De fega förtryckta

Artiklar och noveller i urval av Per Holmer : efterskrift och kommentarer av Per Holmer.

Av Einar Håkansson.

Utgiven av Federativs förlag 1979 104 s. Slutsåld.

Einar Håkansson (1883 — 1907) var typograf och blev tidigt fackligt aktiv. Politiskt tillhörde han arbetarrörelsens radikalaste falang, ungsocialisterna kring Hinke Bergegren. Redan 1902 började han skriva i tidningen Brand. Hans första och enda bok, Draksådd — fem otrons artiklar, utkom 1907. På hösten samma år dog han i lungtuberkulos, 24 år gammal.

"De fega förtryckta" innehåller noveller och artiklar. Anarkisten Håkansson ser det dubbla förtryck kapitalet och staten utövar på de egendomslösa. För honom är omutlig konsekvens allt: facklig kamp, klasskamp, kulturkamp, fredskamp. Målet är arbetarrörelsens sammanhållning och befrielse. Han driver glasklart sina teser, men skriver med glimten i ögat och drar sig inte för att chockera när han vill öppna ögonen på läsaren.

Innehåll

 
Ladda hem boken  
   
Kval - Berättelse från tiden efter ett krig 7
Judas Kräkrot - Bild ur livet 23
Ett anfall av svaghet - En berättelse från det gamla årets sista dagar 31
Bönen 37
De fega förtryckta 45
Julotta 52
Herrens heliga nattvard 58
Kristlighet, kätteri och hädelse 66
Civilisation 73
Ned med husbönderna! 78
Ett par antimilitaristiska ögonblicksreflektioner 80
Hjalmar Branting och skytterörelsen 84
Med esperanto i Paris 89
Ur "Folkets väl": Gustav Adolfs-dagen den 6 november 94
Den hemliga propagandan i Sverige 96
Efterskrift och kommentarer 101

Recensioner

         
Tidning Titel Recensent Datum Sida Länk
           

Bokfakta

Upplaga:

ISBN: 91-85016-54-3

Boken på bibliotek

Libris

 
De fega förtryckta : artiklar och noveller Einar Håkansson i urval av Per Holmer efterskrift och komment. av Per Holmer 104 s.
 
De fega förtryckta : artiklar och noveller Einar Håkansson i urval av Per Holmer efterskrift och komment. av Per Holmer 104 s.