1927

Utgivning 1927

Framsida Titel, annan info Författare S. Info, ladda hem Externa länkar
  Federativ        
Malmfrågan och sverges naturrikedomar : en skrift för dagen
Malmfrågan och sverges naturrikedomar : en skrift för dagen Dalkvist, Otto 28   Libris
Natt över Ryssland Figner, Vera Nikolaevna (författare) 422 s.
Natt över Ryssland Figner, Vera Nikolaevna 422   Libris
Sex-timmars-dagen : ett diskussionsinlägg Severin, Frans (författare) 32 s.
Sex-timmars-dagen : ett diskussionsinlägg Severin, Frans 32 PDF Libris
Strejkbrytarregeringen anfaller : Ett naivt försök att medelst lagar reglera arbetarnas kamp mot utplundrarna Andersson, John (författare) 24 s.
Strejkbrytarregeringen anfaller : Ett naivt försök att medelst lagar reglera arbetarnas kamp mot utplundrarna Andersson, John 24 PDF Libris
           
  SAC        
  Arbetslöshetskommissionen en skamfläck för landet Dalkvist, Otto 40   Libris
  Första majmanifest 1927   2 PDF  
 

Manifest till Sverges arbetare

[Om Sacco och Vanzetti]

  1 PDF  
 

Syndikalisten : utgiven till agitationsveckan 23-30 juni

Upplaga: 20 000

Tillfällighetstidning

       
           
  Grängesbergs lokala samorganisation        
  Till Grängesbergs arbetare : svar på det flygblad som utgivits av styrelsen i avdelning n:o 1   8   Libris
           
  Medelpads distrikt        
  Revelj : syndikalistisk tillfällighetstidning       Libris
           
  Brand        
Mitt livs historia : skriven i fängelset Vanzetti, Bartolomeo (författare) Sinclair, Upton (förord) 23 s.

Mitt livs historia : skriven i fängelset

Även utgiven 1977

Vanzetti, Bartolomeo, Sinclair, Upton (förord) 23 PDF (1977) Libris
  Rädda Sacco och Vanzetti Björklund, Carl Johan 32   Libris
Sacco-Vanzettidramat : Justitiemorden i Massachusetts Branting, Georg (författare) 160 s.

Sacco-Vanzettidramat : Justitiemorden i Massachusetts

Även utgiven förkortad 1977

Branting, Georg 160 PDF (1977) Libris
	Svältrikes AKs (arbetarkuvningskommissions) infernaliska katekes för trakassering och deportering av lämpliga arbetslösa samt tortering och utsvältning av de övriga
Svältrikes AKs (arbetarkuvningskommissions) infernaliska katekes för trakassering och deportering av lämpliga arbetslösa samt tortering och utsvältning av de övriga  Doktor Lekman (pseud. för Rosengren, Freddy) 23   Libris
  Till minnet av frihetshjältarna och martyrerna Sacco och Vanzetti Björklund, Carl Johan 32   Libris
  Tvångslagstiftning mot strejkrätten : Strejkbrytarregeringen fortsätter Stripapolitiken mot arbetarna Jensen, Albert 47   Libris
           
  Sveriges ungsocialistiska förbund        
  Program och stadgar för Sveriges ungsocialistiska förbund   22 PDF  
           
  Axel Holmström        
Bunny Ross : social roman Sinclair, Upton (författare) 525 s.
Bunny Ross : social roman Sinclair, Upton 525   Libris
 

Hundra procent : en patriots historia

Även utgiven 1921

Sinclair, Upton 355   Libris
Kung Kol : social roman 1 Sinclair, Upton (författare) 2 vol. i 1 243, 234 s.

Kung Kol 

Även utgiven 1917, 1923, 1941

Sinclair, Upton 456   Libris
Kärlekens pilgrimsfärd Bok 1, Kärlekens förvillelser Sinclair, Upton (författare) 307 s.
Kärlekens pilgrimsfärd Bok 1, Kärlekens förvillelser Sinclair, Upton 307  

Libris 1

Libris 2

Kärlekens pilgrimsfärd Bok 2, Kärlekens fångenskap Sinclair, Upton (författare) 309-700 s.
Kärlekens pilgrimsfärd Bok 2, Kärlekens fångenskap Sinclair, Upton 309 - 700  

Libris 1

Libris 2

  Wall street :roman Sinclair, Upton 263   Libris
           
  IWW        
  Centraliatragedien : Sammansvärjningen i Centralia   31   Libris
           
  Arbetare-Kuriren        
  Arbetslösheten och sextimmarsdagen : ett svar till Frans Severin Welinder, P. J. 39   Libris
           
  Övriga        
  Sacco-Vanzetti-försvarskommittén begär skärpt aktion : Uppmanar arbetarna till att proklamera proteststrejk torsdagen den 18 dennes   2 PDF  
 

Sacco- och Vanzettimålet : en kritisk analys för jurister och lekmän : jämte ett tillägg upptagande guvenör Fullers motivering för avslaget å resningsansökan i Sacco-Vanzetti-målet samt ett sammandrag av den officiella undersökningskommittens utlåtande

Bonnier

Frankfurter, Felix 131   Libris
 

Till Grängesbergs arbetare!

Gruvindustriarbetarförbundets avdelning 1

  8 PDF