Människor i nöd

Det sexuella mörkrets offer. 

Av Elise Ottesen-Jensen, inledning av Kristina Lindquist.

Utgiven av Federativs förlag 2009 101 s.

Även information om utgåvan från 1932.

Människor i nöd är en arg brinnande fackla, som visra hur 1930- talets hycklande och stränga lagstiftning blir absurd och människofientlig. Politiker försöker idag hävda att aborträtten “bör ses över” och bortser helt från de lärdomar som dragits genom historien. Det är därför viktigare än någonsin att se vad inskränkningar i aborträtten leder till.

 Boken visar i korta berättelser från en mängd livöden, hur rätten till sexualupplysning, preventivmedel och abort starkt hänger samman. Det säger oss att abort alltid kommer att finnas i samhället, antingen illegalt och i formen av stålgalgar, eller som en universell rättighet för kvinnor.

Elise Ottesen-Jensen, även känd som Ottar, är en av de viktigaste personerna både i den feministiska kampen och kampen för sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige. Hon var aktiv både som folkbildare, och opinionsbildare och var 1933 med och grundade RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning.

Kristina Lindkvist, som till vardags skriver i Arbetaren, har skrivit ett förord som visar varför texten är relevant även här och nu

 Elise Ottesen-Jensens förord 1932: Har du mod att en stilla natt vända ditt lyssnande öra ut mot det stora, fradgande människohavet, då skall du höra jämmer och kvidande, suckar och stönande, klagan och skri från tiotusenden, ja, hundratusenden av olyckliga, vilka offrats på den sexuella okunnighetens altare.

De människoöden, vilka här i alla anspråkslöshet framläggas för läsaren, äro blott droppar i detta lidandets mäktiga hav. Och kanhända förmår endast den, vilken personligen stått ansikte mot ansikte med varje enskild av dessa ödens förtäljare, till fullo fatta innebörden av deras nödrop.

Hur länge skola de lämnas kvar i okunnigheten?

http://www.federativsforlag.se/manniskor-i-nod/

Innehåll

   
  2009 1932
Antal sidor 101 141
Ladda hem   PDF
     
Inledning av Kristina Lindquist 7 -
Förord 15 5
En vardagshistoria 17 7
Dom utan föregående varning 20 13
En mors tragedi 23 17
På vidskepelsens altare 27 23
Ett öppet sår 32 31
Hon grät av glädje 35 35
Vispkvisten 38 39
Utan chans 41 43
Jag har dödat mitt barn! 46 51
Livets största under 50 57
Längtan efter barn 54 63
Vad se´n 57 67
En rännstensunge 59 71
En självbefläckad 67 85
Hjälplös 70 91
Ett problem 73 97
Ett nödskri från ödemarken 75 101
Ett felsteg 80 109
En utväg som oftast är stängd 95 133
Lästips 101 -

Recensioner

         
Tidning Titel Recensent Datum Sida Länk
           

Bokfakta

2009 1932
Upplaga    
ISBN 978-91-86474-58-4 -
Vikt 112 g.  
Dimensioner 180 x 135 x 5 mm  
Boken på bibliotek Libris Libris
2009
Människor i nöd : det sexuella mörkrets offer
 
Människor i nöd : det sexuella mörkrets offer
1932
Människor i nöd : Det sexuella mörkrets offer Ottesen-Jensen, Elise (författare) 141 s.