Den politiske Stig Dagerman

Tre studier.

Av Hans Sandberg

Utgiven av Federativs förlag 1979 151 s. Slutsåld.

Stig Dagerman var en av de ledande författarna i det svenska 40-talet. Han var också kulturredaktör i dagstidningen Arbetaren. Hans starka politiska engagemang som skribent i Arbetaren är välkänt, men att också mycket i hans romaner, noveller och dramer kan ses som bidrag till en politisk diskussion är mindre uppmärksammat.

I den här boken visar Hans Sandberg hur man kan läsa "Ormen" och "De dömdas ö" som idéromaner. Det politiska innehållet lyfts fram i idéhistorisk belysning och sätts in i sitt samtidshistoriska sammanhang, 30- och 40-talets Sverige och Europa. Romanfigurerna får en ny relief när de ställs mot skeenden och tendenser i tiden. En tredje studie visar på Dagermans egen situation – och hans dilemma - i det begynnande kalla krigets allt bistrare kulturklimat.

Hans Sandberg är fil lic på en avhandling om Stig Dagerman och 40-talet. Han har tidigare bl a publicerat en bibliografi över Dagermans hela produktion av romaner, noveller, dramer, artiklar, recensioner, dagsvers mm. Han är också väl förtrogen med den anarkosyndikalistiska idétradition som har format Den politiske Stig Dagerman.

Innehåll

   
Ladda hem   PDF
     
  Förord 5
Anarkismen i Ormen   7
1 Inledning 9
2 I ungdomsrörelsen 13
3 Anarkosyndikalismen och det spanska inbördeskriget 18
4 Världskriget och beredskapsupplevelsen 24
5 Edmund: staten som den falske trygghetsgivaren 28
6 Edmund: inställningen till parlamentarismen 33
7 Edmund: dilemmat för anarkismen 35
8 Albert Jensens betydelse 40
9 Arbetarens redaktion 45
10 De antimilitaristiska inslagen 47
11 Scriver: kravet på medvetenhet 51
12 Scriver: ångest och politik 51
De dömdas ö - en politisk idéroman   61
1 Romanens tillkomst 63
2 Nissens "Psykopaternas diktatur" 66
3 Wilson: homosexualitet och nazifascism 68
4 Wilson: centralism och auktoritetstro 73
5 Larus: lydnadsproblematiken 77
6 Larus: nazifascismens attraktionskraft 83
7 Egmont: solidaritet och gemenskap 85
8 Egmont: riktningens betydelse 89
9 Eventuella Sorel-influenser 93
10 Direkt aktion och "det omöjligas politik" 96
11 Avslutning  
Dagerman, Arbetaren och 40-talet   109
1 Arbetarens kulturskribenter 111
2 Försöket med Votum 116
3 40-tals första nummer 120
4 Anarkismen i 40-talet 123
5 Sovjet- och tjeckadresserna 126
6 Författareföreningens årsmöte 1948 132
7 Dagermans roll 137
8 Avslutning 142
Förkortningar och referenser   145

Recensioner

         
Tidning Titel Recensent Datum Sida Länk
Aftonbladet Stig Dagerman och syndikalismen Lennart Bromander 17/7 1979 23  
Arbetarbladet Den politiske Stig Dagerman Kennet Jonsgården 2/7 1979 11  
Arbetaren Syndikalisten Stig Dagerman Gertrud Gustafsson 1979:22 (1/6) 4  
Bibliotekstjänsts sambindning     1979:13 (5/7)    
Borås Tidning Om Dagerman Rune Larsson 6/5 1979 4  
Dagens Nyheter Syndikalisten Stig Dagerman Torsten Ekbom 27/5 1979 4  
Expressen Dagerman, det omöjligas politiker Klas Östergren 31/7 1979 4  
Falu-Kuriren Politiska motiv i Dagermans verk Hans Lindquist 20/7 1979 4  
Gefle Dagblad Dagerman – mer politisk än någonsin Björn Widegren 3/8 1979 1, 2  
Göteborgs-Posten Notiser   20/8 1979 2  
Helsingborgs Dagblad Om den politiske Stig Dagerman Namnet oläsligt i förlagets kopia av recensionen som vi använt här 15/5 1979 2  
Hufvudstadsbladet Den politiske Stig Dagerman Conny Svensson 10/7 1979 3  
Jönköpings-Posten  ”Det omöjligas politiker” Gunnar Hillerdal 20/8 1979 6  
Kvällsposten Stig Dagerman – aktuellare än någonsin! Göran Källqvist 23/5 1979 15  
Norrköpings Tidningar Politisk Dagerman Per Sörbom 1/9 1979 4  
Ny Dag Stig Dagerman mellan ångest och politik Karl Lindqvist 1979:65 (19-20/9) 6  
Sala Allehanda Sala-lektor ger ut ny bok om Dagerman  C.-G. P. 12/7 1979 2  
Sundsvalls Tidning Politiken hos Stig Dagerman Hans O Alfredsson 19/7 1979 2  
Svenska Dagbladet Som ingen läst Dagerman Mats Gellerfelt 23/7 1979 8  
Sydsvenska Dagbladet Snällposten Anarkosyndikalisten Stig Dagerman Evald Palmlund 7/6 1979 4  
Uppsala Nya Tidning Anarkisten Stig Dagerman Hans-Göran Ekman 28/5 1979 1, 10  
Vestmanlands Läns Tidning Den politiske Dagerman Carl-Gustav Pettersson 27/7 1979 5  
Västerbottens Folkblad Den politiske Stig Dagerman Mats Rosin 9/5 1979 6  
Örebro-Kuriren Stig Dagermans dröm om frihet Valter Brevinge 6/7 1979 31  

Bokfakta

Upplaga:

ISBN: 91-85016-60-8

Bindning: Limhäftad

Boken på bibliotek

Libris.

Mer av Hans Sandberg från Federativs förlag

  • Stig Dagerman - författare och journalist : en bibliografi Info.

Andra artiklar och böcker av Hans Sandberg

Libris.

Den politiske Stig Dagerman : tre studier Sandberg, Hans (författare) 151 s.
Den politiske Stig Dagerman : tre studier Sandberg, Hans (författare) 151 s.