Arbetarförfattarna och syndikalismen

Av Lars Furuland (red) & Per-Olof Mattsson & Ebba Witt-Brattström & Erik Peurell & Bill Sund & Tom Karlsson.

Utgiven av Federativs förlag 1999 165 s. Slutsåld.

Svensk arbetarrörelse har inte varit så enhetlig som den socialdemokratiska historieskrivningen ofta vill göra gällande. Den här boken tar upp några exempel på anarkismens och den frihetliga socialismens inflytande inom
den svenska litteraturen.

Lars Furuland har skrivit en översikt om arbetarförfattarna och syndikalismen, övriga bidrag ägnas Stig Dagerman, Jan Fridegård, Folke Fridell, Eyvind Johnson och Moa Martinson.

Innehåll

   
Arbetardiktningen i Sverige och syndikalismen Lars Furuland 9
Eyvind Johnson och syndikalismen Per-Olof Mattsson 32
Stor padda i liten pöl — Moa Martinson och syndikalismen Ebba Witt-Brattström 49
Den solidariska individualismen — Jan Fridegårds sociala patos
och samhällskritik
Erik Peurell 82
Folke Fridell — taylorismen och den »moderne fursten« Bill Sund 105
Stig Dagerman - författaren som anarkist Tom Karlsson 133
Författarna   164

Recensioner

         
Tidning Titel Recensent Datum Sida Länk
Arbetarhistoria Lars Furuland: Arbetarförfattarna och syndikalismen Karin Englund Nr 90-91 (1999:2-3) 59  
Svenska Dagbladet Anarkismen i arbetarlitteraturen Johan Svedjedal 12/8 1999    

Bokfakta

Upplaga

ISBN 91-86474-31-6

Boken på bibliotek Libris

 
Arbetarförfattarna och syndikalismen
 
Arbetarförfattarna och syndikalismen