Anarkafeminism

Av Pia Laskar, Lynne Farrow, Carol Ehrlich och Peggy Kornegger.

Utgiven av Federativs förlag 1992 160 s.

Även information om utgåvan av Federativs 1981.

Den här boken innehåller en feministisk historik som ger bakgrunden till den anarkistiska feminismen, de grundläggande anarkafeministiska texterna, en beskrivning av feminismen på 1980-talet och en lägesrapport från radikalfeminismen på 1990-talet.

Den anarkistiska feminismen uppstod på 1970-talet som en reaktion mot att den liberala kvinnorörelsen inte brydde sig om den ekonomiska makten och på att vänstern inte tog förtrycket av kvinnor på allvar.

Innehåll

     
Ladda hem     PDF
       
Sidantal   82 s 160 s
       
Rubrik Författare 1981 1992
Förord Pia Laskar   7
Den långa marschen Pia Laskar   9
Feminismen som anarkism Lynne Farrow x 39
Socialism, anarkism och feminism Carol Ehrlich x 57
Anarkismen: den feministiska länken Peggy Kornegger x 93
Kvinnokampen under 70-talet Carol Ehrlich x 131
Feminismen på 1980-talet Pia Laskar   139

Recensioner

         
Tidning Titel Recensent Datum Sida Länk
Dagensbok Det privata är politiskt Helena Looft 2004-04-24   dagensbok
           

Bokfakta

Upplaga:

ISBN 1981: 91-85016-85-3

ISBN 1992: 91-86474-09-X

Boken på bibliotek

1981: Libris

1992: Libris

1981
 
1992
Anarkafeminism 160 s.
1992 baksida
Anarkafeminism 160 s.