1935

Utgivning 1935.

Framsida Titel, annan info Författare S. Info, ladda hem Externa länkar
  Federativ        
Det kommande luftkriget Carbone, P. (författare) Jensen, Albert (förord) 35 s.
Det kommande luftkriget Carbone, P. (pseud. för Singer, Kurt) & Jensen, Albert (förord) 35 PDF Libris
Direkt aktion mot kriget Andersson, John (författare) 32 s.
Direkt aktion mot kriget Andersson, John 32 PDF Libris
En spansk revolt : Revolutionsdagarna i Asturien 1934 32 s.
En spansk revolt : Revolutionsdagarna i Asturien 1934   32 PDF Libris
  Morgondagens generaler P. Carbone (pseud. för Singer, Kurt) 22   Libris
Skogsfolkets kamp : Fakta! : Siffror! : Statistik!
Skogsfolkets kamp : Fakta! : Siffror! : Statistik! Ek, Anders 45 Text Libris
Sovjets arbetande folk Powel, Jack (författare) (pseud. för Timm, Herbert) 176 s.
Sovjets arbetande folk Powel, Jack (pseud. för Timm, Herbert) 176 PDF Libris
Sveriges arbetares centralorganisation : minnesskrift med anledning av tjugofemårsjubileet 1910-1935 Bergkvist, Karl (författare) 361 s.
Sveriges arbetares centralorganisation : minnesskrift med anledning av tjugofemårsjubileet 1910-1935 Bergkvist, Karl 361 PDF Libris
           
  SAC        
  Arbetarklassen och kriget : Ett manifest från SACs kongress   4 PDF  
  Första majmanifest 1935   4 PDF  
 

Lantarbetare! 

Gemensamt utgivet med Sverges syndikalistiska ungdomsförbund

  2 PDF  
  Skogs- och Flottningsarbetareförbundets lönesänkningsförslag   2 PDF  
  Studieplan över SACs historia        
Sverges Arbetares Centralorganisation (S.A.C.) : dess principförklaring, organisationsbyggnad och taktik : antagen av organisationens 5:e kongress

Sverges Arbetares Centralorganisation (S.A.C.) : dess principförklaring, organisationsbyggnad och taktik : antagen av organisationens 5:e kongress

Upplaga 3000

       
           
  Norrlandsfolket        
Äro skogsarbetarna nöjda? : några aktuella spörsmål för skogsbygdens befolkning Holmberg, Ragnar (författare) Kiruna 28 s.
Äro skogsarbetarna nöjda? : några aktuella spörsmål för skogsbygdens befolkning Holmberg, Ragnar 28 PDF Libris
           
  Byggnadsindustridepartementet        
Reformistisk utsvältningspolitik : Monopolaktionen mot de kooperativa byggnadsföreningarna 32 s.
Reformistisk utsvältningspolitik : Monopolaktionen mot de kooperativa byggnadsföreningarna   32 PDF Libris
           
  Brand        
Diktaturens fiender : Bidrag till ungsocialismens-anarkismens och syndikalismens historia Björklund, Carl Johan (författare) 32 s.
Diktaturens fiender : Bidrag till ungsocialismens-anarkismens och syndikalismens historia Björklund, Carl Johan 32 PDF Libris
  Erfaret Bergman, A. Gunnar 93   Libris
Frihetens väg Manus, Emil (författare) 31 s.

Frihetens väg

Även utgiven 1995

Manus, Emil 31 PDF Libris
           
  Axel Holmström        
  Diktatur Traven, B. 332   Libris
  Karusell kring krutdurken : noveller från krig och inbördeskrig Faludi, Ivan 96   Libris
  Obehöriga äga ej tillträde Kisch, Egon Erwin 217   Libris
Remsor ur Norrland Englund, Carl-Emil (författare) 144 s.
Remsor ur Norrland Englund, Carl-Emil 144   Libris
Svensk nazism Möller, Artur (författare) 79 s.
Svensk nazism Möller, Artur 79 PDF Libris
 

Vi i 67:an

Barn/ungdom

Tetzner, Lisa 153   Libris
           
  Storm        
Café Folkhemmet : klasskamp eller partikamp Österberg, Axel (författare) 23 s.
Café Folkhemmet : klasskamp eller partikamp Österberg, Axel 23 PDF Libris
           
  Arbetare-Kuriren        
Arbetareklass eller slaktboskap? Faludi, Ivan (författare) 31 s.
Arbetareklass eller slaktboskap? Faludi, Ivan 31   Libris
Vad tiden kräver : Appell till skogsindustriens arbetare Fridell, Folke (författare) 24 s.
Vad tiden kräver : Appell till skogsindustriens arbetare Fridell, Folke 24 PDF Libris
           
  Övriga        
Anarkisten Almlöfs underbara öden Almlöf, C. E. (författare) Stockholm : Harald Lindström 14 s.

Anarkisten Almlöfs underbara öden

Harald Lindström

Almlöf, C. E. 14 PDF Libris
 

Begick jag ett misstag då jag propagerade för kärlek utan barn? : apropå dagens befolkningsskri : ett maningsord till Sverges arbetare

Partiförlaget

Bergegren, Hinke 24   Libris
 

Min man mördades : Erich Mühsams lidandeshistoria

Rob Olsson

Mühsam, Kreszentia 48   Libris
 

Monopolaktionen mot de kooperativa byggnadsföreningarna i Stockholm

De syndikalistiskt organiserade kooperativa byggnadslagens samarbetskommitté

Stenberg, Sigfrid 15   Libris
Protokoll fört vid arbetarnas urtima landskonferens i Viktoriasalen, Stockholm den 26-27 januari 1935
Protokoll fört vid arbetarnas urtima landskonferens i Viktoriasalen, Stockholm den 26-27 januari 1935   47 PDF  
Rysslands kamp mot alkoholismen Faludi, Ivan (författare) Verdandi.

Rysslands kamp mot alkoholismen

Verdandi

Faludi, Ivan     Libris
Sexuell upplysning i Ryssland Faludi, Ivan (författare) 16 s.
Sexuell upplysning i Ryssland Faludi, Ivan 16   Libris
Syndikalismen : lära och liv Hildebrand, Karl (författare) Föreningen Teknisk samhällshjälp 16 s.

Syndikalismen : lära och liv

Föreningen Teknisk samhällshjälp

Hildebrand, Karl 16 PDF Libris
 

Syndikalistisk lönepolitik : striden mot de "kooperativa" byggnadsföreningarna

Samverkande byggnadsfackförbunden

Upplaga 16 521

[Åman, Valter] 32 PDF Libris
 

Tvångssteriliseringen i tredje riket

Även utgiven 1936

Singer, Hilde & Singer, Kurt & Ottesen-Jensen, Elise (förord)     Libris
 

Vad kräver läget av skogarnas folk? : ej inbördes kamp, men enighet

Arbetarkultur

Persson, Set 19 PDF Libris