För ett annat Europa - för en annan värld

Av Per Erixon (red.) & Klas Rönnbäck (red.) & Rikard Warlenius (red.).

Utgiven av Federativs förlag 2001 96 s. Slutsåld.

Vi sägs leva i en ny, "globaliserad" värld, som - enligt förespråkarna - ska leda till lycka och välstånd för alla. Men i realiteten ser vi snarare det omvända. Människor och naturresurser exploateras hårdare idag än någonsin tidigare. Och över hela världen genomdrivs en politik som dessutom spär på eländet; genom ökad arbetslöshet och nedskurna sociala skyddsnät, privatiseringar och marknadsanpassningar, ökat uttag av naturresurser och produktion för export till de rika istället för produktion till behövande på hemmamarknaden.

För att kunna genomföra politiken krävs en starkare polis- och militärstat som kväser oroligheter och protester, både hemma och utomlands. Marknadens "osynliga hand" kräver en ytterst synlig batong för att överleva. Denna nyliberala politik drabbar arbetare i alla länder. Förlorarna återfinns i Seattle likaväl som i Sibirien, i Sydafrika liksom i Stenungssund. Några av vinnarna däremot - både pådrivare och medlöpare - kommer att samlas i Göteborg den 14-16 juni 2001 , när EU:s stats- och regeringschefer håller toppmöte.

Men även motståndet är det samma världen över: Fackligt aktiva i Sibirien såväl som i Spanien kämpar för sina rättigheter som arbetare, för att få kontroll över sina liv och produktionsmedlen. Jordbrukskooperativ i Mexiko eller miljörörelser i Ecuador strävar efter samma mål som gatuaktivister i Prag: ett rättvist samhälle utan exploatering och utsugning. Om de sakerna handlar den här skriften som finansierats med hjälp av SAC:s Sidabidrag.

Innehåll

   
Ladda hem boken   PDF
     
Inledning Redaktionen 2
En politik som dödar - så behandlas flyktingarna i EU Per Erixon 5
För en värld utan gränser Rick van Amersfoord 12
EU-imperialism - den ekonomiska dominansens våld Klas Rönnbäck 17
Välkommen till de stora bolagens förlovade union Corporate Europe Observatory 25
Stoppa utplundringen! Den ekologiska skulden till de fattiga länderna i Syd Aurora Donoso 30
Att styra över maten - en introduktion till GMO Klas Rönnbäck 32
Vi fruktar inte döden - bengalisk bondeaktivism mot transnationella företag Shamsun Naher Khan Doli 36
Rättvis handel- en av vägarna Per Erixon 39
UCIRI, Mexiko - ett kaffekooperativ i det nya milleniet Klas Rönnbäck 41
Den nya periferin Boris Kagarlitskij 44
På jakt efter ryska kamrater Annika Hjelm 60
Syndikalismen i Ryssland Olga Alexandrova 61
Sibiriens Arbetarfederation Vasilij Starostin 64
Sydafrika - från apartheid till nyliberalism Bikisha media collective 66
Europamarscherna - för ett rättvist samhälle Rikard Warlenius 73
Det här med visioner Naomi Klein 80
De våldsamma protesterna i Prag Per Erixon & Magnus Hörnqvist 84
Peoples Global Action (PGA) Magnus Hörnqvist 87
Det rödsvarta Spanien Ronny Stansert 88
Syndikalister i Sverige Ur boken Syndikalister 92
Fackligt upprop från SAC inför mobiliseringen till Göteborg i juni 2001   95
Plattform för Göteborgsaktionen 2001 för ett annorlunda Europa   96

Recensioner

         
Tidning Titel Recensent Datum Sida Länk
Aftonbladet De som aldrig ger upp Zendry Svärdkrona 2001-06-02   Aftonbladet

Bokfakta

Upplaga:

Boken på bibliotek: Libris

 
För ett annat Europa - för en annan värld
 
För ett annat Europa - för en annan värld