Aktuella böcker

Böcker från Federativs förlag, SAC och Joe Hill-sällskapet som fortfarande säljs sorterade efter titel

Albert Jensen och revolutionen

Albert Jensen och revolutionen

Syndikalismens revolutionära idéer 1900-1950. 

Av Arwid Lund.

Utgiven av Federativs förlag 2001 220 [1] s.

Anarkistiska minnen

Anarkistiska minnen

Av Emma Goldman, inledning och efterskrift av Pia Laskar.

Utgiven av Federativs förlag 2006 344 s.

Även information om utgåvorna av bokförlaget Korpen 1980 och 1989.

Att läsa Kapitalet politiskt

Att läsa Kapitalet politiskt

Av Harry Cleaver.

Utgiven av Federativs förlag 2007 272 s.

Dissident # 3 Var är vi på väg?

Utgiven av Federativs förlag 2009 200 s.

En ny värld i våra hjärtan

Här talar syndikalisterna.

Av Britta Gröndahl (red.),

Utgiven av Federativs förlag 2006 206 s.

Även information om utgåvorna från 1973 och 1986.

En sång kan inte arkebuseras

Berättelsen om Joe Hill.

Av Ingvar Söderström

Utgiven av Joe Hill-sällskapet 2009 304 s. Köp boken

Även information om utgåvan från 2002.

Ett sekel av syndikalism

Sveriges arbetares centralorganisation 1910-2010.

SAC:s rikt illustrerade jubileumsbok.

Utgiven av Federativs förlag 2012 399 s.

Fackliga fribrytare

Episoder från hundra år av svensk syndikalism.

Av Ingemar Sjöö.

Utgiven av Federativs förlag 2011 422 s.

Även information om utgåvan från 2004.

Gatupolitikens lagar

Juridisk handbok för aktivister.

Av Simon Andersson, Maj Greitz, Erik Mägi, Tomas Missne Wennerblom och Jonas Öhlmér

Utgiven av Federativs förlag 2005 192 s.

Helmut Kirschey : en antifascists minnen

Av Ragnar Jändel.

Utgiven av Federativs förlag 1998 198 s.

Inga jävla restauranger!

En arbetares kritik av restaurangbranschen.

Utgiven av Federativs förlag 2009 59 s.

Med Arbetaren

Av Ahto Uisk.

Utgiven av Federativs förlag 2006 152 s.

Myllrets revolt

Sociala rörelser i Latinamerika.

Av Arwid Lund.

Utgiven av Federativs förlag 2003 271 s.

Människor i nöd

Det sexuella mörkrets offer. 

Av Elise Ottesen-Jensen, inledning av Kristina Lindquist.

Utgiven av Federativs förlag 2009 101 s.

Även information om utgåvan från 1932.

Ockupera, gör motstånd, producera

Företag och fabriker i händerna på argentinska arbetare.

Av Esteban Magnani, förord av Naomi Klein.

Utgiven av Federativs förlag 2004 221 s.

Postkoloniala texter

Av Catharina Landström (red.)

Utgiven av Federativs förlag 2001 224 s.

Radar

Signaler från Arbetarens essäsidor 2002-2004.

Redaktör Andreas Malm.

Utgiven av Federativs förlag 2004 126 s.

Rapporter från ställen jag brukar hänga på

Av Stefan Bergmark, Illustrationer av Mattias Elftorp.

Utgiven av Federativs förlag 2005 142 s.

Sabotage : texter

Av Frans Severin, urval och inledning av Rikard Warlenius.

Utgiven av Federativs förlag 2006 256 s.

Som om vi inte finns

Om rasism och sexism i städbranschen

Av Åsa Hammar.

Utgiven av Federativs förlag 2000 157 [3] s.

Sprängkraft i Iran

Arbetarkamp och krigshot.

Av Shora Esmaillian & Andreas Malm.

Utgiven av Federativs förlag 2005 191 s.

Stridsbok från Thomasbadet

En berättelse om en facklig konflikt i den offentliga sektorn.

Av Per Hellgren.

Utgiven av Federativs förlag 2007 150 s.

Svensk överklass och högerextremism under 1900-talet

Av Karl N. Alvar Nilsson.

Utgivet av Federativs förlag 2000 382 [2] s.

Syndikalismen : en grundbok

Av Sven Lagerström.

Utgiven av Federativs förlag 2005 179 [4] s.

Även information om utgåvorna från 1984, 1987, 1996 samt studiehandledningen från 1984.

Syndikalismen i Sverige 1903-1922

Av Lennart K. Persson.

Utgiven av Federativs förlag 1993 459 s.

Även information om utgåvan från 1975.

Vem gör jobbet och vad är det värt?

Kön, arbetsfördelning och mänskliga rättigheter i ett globalt perspektiv.

Av Gunilla Blomqvist.

Utgiven av Federativs förlag 1998 141 s.

Vi har rätt! : facklig handbok, version 2.0

Av Lena Barrow & Jona Elings.

Utgiven av Federativs förlag 2009 271 s.

Världen i din ficka

Fattiga sömmerskor och rika företag.

Av Carina Carlström.

Utgiven av Federativs förlag 2002 97 [1] s.

XX : feministiska samtal, idéer och utbrott

Red: Rebecka Bohlin.

Utgiven av Federativs förlag 2005 143 s.

Åtgärdslandet

Arbetsförmedlingens svarta bok.

Av Jon Weman.

Utgiven av Federativs förlag 2011 240 s.