1925

Utgivning 1925

Framsida Titel, annan info Författare S. Info, ladda hem Externa länkar
  Federativ        
Avtal eller register? Severin, Frans (författare) 29 s.
Avtal eller register? Severin, Frans 29 PDF Libris
Barnalstringsfrågan : föredrag, hållet vid Nymalthusianska sällskapet Wicksell, Knut (författare) 24 s.
Barnalstringsfrågan : föredrag, hållet vid Nymalthusianska sällskapet Wicksell, Knut 24 PDF Libris
De italienska arbetarnas ockupation av fabrikerna 1920  Borghi, Armando (förord) Giovanetti, Alibrando (författare) 23 s.
De italienska arbetarnas ockupation av fabrikerna 1920 Borghi, Armando (förord) & Giovanetti, Alibrando 23 PDF Libris
En antimilitarist i kriget
En antimilitarist i kriget   82   Libris
  Fenrisulven : En finansnovell Vershofen, Wilhelm 83   Libris
  Historien om Jesus Brandes, Georg 119  

Libris 1

Libris 2

Huru vi förlora Norrland : Ytterstforsdomänen och andra domäner i bankernas händer 15 s.
Huru vi förlora Norrland : Ytterstforsdomänen och andra domäner i bankernas händer   15 PDF Libris
Kampen för det dagliga brödet Rocker, Rudolf (författare) 56 s.
Kampen för det dagliga brödet Rocker, Rudolf 56 PDF Libris
  Kooperatism och socialism Severin, Frans 28 PDF

Libris 1

Libris 2

Marx mervärdeteori i sammandrag Severin, Frans (författare) 24 s.

Marx mervärdeteori i sammandrag

Även utgiven 1923

Severin, Frans 24 PDF (1923) Libris
Registret i praktiken  Holme, Rudolv (författare) 3. uppl. 24 s.

Registret i praktiken

Även utgiven 1923, 1932

Holme, Rudolv 24 PDF (1932) Libris
Vårt språk : konsten att lära sig skriva svenska korrekt  Arendorff, Victor (författare) 27 s.
Vårt språk : konsten att lära sig skriva svenska korrekt Arendorff, Victor 27 PDF Libris
           
  SAC        
De nya industriförbunden Severin, Frans (författare) 31 s.
De nya industriförbunden Severin, Frans 31 PDF Libris
  En appell till arbetarklassens kvinnor   1 PDF  
  Första majmanifest 1925   2 PDF  
Sveriges arbetares centralorganisation byggd på lokala samorganisationer : en kort framställning av dess mål och medel, administrations- och organisationsform och dess taktik med hänsyn till ekonomisk och industriell utveckling 32 s.

Sveriges arbetares centralorganisation byggd på lokala samorganisationer : en kort framställning av dess mål och medel, administrations- och organisationsform och dess taktik med hänsyn till ekonomisk och industriell utveckling

Även utgiven 1910, 1913, 1914

[Lindström, Knut & Sjöström, Gustav] 32 PDF Libris
 

Syndikalisten : utgiven till agitationsveckan 28 juni – 5 juli

Upplaga: 15 000

Tillfällighetstidning

       
  Till Sverges arbetare!   1 PDF  
  Till Sverges organiserade arbetare! : Några ord i arbetslöshetsproblemet   1 PDF  
           
  Trävaruindustridepartementet        
Registerinstruktion för pappersindustrin
Registerinstruktion för pappersindustrin   16    
  Registerinstruktion för sågverksindustrin   16    
           
  Dalslands och Bohusläns distrikt        
 

Facklan

Tillfällighetstidning

  16   Libris
           
  Värmlands distrikt        
 

Solidaritet : syndikalistisk tidning för Värmland

(Tidningsföreningen Solidaritet)

Tillfällighetstidning

      Libris
           
  Brand        
Fosterfördrivning : Några reflektioner till en aktuell rättsfråga Wicksell, Knut (författare) 8 s.
Fosterfördrivning : Några reflektioner till en aktuell rättsfråga Wicksell, Knut 8   Libris
  Franska revolutionen 1789-1793 D 1 Händelserna intill septemberdagarna år 1792 Kropotkin, Petr 386  

Libris 1

Libris 2

Libris 3

  Gryning : dikter Englund, Carl-Emil 31   Libris
Herr Svartfot, den modärne Judas : några kortfattade antydningar om djurartens beskaffenhet och hur den skall lämpligen vårdas Doktor Lekman (pseud. för Rosengren, Freddy) 16 PDF Libris
Skola vi offra mera åt arbetarklassens bödel militarismen? : ett inlägg i försvarsfrågan

Skola vi offra mera åt arbetarklassens bödel militarismen? : ett inlägg i försvarsfrågan

Även utgiven 1924

Manus, Emil 8    
Socialistiska kampsånger att sjungas vid arbetarmöten 16 s.
Socialistiska kampsånger att sjungas vid arbetarmöten   16 PDF Libris
  Träldomstid Englund, John 63   Libris
  Ur frusen mark : dikter Sjöberg, Lars Emil 29   Libris
 

Är Bibeln Guds ord?

Rättelselapp ska medfölja

Kramer, J. W. 48   Libris
Överste krigsdåres lilla korta katekes för militarister Rosengren, Freddy (författare) 8 s.
Överste krigsdåres lilla korta katekes för militarister Rosengren, Freddy 8 PDF Libris
           
  Axel Holmström        
Fädernearv

Fädernearv : Skådespel i två akter

Även utgiven 1918

Ohlson, Henning 40   Libris
  I tjekans tjänst Tarasov-Rodionov, Aleksandr 154  

Libris 1

Libris 2

Samuel sökaren Sinclair, Upton (författare) 229 s.

Samuel sökaren

Även utgiven 1928

Sinclair, Upton 229   Libris
 

Vildmarken : Chicagoroman

Även utgiven 1928

Sinclair, Upton 479   Libris
           
  IWW        
  Arbetslösheten och maskinen MacDonald, James 116   Libris
           
  Övriga        
 

Försiktighet eller fosterfördrivning? : några anteckningar i sedlighetsfrågan

Fram

Även utgiven 1919, 1930, 1932, 1938

Bergegren, Hinke 48   Libris
Hur vi begränsa barnalstringen : några råd för makar Floodh, Elis C:son (författare) Anderssons hälso- & sjukvårdsaffär 57 s.

Hur vi begränsa barnalstringen : några råd för makar

Anderssons hälso- & sjukvårdsaffär

Floodh, Elis C:son 57 PDF