Rättsstat i kris

Spioneri och sabotage i Sverige under andra världskriget.

Av Janne Flyghed.

Utgiven av Federativs förlag 1992 566 s. Slutsåld.

Under andra världskriget var spioneri- och sabotageverksamheten intensiv i Sverige. För att hindra dessa spioner och sabotörer inrättades en hemlig säkerhetspolis som fick i det närmaste fria tyglar. Till exempel avlyssnade säkerhetspolisen över elva miljoner telefonsamtal, öppnade mer än femtio miljoner postförsändelser och anhöll drygt två tusen personer. Dessutom genomdrev regeringen i all hast en kraftig skärpning av lagstiftningen på området.

Janne Flyghed har läst handlingarna från alla rättegångar som gällde statsfientlig verksamhet och gått igenom den hemliga säkerhetspolisens arkiv. Utifrån detta helt nya material undersöker han domstolarnas självständighet i förhållande till regeringen. Hur kommer det sig att så få tyska spioner dömdes så länge Nazityskland var framgångsrikt i kriget? Bedömdes spioneri olika beroende på vilken nation den åtalade spionerat för? Fick regeringens utrikespolitiska bedömningar följder ända in i rättssalarna?

I ett vidare perspektiv gäller frågan den demokratiska rättsstatens möjlighet att försvara sig när den hotas. Går det att värna statens överlevnad och samtidigt bibehålla de medborgerliga fri- och rättigheterna?

 

Innehåll

 
  Förord 11
  Inledning 13
  Tidigare forskning och andra arbeten 15
     
1. Försvaret av rättsstaten 29
  Staten 31
  Rättsstat och demokrati 33
  Den demokratiska rättsstatens försvarsmöjligheter 38
  Fullmaktslagar och generalklausuler 41
  Den statliga nödrätten 45
  Det reella hotet 47
  Konflikten 48
  Frågeställningar 49
     
2. Sveriges förhållande till främmande makt 55
  Protysk förhistoria 56
  Kännedom om den tyska nazismens konsekvenser 60
  Utrikespolitiken 63
  Det tyska neutralitetsbegreppet 67
  Strikt neutralitet? 69
  Tyska transiteringar 77
  Permittenttrafiken 77
  Hästskotrafiken 87
  Division Engelbrecht 91
  Övriga transiteringar på järnväg 94
  Transitering över svenska vatten 98
  Tyska transiteringar och statsfientlig verksamhet 103
  Handelspolitiken 106
  Den svensk-tyska handeln 107
  Tysk invasion på grund av järnmalmen? 110
  Tyska lastbilstransporter genom Sverige 111
  Handel med de allierade 112
  Omsvängningen 113
  Handelspolitik och statsfientlig verksamhet 116
  Utländska flygplan över Sverige 121
  Flygplan och statsfientlig verksamhet 127
  De norska och danska polistrupperna 129
  Vapenleveranser till danska motståndsrörelsen 133
  Poliser, vapen och statsfientlig verksamhet 136
  Kvarstadsbåtarna 138
  Sammanfattning och avslutande diskussion 150
     
3. Lagstiftningen 161
  Tryckfrihetslagstiftningen 163
  Censurlagen 167
  Beslag och konfiskeringar 173
  Ingreppens omfattning 179
  Transportförbudet 183
  De statliga övervakningsorganen 188
  Statens Informationsstyrelse 189
  SIS och statsfientlig verksamhet 194
  SIS lyssnar på radio... 196
  ...och går på teater 197
  Pressrådet och pressnämnden 198
  Utlänningslagstiftningen 200
  Rastänkandet 202
  Lagstiftningen 205
  Omsvängningen 209
  Förvar och internering i läger 210
  Slutord 215
  Lagstiftningen mot statsfientlig verksamhet 218
  Lagstiftning före andra världskriget 222
  Två nya paragrafer 1939 226
  Nytt spionerikapitel 1940 229
  Sabotagelagen 245
  1942 års revidering 247
  Krig, krigshot eller krigsfara? 252
  Krigets sista spionerirevidering 255
  Slutord 258
     
4. Den allmänna säkerhetstjänsten 265
  Säkerhetstjänst och underrättelsetjänst 266
  Sandlerkommissionen 267
  Den neutrala staten och agentverksamheten 271
  Säkerhetstjänstens förhistoria 273
  Den allmänna säkerhetstjänsten inrättas 275
  Den hemliga säkerhetskungörelsen 277
  Säkerhetstjänstens organisation 280
  Säkerhetstjänstens hemlighållande 291
  Tvångsmedelslagarna 292
  Säkerhetstjänstens tolkning av 1940 års tvångsmedelslag 299
  Säkerhetstjänstens verksamhet 302
  Post- och telefonkontrollen 303
  Censurverksamheten 308
  Säkerhetstjänstens registrering av åsikter 315
  Säkerhetstjänstens razzior 319
  Det svensk-tyska polissamarbetet 322
  Säkerhetstjänsten byter samarbetspartner 333
  Anhållna för statsfientlig verksamhet 339
  Det totala antalet anhållna 342
  Den misstänkta brottsligheten 350
  Anhållna för spioneri 354
  Olovlig underrättelseverksamhet och "spioneri och/eller olovlig underrättelseverksamhet" 356
  De sabotagemisstänkta 359
  "Brott mot 8 kap SL" 361
  Anhållna för brott mot utlänningslagen 361
  "Misstänkt för förberedelser" 362
  Övriga brott 363
  Brottsligheten inom övervakningsområdena 364
  De prosovjetiska agenterna 369
  Sammanfattning av den misstänkta brottsligheten 372
  Statsfientlig verksamhet riktad mot Sverige 375
  Hot mot rikets vänskapliga förbindelser med främmande makt 380
  Verksamhet för Tyskland 387
  Diplomatförklaringen 392
  Förbudsförklaringen 399
  Verksamhet för Tysklands fiender 407
  Utrikespolitiska hänsynstaganden 423
  Utomrättsliga påtryckningar 427
  Summering 430
  Kontroll och politisk ansvar 434
  Sammanfattning av kapitel fyra 442
     
5. Domstolarnas verksamhet 451
  Hemliga rättegångar 453
  Åklagarna - mellan polis och domstol 460
  Rådhusrätter och häradsrätter 470
  Straff 473
  Återfall och motiv 477
  Mot eller för Tyskland 479
  Flyktingförklaringen 486
  Generering och utrikespolitiska hänsynstaganden 487
  Hovrätter 491
  Högsta domstolen 492
  Jämförelse mellan de tre instanserna 494
  Sammanfattning av kapitel fem 497
     
6. Sammanfattning och slutsatser 501
  English summary 515
  Källor och bearbetningar 524
  Bilagor 538
  Förteckning över tabeller och figurer 554
  Förkortningar 557
  Personregister 559

Recensioner

         
Tidning Titel Recensent Datum Sida Länk
           

Bokfakta

Upplaga

ISBN 91-86474-06-5 (korr) (inb)

Boken på bibliotek Libris

 
Rättsstat i kris : spioneri och sabotage i Sverige under andra världskriget Flyghed, Janne (författare) 566 s.
 
Rättsstat i kris : spioneri och sabotage i Sverige under andra världskriget Flyghed, Janne (författare) 566 s.