1918

Utgivning 1918

Framsida Titel, annan info Författare S. Info, ladda hem Externa länkar
  SAC        
Arbetarledare : social tidsbild i fyra akter  Gutfreund, Ernst (författare) 112 s.
Arbetarledare : social tidsbild i fyra akter Gutfreund, Ernst 112 PDF Libris
Dagbräckning : noveller och skisser av skilda författare

Dagbräckning : noveller och skisser av skilda författare 

Böljornas frihetskamp, Själskamp, Hundra bröd, Anherren, Maria Magdalena, Syndapängar, Utan arbete, Den lille musikern

Casparsson,Ragnar & Gorki, Maxim & Nordh, Wald. & Oljelund, Ivan & Ostwald, Hans & Slenkiewicz, Henryk & Uhlén, Axel & Zola, Emile 95   Libris
Förbrytelsen eller generalstrejkens fiender, och hennes nåd justitia, om generalstrejken Holme, Rud. (författare) 62 s.
Förbrytelsen eller generalstrejkens fiender, och hennes nåd justitia, om generalstrejken Holme, Rud. 62 PDF Libris
Hasard : tidsbilder från 1918  Eva Alexanders (författare) (pseud. för Andersson, Axel) 82 s.
Hasard : tidsbilder från 1918 Eva Alexanders (pseud. för Andersson, Axel) 82 PDF Libris
SACs handbok : Praktiska råd och anvisningar för LS och dess medlemmar angående organisationens administrativa skötsel, agitationens ordnande och stridernas förberedande och ordnande första upplagan 98 s.

SACs handbok : Praktiska råd och anvisningar för LS och dess medlemmar angående organisationens administrativa skötsel, agitationens ordnande och stridernas förberedande och ordnande

Även utgiven 1919(2), 1919(3), 1924, 1928, 1930, 1945, 1959, 1971, 1978

  98 PDF Libris
  Skandinaviens räddning från undergång i och efter kriget Martius (pseud. för Peters, Karl) 76   Libris
Tjuvarnas heliga slavavtal : syndikalisternas ställning till arbetsavtal och avtalslagar Andersson, John (författare) 44 s.

Tjuvarnas heliga slavavtal : syndikalisternas ställning till arbetsavtal och avtalslagar

Även utgiven 1915

Andersson, John 44 PDF Libris
Vilka äro "splittringsmännen"? : Eller syndikalismens ställning till parlamentarismen med särskild hänsyn till svenska och norska förhållanden Orkan, Harry (författare) (pseud. för Holme, Rudolv) 40 s.
Vilka äro "splittringsmännen"? : Eller syndikalismens ställning till parlamentarismen med särskild hänsyn till svenska och norska förhållanden Orkan, Harry (pseud. för Holme, Rudolv) 40 PDF Libris
           
  Anläggningsarbetarnas industriella kommitté        
  Från och med den 1:sta mars arbetar vi endast 8 timmar        
  Proklamation till Sverges arbetande folk!   1 PDF  
Tidens krav

Tidens krav

Tillfällighetstidning

Upplaga 25 000

Holme, Rud (red.) & Severin, Frans (red.) 8 PDF Libris
           
  Ungsocialistiska partiet        
De två världarna arbetarklassen och syndikalismen : deras egen sak och deras eget värk Holmberg, Gustaf Henriksson (författare) 127, [1] s.
De två världarna arbetarklassen och syndikalismen : deras egen sak och deras eget värk Holmberg, Gustaf Henriksson 127 PDF

Libris 1

Libris 2

Den modärna staten
Den modärna staten Kropotkin, Petr 127 PDF Libris
  Den "röda boken" över de krigande folkens politik  Gè, Alexander 32   Libris
 

Det anarkistiska manifästet

Även utgiven 1910, 1929, 1982

Ramus, Pierre (pseud. för Grossmann, Rudolf) 23 PDF (1929) Libris
  Frihetssångernas bok : sång- och deklamationsbok för arbetarungdom. Saml. 3   128  

Libris 1

Libris 2

Fyra års folkslaktning : Världskrig - världsrevolution Casparsson, Ragnar (författare) 16 s.
Fyra års folkslaktning : Världskrig - världsrevolution Casparsson, Ragnar 16 PDF Libris
  Res dig slav! Jonsson, Fritz 40   Libris
  Släpp människorna fria! Ipsen, J. J. 44   Libris
  Tiden - och en natt Hedenvind-Eriksson, Gustav 96   Libris
  Till min broder bonden! Reclus, Elisée 16   Libris
           
  Axel Holmström        
Amalthea
Amalthea Rosberg, Algot 166 PDF Libris
  Den kära nubben : Husbehovsbränning förr och nu Johansson, Gunnar 36   Libris
Fädernearv

Fädernearv : Skådespel i två akter

Även utgiven 1925

Ohlson, Henning 43   Libris
  Fängelseminnen Nilson, Anton 128   Libris
  I gryningen : ryskt revolutionsdrama i tre akter  Kampf, Leopold 136   Libris
 

Jobbare-katekesen

Ny och omarb. uppl. av Fläskkonsul Mårten Jobbares lilla katekes

Ljungberg, Einar 16   Libris
  Robert Owen : ur hans levnad och idévärld : en biografisk skiss Oljelund, Ivan 80   Libris
 

Röda jungfrun

Även utgiven 1912

Bergegren, Hinke 28   Libris
 

Sexuella spörsmål : kort och populär framställning av den nya läran om att exakt kunna bestämma avkommans kön. 1

Även utgiven 1920, 1921

Albán, Eugen & Robert, Friedrich (medarbetare) 24   Libris
           
  Nya folkviljan        
  Frälsningsarmén, skojarnas, tiggarnas, trälarnas organisation Andersson, Axel 32   Libris
  Ut ur statskyrkan Andersson Axel 8    
           
  IWW        
  IWW, dess mål, medel och taktik Welinder PJ 32   Libris
           
  Övriga        
  Frälsningsarmén, skojarorganisationen Andersson, Axel 8  

Libris 1

Libris 2

  Stadgar för Svenska fackoppositionen   15   Libris