Dissident # 3 Var är vi på väg?

Utgiven av Federativs förlag 2009 200 s.

Kriser, katastrofer och krig förintar ackumulerat arbete för att producera ett liv format i dödens avbild. I motsats till denna dödens effektivitet minns vi Maurice Blanchots ord om dödens klumpighet. Vi måste “dö som någon som inte lärt sig hur man gör, någon som skolkade från de lektionerna.” Vi talar alltså om samtidens kommande död, om den apparats död som sätter själva livet till sin avbild. I den meningen handlar vårt dödens ethos om undergången och om modet att våga dö en smula för att kunna leva.

Först när vi skönjer en gemenskap som i sanning förmår blomma tillsammans med denna glädje inför undergången, kommer vi att kunna lämna den värld vi lever i.

Innehåll

   
Förord    
I    
Var är vi på väg?   6
Varför gemenskap?   20
Ensamheten som gemenskap   26
Kommunismens diakroni: utvägar och flyktförsök   28
II    
Jag vill bara härifrån   72
Rapport från ett löpande band    74
Att arbeta i sömnen J. Shunt  78
"Jag vill bara härifrån" Anders Johansson 87
Mikrofascism och makroansikte Gunnar Holmbäck 89
Arbetslöshet - ett riktigt skitjobb   134
Förståelse som förintelse   142
Proletär management Kämpa tillsammans! 144
III    
Om organisering Jacques Camatte & Gianni Collu 160
Vi ville spela fotboll Kim Muller 175
Revolt och komplex reproduktion Frére Dupont 179
Svart ljus ... tänd mörkret Henrik Palm 183
Rörelseschema Daniel Westerlund 189
Ur Tidsstudiemannen Pär Thörn 193
Något måste hända   198
Bikupa C.M. Lundberg 200

Recensioner

       
Tidning Titel Recensent Datum Sida
Arbetet Elände och kritik John Swedenmark    

Bokfakta

ISBN:

Vikt: 338 g.

Upplaga:

Federativs förlag om sida boken

Läs texter från boken på batkogruppens hemsida

http://www.batko.se

 
Dissident # 3 Vart är vi på väg?
 
Dissident # 3 Vart är vi på väg?