dagerman-bibliografi Birger Heden 19/6 1975 2  
Horisont   Conny Svensson 1976:4 62 - 63  
Hufvudstadsbladet Dagerman-bibliografi Sven Linnér 3/8 1975 3  
Kronobergaren Dagermanproduktionen bokförd B.L. 25/6 1976 2  
Ny Dag Informativt om Dagerman Håkan Attius 1975:49 6  
Sala Allehanda Förnämlig Dagermanbibliografi Carl-Gustav Pettersson 14/8 1975 1, 4  
Samlaren   Bengt Brundin 1976 225 - 226  
Scandinavian studies   Laurie Thompson 1975:4 516 - 518  
Studiekamraten Stig Dagerman bibliograferad   1975:4-5 66  
Svenska Dagbladet Alla Dagermans ord   7/8 1975 4  
Sydsvenska Dagbladet Dagerman, opus 1-2171 Per Rydén 16/8 1975 3  
Tidskrift för litteraturvetenskap   Egon Andersson 1976:4 334  
Uppsala Nya Tidning Dagerman-bibliografi Tore Frängsmyr 6/8 1975 2  
Vasabladet Vårt behov av Dagerman Per Schwanbom 7/6 1975 4  
Vestmanlands Läns Tidning Stig Dagerman bibliograferad P. 23/8 1975 5  
Västerbottens Folkblad Grundlig presentation av Dagermans författarskap Mats Rosin 30/10 1975 10  

Bokfakta

Upplaga:

ISBN: 91-85016-24-1

Boken på bibliotek: Libris

Mer av Hans Sandberg från Federativs förlag

  • Den politiske Stig Dagerman. Info

Andra artiklar och böcker av Hans Sandberg

Libris

Stig Dagerman - författare och journalist : en bibliografi
 
Stig Dagerman - författare och journalist : en bibliografi