1909

Utgivning 1909

Framsida Titel, annan info Författare S. Info, ladda hem Externa länkar
  Den revolutionära syndikalismen Höglund, Zeth 30 PDF Libris
En svensk "utopist" : Nils Herman Quiding ("Nils Nilsson, arbetskarl") i belysning af hans egna skrifter bearbetade och i sammandrag populärt framstälda Holmberg, Gustaf Henriksson (författare) Björck & Börjesson och Tiden (Två utgåvor samma år med olika omslag men samma inlaga), 235 s.

En svensk "utopist" : Nils Herman Quiding ("Nils Nilsson, arbetskarl") i belysning af hans egna skrifter bearbetade och i sammandrag populärt framstälda

Björck & Börjesson

Förutom omslaget identisk med utgåvan från Tiden

Holmberg, Gustaf Henriksson 235 PDF Libris
En svensk "utopist" : Nils Herman Quiding ("Nils Nilsson, arbetskarl") i belysning af hans egna skrifter bearbetade och i sammandrag populärt framstälda  Holmberg, Gustaf Henriksson (författare) Björck & Börjesson och Tiden (Två utgåvor samma år med olika omslag men samma inlaga), 235 s.

En svensk "utopist" : Nils Herman Quiding ("Nils Nilsson, arbetskarl") i belysning af hans egna skrifter bearbetade och i sammandrag populärt framstälda

Tiden

Holmberg, Gustaf Henriksson 235 PDF  
 

Fackföreningarna och det soc.-dem. partiet

Sveriges ungsocialistiska parti östra distriktet

Jensen, Albert 8   Libris
Sabottage : Rättegången i Karlskrona Jensen, Albert, (författare) Sveriges ungsocialistiska parti (utgivare) 32 s.

Baksida

Sabottage : Rättegången i Karlskrona

Sveriges ungsocialistiska parti

Jensen, Albert 32 PDF Libris
Samhällets fiende : ur en ung arbetares utvecklingshistoria Larson, Leon (författare) Bonnier 114 s.

Samhällets fiende : ur en ung arbetares utvecklingshistoria

[Boken är ett angrepp på ungsocialismen se Ungsocialisternas syn på boken i Ungsocialismen en krönika s 189-190]

Bonnier

Larson, Leon 114 PDF

R-berg

Libris 1

Libris 2

Sedlighetskråkor : lustspel i fyra akter Bergegren, Hinke (författare) Ungsocialistiska partiets förlag (utgivare) 78 s.

Sedlighetskråkor : lustspel i fyra akter

Ungsocialistiska partiets förlag

Bergegren, Hinke 78   Libris
  Stridsskrift utg. av de sträjkande arbetarna vid Martebo torvfabrik och Visby cementfabrik Jonsson, Fritz     Libris
Syndikalistiskt bibliotek -Syndikalism och socialism av Lagardelle, Labriola, Michels, Kritschewsky och Griffuelhes.

Syndikalistiskt bibliotek -Syndikalism och socialism av Lagardelle, Labriola, Michels, Kritschewsky och Griffuelhes

Lysekils socialistiska klubb

Även utgiven 1916

Lagardelle, Hubert & Labriola, Arturo & Michels, Robert,  Kritchewsky, Boris 32 PDF Libris
 

Syndikalistiskt bibliotek : syndikalism och socialism 2 hfn

Lysekils socialistiska klubb

Det är mycket tveksamt om denna del gavs ut

  32   Libris

Tronen, altaret, svärdet och pänningpåsen : föredrag hållet i Folkets hus i Stockholm den 2 november 1908

Ungsocialistiska partiets förlag

Wicksell, Knut 48 PDF Libris