Slaget om de små pastejerna

Skrifter i urval.

Av Charles Fourier.

Utgiven av Federativs förlag 1983 236 s. Slutsåld.

Charles Fourier (1772-1837) är en av socialismens originellaste tänkare. I sina verk lade han fram detaljerade beskrivningar för upprättandet av ett nytt samhällssystem, bestående av stora produktionskollektiv, "falangstärer", där de mänskliga behoven skulle ges maximala utvecklingsmöjligheter.

I det här urvalet får vi för första gången på svenska en fullödig bild av Fouriers teorier - hans klarläggande av sambandet mellan den ekonomiska utsugningen och det sexuella förtrycket, hans betonande av att arbetet måste organiseras i överensstämmelse med människans instinktiva behov och böjelser, hans radikala idéer om kvinnofrigörelsen och barnens uppfostran. I dagens uppgörelse med den förstenade och auktoritära statssocialismen har tiden blivit mogen för en omläsning av Fouriers verk.

Ladda hem boken  
   

Innehåll

 
Inledning av Michael Helm 11
Fouriers liv av Michael Helm 29
   
Kritik av filosofin  
Saint-Lamberts maximer 33
Den fria viljan: en strid mellan två vetenskaper 38
Uppkomsten av den politiska ekonomin och kontroverserna om handeln 41
   
Förtrycket av kvinnan  
Hur kvinnan förnedras i civilisationen 49
Kvinnan är mannens motvikt 52
Kritik av det repressiva moralsystemet 54
Abort och dubbelmoral 62
Den faktiska jämvikten i de civiliserade kärleksrelationerna 64
Äktenskapet - den franska revolutionens akilleshäl 67
   
Falangstären  
Problemet med den fullständiga själen 73
Om det första försöket 76
Byggnader, verkstäder och planteringar i falangstären 82
De nyfikna 87
Invändiga gatugallerier 91
Falangstärer för USAs indianer 95
   
Lustbetonat arbete  
Serier och grupper 101
Arbetsfördelningen i det nya samhället 106
Börsen 111
Fjärillarvens metamorfos 113
Industriella arméer 116
Slaget om de små pastejerna 120
   
Barnen  
Barnen och arbetets förvandling 131
Hur krabaterna undervisas av barnskötare och barnsköterskor 134
Undervisningsmetoden i falangstären 144
Operan: ett viktigt led i barnens utbildning 147
De kulinariska serierna och deras betydelse för barnen 154
De små Horderna 161
   
Kärleken  
Svartsjukan är samhällsbetingad 176
Det trängande behovet av den sinnliga kärleken 178
Robespierres efterföljare eller kritik av principryttarna 182
Ett exempel på vad som kan hända 191
Incest, en legering av kärlek och familjekänsla 193
De liderliga lustarna 199
Omnigama serier genom sexuella manier 201
Allomfattande kärleksrelationer 209
Religionen i det nya samhället 215
   
Om den fara som hotar vår värld 221
   
Översikter 225
Källhänvisningar 230
Bibliografi 231
Noter 234

Recensioner

         
Tidning Titel Recensent Datum Sida Länk
           

Bokfakta

Upplaga:

ISBN: 91-85016-97-7

Boken på bibliotek

Libris

 
Slaget om de små pastejerna : skrifter i urval Fourier, Charles (författare) 236 s.
 
Slaget om de små pastejerna  : skrifter i urval Fourier, Charles (författare) 236 s.