Den dansande agitatorn

Texter i urval av Anita Goldman. 

Av Emma Goldman.

Utgiven av Federativs förlag 1980 157 [2] s. Slutsåld.

Emma Goldman (1869-1940) kom som 17-åring till USA, där hon anslöt sig till den anarkistiska rörelsen. Som agitator blev hon sin tids kanske mest omtalade radikal i sociala, politiska och sexuella frågor. För henne var kampen för anarkismen intimt sammankopplad med kampen för kvinnans frigörelse. Hennes hävdande av känslans, sexualitetens och det personliga livets relevans för samhälleliga förändringar har" gjort henne till en viktig inspirationskälla för den nya kvinnorörelsen i USA.

"Den dansande agitatorn" innehåller några av Emma Goldmans viktigaste essäer samt utdrag ur hennes berömda självbiografi och ur hennes omfattande korrespondens. Urvalet koncentreras kring hennes konkreta ställningstaganden på tre områden: kvinnofrigörelsen, den auktoritära socialismen samt våldet som kampmetod. Emma Goldmans visioner hör fortfarande framtiden till, men de frågor hon diskuterade och den kamp hon förde är dagsaktuell.

Innehåll

 
Ladda hem boken  
   
Rubrik Sida
Förord 7
Individen, samhället och staten 23
   
Första delen: Kvinnosaken 35
"Det passar sig inte för en agitator att dansa!" - Om ideal och verklighet, försakelse och livsglädje, svartsjuka och revolutionär kärlek  36
Kvinnofrigörelsens tragedi 49
"Om det är brottsligt att förespråka ett sunt mödraskap, då är jag stolt över att anses som brottsling!" -  Kampanjen för preventivmedel 57
Brev från Emma Goldman till Max Nettlau 66
Svartsjuka: Orsaker och en möjlig kur 70
Sanningen om förhållandet mellan arbete och kapital 77
Brev från Emma Goldman till dr Samuel D Schmalhausen 84
   
Andra delen: En anarkist i den ryska revolutionen 87
Möte med Lenin: "Er hållning är borgerligt sentimental." 88
Kronstadt 95
Slutord till "Mina två år i Ryssland" 103
Brev från Emma Goldman till Harold J Laski 119
Brev från Emma Goldman till Freda Kirchwey 124
   
Tredje delen: Anarki och våld 127
Målet helgar medlen 128
Kampanjen mot värnplikt och första världskriget 141
Brev från Emma Goldman till Alexander Berkman 150
Brev från Emma Goldman till Havelock Ellis 154
   
Litteratur 157

Recensioner

         
Se även författarbibliografin          
Tidning Titel Recensent Datum Sida Länk
           

Bokfakta

Upplaga:

ISBN: 91-85016-55-1

Boken på Bibliotek

Libris

Mer av och om Emma Goldman

Författarbibliografi

 
Den dansande agitatorn : texter Goldman, Emma (författare) 157 s.
 
Den dansande agitatorn : texter Goldman, Emma (författare) 157 s.