Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 14-15 1980

utgiven av

Arvidsson, Evert

Varför blev Bohusläns stenhuggare syndikalismens främsta företrädare 16-23

Idényanser inom SAC 74-80

 Collberg, Dan
 Hur SAC bildades -i Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Nr 14-15, 1980, sid 6-15

Janson, Olov
Den syndikalistiska ungdomsrörelsen - i Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Nr 14-15, 1980, sid 50-61
Johansson, Edvin
LS verksamhet inom gruvindustrin- i Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Nr 14-15, 1980, sid 42-49

Levy, Carl
SAC och den internationella solidariteten - hur svenska syndikalister hjälpte offren för den italienska fascismen - i Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Nr 14-15, 1980, sid 32-39

Molin, Karl
Antimilitarism och antifascism – svensk syndikalism inför det fascistiska hotet 1935- 1942 - först publicerad i festskriften Från medeltid till dataålder. Festskrift till Sven Ulric Palme.; red: Lars Björlin m fl, Uddevalla 1972 - även publicerad i Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Nr 14-15, 1980, sid 62-69

Uisk, Ahto
Arbetaren – anteckningar kring en 60-åring - i Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Nr 14-15, 1980, sid 24-31

West, Gunnar
SAC och arbetsmarknadslagarna - i Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Nr 14-15, 1980, sid 70-73