Vi har rätt! : facklig handbok, version 2.0

Av Lena Barrow & Jona Elings.

Utgiven av Federativs förlag 2009 271 s.

Vi har rätt är boken i varje kämpande arbetares innerficka. Den sammanfattar det mesta som finns att veta om facklig kamp. Den form av fackliga kamp som verkligen kan göra skillnad, och som inte finns beskriven någon annan stans.

Detta är en helt nyskriven version, fullspäckad av juridik, historia, direkt aktion, organisering, och exempel!

Ladda hem: PDF.

 

Innehåll

 
  Förord 6
     
1. Gör så här! 7
  Vi har rätt 8
  Kampen står på fyra ben 9
  Ta makten! 10
  Organisering 10
  Paragraf 32 11
  Var kamrat 12
  Hantera cheferna 13
  Platser för organisering 15
  Ge inte upp 17
  Arbetsplatstidning 23
     
2. Strategi och taktik 27
  Tänk på alla 32
  Fackföreningar 32
     
3. Så här förhandlar och strider vi 37
  Så här strider vi 38
  Så här förhandlar vi 70
     
4. Vad är arbetsrätt? 75
  Arbetsrätten 76
  Arbetsrättens och kollektivavtalens historia och syfte 80
  Och vad har vi att vänta? 92
     
5. Förhandling och domstol 93
  Fackförening 94
  Förhandling 94
  Arbetsdomstolen 99
     
6. Stridsrätt 103
  Stridsåtgärder på arbetsmarknaden 104
  Rättigheter och skyldigheter, arbetsplatstidningar 122
  Föreningsrätten hjälper till 125
  Gränsdragning mellan arbetsrätt och straffrätt 125
     
7. Söka jobb och börja arbeta 127
   Under intervjun 129
  Lön 131
  Skriftligt anställningsbevis 132
  Diskrimineringslagar 134
     
8. Former och avtal för anställning 139
  Vikariat 140
  Anställning på viss tid 141
  Deltid 143
  Bemanningsföretag 144
  Svartjobb och papperslösa 145
     
9. Lönen 147
  Vem bestämmer din lön? 148
  Kräv att ingen halkar efter 151
  Löneutrymmet 152
  Minimilöner 153
  Lönedumpning - Lavalmålet 153
  Metoder för lönekamp 155
  Skadeståndsavdrag på lön 157
     
10. Arbetstider 163
  Övertid 164
  Mertid 165
  Anteckningar 166
  Ersättning för obekväm arbetstid och övertid 166
  Dygnsvila, veckovila 167
  Raster, måltidsuppehåll och pauser 168
  Ändrade scheman 170
  Hur protestera? 170
  Minderåriga 171
     
11. Hälsa 173
  Sjukregler 174
  Makt över sjukjournalen 178
  Arbetsskador 178
  Arbetsmiljö 180
  Rehabilitering 188
     
12. Ledighet 197
  Semester 198
  Andra ledigheter 202
  Studieledighet 202
  Föräldraledighet 205
  Ledighet för fackligt arbete 210
  Vård av nära anhörig 212
  Ledighet för trängande familjeskäl 212
  Ledighet för näringsverksamhet 212
  Ledighet för militärtjänstgöring 213
  Ledighet för att prova annat arbete 213
     
13. Handlingsfrihet 215
  Omplacering 216
  Bestraffningar 218
  Lojalitet 219
  Föreningsrätt 222
  Facklig förtroendeman 223
     
14. Verksamhetsövertagande 227
     
15. Offentlig verksamhet 231
  Verksamhetens innehåll 232
  Tystnadsplikt 233
  Arbetskonflikter 233
  Hälsoundersökningar 234
  Kompletterande förordningar 234
     
16. Sluta jobba 235
  Tidsbegränsad anställning 236
  Provanställning 238
  Fast anställning 239
  Avsked 248
  Skadestånd 248
  Utköp 249
  Rätt att lämna arbetet 250
  Statlig lönegaranti 251
     
  Exempelsamlingar/dokumentmallar 253
     
  Adresser 262
  Lästips 265
  Sakregister 266

Recensioner

         
Tidning Titel Recensent Datum Sida Länk
           

Bokfakta

Tidigare utgåvor 2005, 2006

Upplaga

ISBN 978-91-86474-57-7

Vikt 313 g.

Boken på bibliotek Libris

 
Vi har rätt! : facklig handbok, version 2.0 Barrow, Lena (författare) Elings, Jona (författare) 271 s.
 
Vi har rätt! : facklig handbok, version 2.0 Barrow, Lena (författare) Elings, Jona (författare) 271 s.