1915

Utgivning 1915

Framsida Titel, annan info Författare S. Info, ladda hem Externa länkar
  SAC        
Arbetarna, fosterlandet och försvaret Andersson, Axel (författare) 23 s.

Arbetarna, fosterlandet och försvaret

Upplaga 9925

Andersson, Axel 23 PDF Libris
Från primitiv till industriell kommunism : eller Syndikalismen från samhällshistorisk synpunkt Sandgren, Johan (författare) 222 s.

Från primitiv till industriell kommunism : eller Syndikalismen från samhällshistorisk synpunkt

Upplaga 3000

Sandgren, Johan 222 PDF Libris
Res generalsträjk mot krig Andersson, John (författare) 32 s.

Res generalsträjk mot krig

Upplaga 15 000

Även utgiven 1916

Andersson, John 32 PDF

Libris 1

Libris 2

Textilarbetarna och syndikalismen Hjälm, Carl (författare) 16 s.

Textilarbetarna och syndikalismen

Upplaga 10 000

Hjälm, Carl 16 PDF Libris
 

Till svenska metallarbetarförbundets avdelningar 

[Om Kallinge LS strid vid järnverket]

  1 PDF  
           
  Anläggningsarbetarnas industriella agitations- och upplysningskommitté        
 

"Vi måste"!

Upplaga 10 000

       
           
  Ungsocialistiska partiet        
Allarm! : tryckt och otryckt både gammalt och nytt från många olika områden : antimilitaristiskt, avslöjande och hädiskt, om nöd och hyckleri, om klasskamp och socialism Bergegren, Hinke (författare) 48 s.
Allarm! : tryckt och otryckt både gammalt och nytt från många olika områden : antimilitaristiskt, avslöjande och hädiskt, om nöd och hyckleri, om klasskamp och socialism Bergegren, Hinke 48   Libris
En upprorsmans ord 1 d.
En upprorsmans ord 1 d. Kropotkin, Petr & Reclus, Elisée (förord) 143 PDF

Libris 1

Libris 2

En upprorsmans ord  2 d. Kropotkin, Petr (författare) 194 s.
En upprorsmans ord 2 d. Kropotkin, Petr 194 PDF

Libris 1

Libris 2

  Ett samhällets olycksbarn Coppée, François 64   Libris
  Herr Husvills visor och andra dikter Arendorff, Victor 80   Libris
Socialdemokratins bankrutt inför kriget : Ett ord till alla arbetare Schreyer, Paul (författare) 24 s.
Socialdemokratins bankrutt inför kriget : Ett ord till alla arbetare Schreyer, Paul 24 PDF

Libris 1

Libris 2

  Vad vi vilja Grave, Jean 23   Libris
           
  Axel Holmström        
  Den dödsdömde : en skildring av Rysslands terrorister Gerschuni, Gregor 176  

Libris 1

Libris 2

Louise Michel (den röda jungfrun)  Jensen, Albert (författare) 30 s.

Louise Michel (den röda jungfrun)

Även utgiven 198-?, 1995

Jensen, Albert (bearbetning efter Karl Von Lewenzow) 30

PDF

Text

Libris
  Mikael Bakunin : tänkaren och kämpen Björklund, Carl Johan 116 Text (ej komplett) Libris
  Nutidens träldom : En appell till kamp Casparsson, Ragnar 26   Libris
Peter Krapotkin : hans liv och ideér Jensen, Albert (författare) 48 s.

Peter Krapotkin : hans liv och ideér

Även utgiven 1921

Jensen, Albert 48 Text (1921)

Libris 1

Libris 2

P.J. Proudhon, hans liv och idéer Björklund, Carl Johan (författare) 48 s.
P.J. Proudhon, hans liv och idéer Björklund, Carl Johan 48 PDF

Libris 1

Libris 2

  Prästlögnen frid på jorden Thunell, Albin 18   Libris
  Skärseld Oljelund, Ivan 88   Libris
           
  John Andersson        
  Anläggningsarbetarna och syndikalismen Holme, Rudolv 36 PDF Libris
Tjuvarnas heliga slavavtal : syndikalisternas ställning till arbetsavtal och arbetslagar Anderson, John (författare) 44 s.

Tjuvarnas heliga slavavtal : syndikalisternas ställning till arbetsavtal och arbetslagar

Även utgiven 1918

Anderson, John 44 PDF (1918) Libris
           
  Övriga        
 

Blodsballaden vid Salt Lake

Seattle, Wash. : H. Oberg

Ragnvald Biltog, (pseud. för Oberg, Henning) 5 - 16   Libris
Havets arbetare och syndikalismen Jensen, Albert (författare) Svenska sjömansunionen (utgivare) 32 s.

Havets arbetare och syndikalismen

Svenska sjömansunionen

Jensen, Albert 32 PDF Libris
 

Kamrater!

Syndikalistiska militärkommittén

  1 PDF  
  Rallarne och syndikalismen : några iakttagelser och erinringar Aarnseth, Fredrik 20 PDF Libris
Syndikalismen

Syndikalismen

Framtiden

[Saklig och akademisk analys av SAC och syndikalismen]

Sommarin, Emil 124 PDF Libris