1953

Utgivning 1953

Framsida Titel, annan info Författare S. Info, ladda hem Externa länkar
  Federativ        
Från livets arena

Baksida

Från livets arena Herbig, Wolf 242   Libris
           
  SAC        
Arbetarklassen och krigsfaran Andersson, John (författare) 39 s.
Arbetarklassen och krigsfaran Andersson, John 39 PDF Libris
  SAC:s maj-manifest   2 PDF  
  Till Sverges arbetare   4 PDF  
           
  Gruv- och metallindustridepartementet        
 

[Flygblad om begränsning av övertid]

Upplaga 12 000

       
           
  Syndikalistiska ungdomsförbundet        
 

Propagandafolder

Upplaga 5000

       
 

Stadgar 

Upplaga 1000

       
           
  Övriga        
  Bakunins "Internationella brödraskap" och Aftonbladsradikalismen av 1860-talet Krusius-Ahrenberg, Lolo 74   Libris