1886-1899

Utgivning 1800-tal

1886

Framsida Titel, annan info Författare S. Info, ladda hem Externa länkar
 

 Kan sparsamhet rädda proletariatet?

Även utgiven 1934

Wermelin, Atterdag 15 PDF (1934) Libris

1888

Framsida Titel, annan info Författare S. Info, ladda hem Externa länkar
 

Katedersocialismen och Eugen Dühring : Angrepp och försvar

Looström & K.

Holmberg, Gustaf Henriksson 39   Libris

1889

Framsida Titel, annan info Författare S. Info, ladda hem Externa länkar
 

Lag och auktoritet

Malmö : "Arbetets" tryckeri

Kropotkin, Petr 30  

Libris 1 

Libris 2

1890

Framsida Titel, annan info Författare S. Info, ladda hem Externa länkar
 

Socialdemokrati och anarkism

Socialdemokratiska ungdomsförbundet

Även utgiven 1905, 1906

Dalström, Kata 18   Libris

1891

Framsida Titel, annan info Författare S. Info, ladda hem Externa länkar
  Är du socialist  Bergegren, Hinke 2   Libris

1892

Framsida Titel, annan info Författare S. Info, ladda hem Externa länkar
 

Striden i Norberg : En sanningsenlig framställning utg. af grufarbetarne själfva

Även utgiven 1978

Kramer, J V & Eklund G     Libris

 1895

Framsida Titel, annan info Författare S. Info, ladda hem Externa länkar
 

Malmö socialistiska ungdomsklubbs agitationsskrift

Malmö socialistiska ungdomsklubb

      Libris
  Sanningen skall fram : ur processmysterierna mot K. P. Arnoldson : en liten pinohistoria Holmberg, Gustaf Henriksson 28   Libris
 

Till de unga proletärerna

Stockholms socialdemokratiska ungdomsklubb

Kropotkin, Petr 8   Libris

1897

Framsida Titel, annan info Författare S. Info, ladda hem Externa länkar
 

Stackars millionärer

Sveriges socialistiska ungdomsförbund

Shaw, Bernard 14   Libris

1898

Framsida Titel, annan info Författare S. Info, ladda hem Externa länkar
 

Framtiden är vår!

Svenska socialistiska ungdomsförbundet

Kronow, Olof 7   Libris
 

Kampen för brödet

1:a hft. Se 1899

Ungdomsförbundet

Brandes, Georg (inledning) & Reclus, Elisée (förord) & Kropotkin, Petr 16   Libris

1899

Framsida Titel, annan info Författare S. Info, ladda hem Externa länkar
 

Kampen för brödet

Bloms boktryckeri

Även utgiven under namnet Eröfringen av brödet 1908, 1919

Brandes, Georg (inledning) & Reclus, Elisée (förord) & Kropotkin, Petr 287   Libris
 

År 2000 : Sociala iakttagelser efter ett uppvaknande år 2000

Hft. 1

Socialistiska ungdomsförbundet

Bellamy, Edv. 16   Libris