Artiklar

Artiklar publicerade i tidskrifter och antologier.

Beskrivning över innehållet i Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv 14-15 1980 och Arbetarhistoria Nr 87-88/3-4 1998 finns här (1980) och här (1998).

Författare, artikelrubrik och övrig info Publikation År, nr Sida ladda hem Externa länkar
           
Axelsson, Mauritz          
Luffarkonferensen i Hallsberg 1921: en studie av lokalpressens rapportering Lokalhistorisk läsning för Örebro län 3 (1995) 38-57    
           
Blomberg, Eva          
Arbetsgivare i underjorden: Triangeldrama i gruvbranschen Häften för Kritiska Studier 4/1992 34-48    
           
Björklund, C J          
Ungsocialismens skriftverksamhet Årsboken - Notister från Arbetarnas kulturhistoriska sällskap 1966 49-52 PDF  
           
Falk, Kristian          

Skogsarbetarna och syndikalismen

Red: Ulf Sporrong

Perspektiv på Härjedalen 1995      

Syndikalisterna, terrängen och rättspraxis

Red: Ella Johansson

Periferins landskap. Historiska spår och nutida blickfält i svensk glesbygd 2002      
           
Gärdvall, Lennart          

Facklig opposition. Om arbetarrörelsens fackliga och politiska splittring 1917-1929

Red: Maj-Lis Eriksson, Torkel Jansson, Christer Sundgren och Bo Öhngren

Med eller mot strömmen? En antologi om svenska folkrörelser 1980      
Facklig opposition: arbetarpartiernas rekrytering inom fackförbunden 1917-1930 Arbetarhistoria 31 –32 108-112    
           
Henningsson, Börje          
Arbetarrörelseforskning Titta vad vi har! – nedslag i de enskilda arkiven 2008 113-142    
           
Isacson, Maths & Persson, Bo          

Skogen och lagen: identitet och kollektivt handlande i skogsbygden 1820-1930

Red: Eva Blomberg, Björn Horgby och Lars Kvarnström

Makt och moral: en vänbok till och med Klas Åmark 1998      
           
Karlsson, Maria          
Västervik - syndikaliststaden En explorativ studie av syndikalismen i Västervik 1926-1929 Tidskriften Socialhistoria i Linköping 20   PDF  
           
Källström, Staffan          

Nihilism och människovärde

Red: Staffan Källström & Erland Sellberg

Motströms: Kritiken av det moderna 1991      
           
Larsson, Curt O          
Svensk syndikalism; Idé- och programdebatt 1940-54 Statsvetenskaplig tidskrift 1957 134-175 PDF  
           
Lilliestam, Åke G.          
H:son Holmberg som anarkistisk teoretiker Statsvetenskaplig tidskrift 1958 25-37    
           
Lindström Ahlén, Ulla Carin          
Mellan två genuskontrakt: Hofors syndikalistiska kvinnoklubb 1942-1970 Akka 2/2000 55-73    
           
Lundh, Christer          
Från Gillesocialism till BPA Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia 18/1980 3-26    
           
Molin, Karl          

Antimilitarism och antifascism – svensk syndikalism inför det fascistiska hotet 1935-1942

Red: Lars Björlin m fl

Även publicerad i Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Nr 14-15, 1980

Festskrift till Sven Ulric Palme 1972   PDF (1980)  
           
Persson, Bo          
Södertäljekonflikten 1919-1920. En strejk bland statligt anställda arbetare Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia 25-26/1983 27-41    
           
Persson, Lennart K          
Amsterdam, Moskva eller Berlin: Syndikalisternas internationella organisationsproblematik före, under och efter första världskriget - reflekterad genom svenska SAC Svenskt, nordiskt, afrikanskt: historiska studier tillägnade Åke Holmberg 26 november 1981 1981      
Den första syndikaliststrejken Arbetarrörelsens årsbok 1970 88-112 PDF  
Syndikalismen i Skandinavien 1910-1917 : fackopposition eller konkurrentorganisation? Historica. 4, Föredrag vid det XVIII Nordiska historikermötet, Jyväskylä 1981 1983     Libris
           
Runesson, Per          
Kärvt före i början Västerbotten 3/2008 22-31 PDF  
           
Sanner, Inga          
Rudolv Holmö och Helmut Rüdiger – två motpoler i svensk syndikalistisk debatt Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek 19/1981 22-29 PDF  
           
Steen, Lennart          
Hinke Bergegren: En svensk terrorists politiska liv mellan 1891 och 1908 Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia 46-47/1990 1-56    
           
Thörnquist, Annette          
Kooperation med tradition: arbetarproduktionsföreningar inom den bohuslänska stenindustrin Kooperativ årsbok 1997 69-94    
Egna brott: köpeprissystem och arbetskooperation bland svenska, danska och norska stenindustriarbetare Arbejderhistorie 4/2003 81-103    
           
Wiklund Karlsson, Annika          
Kvinnor bullar och politik (om Grängesbergs syndikalistiska kvinnoklubb) Titta vad vi har! – nedslag i de enskilda arkiven 2008 143-168    
           
Wold-Kalsen, Siv          
Socialism, feminism och utopier. Del 1 Kaktus: tidskrift för vardagslivets politik 7-8/1987 3-10    
Socialism, feminism och utopier. Del 2-3 Kaktus: tidskrift för vardagslivets politik 9-10/1988 3-14    
Socialism, feminism och utopier. Del 4: Mujeres Libres - ett försök till feministisk socialism i praktiken Kaktus: tidskrift för vardagslivets politik 13/1989 20-28