1964

Utgivning 1964

Framsida Titel, annan info Författare S. Info, ladda hem Externa länkar
  Federativ        
Arbetarnas självförvaltning i Jugoslavien Romac, P. (författare) Franic, J. (författare) 62 s.
Arbetarnas självförvaltning i Jugoslavien Romac, P. & Franic, J. & Anckar, Herbert (förord) 62 PDF Libris
           
  SAC        
  Demokrati eller ledarvälde - SAC eller LO        
  Lås upp för medbestämmanderätt och inflytande        
Sveriges Arbetares Centralorganisation SAC : för alla anställda 12 s.

SAC : för alla anställda

Även utgiven 1965

  12 PDF (1965)  
SAC : partipolitiskt obunden fackföreningsrörelse öppen för alla löneanställda oavsett yrke eller anställning. SAC tillämpar principen om medlemmarnas självbestämmanderätt under självansvar 16 s.

SAC : partipolitiskt obunden fackföreningsrörelse öppen för alla löneanställda oavsett yrke eller anställning. SAC tillämpar principen om medlemmarnas självbestämmanderätt under självansvar

Även utgiven 1961, 1962

  16 PDF (1962)  
           
  Byggnadsfederationen        
I 'labben' på bygget

I 'labben' på bygget

Upplaga 25 000

  6 PDF  
           
  Grängesbergs lokala samorganisation        
Till Grängesbergs arbetare!   2 PDF  
           
  Zenit        
  Kan arbetarna sköta ekonomin? Lefort, Claude & Mallet, Serge & Mendès-France & Naville, Pierre & Schwartz, Laurent & Therborn, Göran (förord) 32   Libris
           
  Övriga        
Anarkismen : omstörtande nihilism eller fredlig idealism? Woodcock, George (författare) Prisma och Tiden (två olika utgåvor samma år) 399 s.

Baksida

Anarkismen : omstörtande nihilism eller fredlig idealism?

Prisma

Även utgiven 1993

Woodcock, George 399   Libris 1
Anarkismen : omstörtande nihilism eller fredlig idealism?  Woodcock, George (författare) Prisma och Tiden (två olika utgåvor samma år) 399 s.

Baksida

Anarkismen : omstörtande nihilism eller fredlig idealism?

Tiden

Även utgiven 1993

Woodcock, George 399   Libris 2

En anarkists minnen

Forum

Även utgiven 1900, 1901, 1902, 1907, 1917, 1968, 1970, 1982

Kropotkin, Petr 354   Libris
Främlingspass Faludi, Ivan (författare) Rabén & Sjögren 421 s.

Baksida

Främlingspass

Rabén & Sjögren

Faludi, Ivan 421   Libris
Klasskämpen

Baksida

Klasskämpen

Rabén & Sjögren

Även utgiven 1969, 1975, 1981, 1989

Foerster, Svante 365   Libris