Bibliografi över böcker och broschyrer

All utgivning från Federativs förlag, SAC, Axel Holmström och bokförlaget Brand kronologiskt. Dessutom utgivning från andra förlag och organisationer som har eller har haft relevans för den syndikalistiska och frihetligt socialistiska rörelsen i Sverige.

Här redovisas all utgivning från Federativs förlag, SAC, Axel Holmströms förlag och bokförlaget Brand oavsett om dessa hade anknytning till eller var relevanta för den anarkistiska och/eller syndikalistiska rörelsen i Sverige.

Från övriga utgivare är det ett urval av böcker som har eller har haft relevans för den syndikalistiska och frihetligt socialistiska rörelsen i Sverige. Med relevans avser vi inte bara litteratur utgiven av frihetliga socialister utan även kritik utgiven av såväl före detta medlemmar som organisationer knutna till både LO och SAF.

Förutom böcker och broschyrer omfattar bibliografin även småtryck som flygblad och foldrar. Affischer eller flygblad där bilder dominerar omfattas dock inte av denna bibliografi, de finns istället i våra bildgallerier här. Letar du efter ett flygblad från en viss händelse kolla både i denna bibliografi och i bildgallerierna.

Periodiskt organisationstryck som tex kongressprotokoll eller stadgar från SAC och organisationer anslutna till SAC finns inte i denna bibliografi, det finns här. 

Utgivning kronologiskt. Siffran inom parentes är antalet titlar det året.

2019 (0) 2018 (0) 2017 (0) 2016 (0) 2015 (2)
2014 (3) 2013 (3) 2012 (4) 2011 (6) 2010 (8)
         
2009 (14) 2008 (4) 2007 (10) 2006 (13) 2005 (14)
2004 (18) 2003 (13) 2002 (12) 2001 (15) 2000 (8)
200-? (3)        

1900-talet

1999 (11) 1998 (10) 1997 (12) 1996 (9) 1995 (12)
1994 (8) 1993 (16) 1992 (10) 1991 (3) 1990 (9)
199-? (1)        
         
1989 (12) 1988 (9) 1987 (12) 1986 (16) 1985 (4)
1984 (10) 1983 (17) 1982 (22) 1981 (19) 1980 (18)
198-? (3)        
         
1979 (17) 1978 (20) 1977 (19) 1976 (15) 1975 (25)
1974 (15) 1973 (22) 1972 (30) 1971 (32) 1970 (40)
197-? (8)        
         
1969 (26) 1968 (20) 1967 (15) 1966 (12) 1965 (11)
1964 (13) 1963 (10) 1962 (23) 1961 (16) 1960 (9)
196-? (1)        
         
1959 (14) 1958 (7) 1957 (3) 1956 (5) 1955 (12)
1954 (14) 1953 (8) 1952 (18) 1951 (24) 1950 (20)
         
1949 (23) 1948 (20) 1947 (24) 1946 (31) 1945 (31)
1944 (25) 1943 (16) 1942 (22) 1941 (55) 1940 (25)
         
1939 (35) 1938 (37) 1937 (33) 1936 (47) 1935 (38)
1934 (35) 1933 (28) 1932 (31) 1931 (30) 1930 (28)
         
1929 (22) 1928 (36) 1927 (28) 1926 (26) 1925 (40)
1924 (31) 1923 (27) 1922 (19) 1921 (18) 1920 (46)
         
1919 (33) 1918 (35) 1917 (36) 1916 (29) 1915 (28)
1914 (32) 1913 (21) 1912 (18) 1911 (18) 1910 (35)
191-? (1)        
         
1909 (11) 1908 (24) 1907 (20) 1906 (12) 1905 (8)
1904 (7) 1903 (4) 1902 (1) 1901 (1) 1900 (2)
190-? (2)        

1800-talet

1886-1899 (14)

Mer information om enskilda titlar

Böcker från Federativs förlag, SAC och Joe Hill-sällskapet som fortfarande säljs sorterade efter titel Böcker som fortfarande säljs
Ett urval slutsålda böcker från Federativs förlag och SAC sorterade efter titel Slutsålda böcker
Ett urval böcker från övriga utgivare, både slutsålda och böcker som fortfarande säljs sorterade efter titel. Böcker från övriga utgivare

Förlagen bakom böckerna

Federativs förlag, Syndikalistens förlag, SAC:s förlag och SAC
Axel Holmströms förlag
Bokförlaget Brand och Ungsocialistiska partiets förlag
Andra förlag

Artiklar

Artiklar i kapitel eller avsnitt ur böcker, årsskrifter, tidskrifter och tidningar som i övrigt inte platsar i bibliografin ovan. Artiklar i syndikalistisk och anarkistisk press ingår inte, information om dessa finns i bibliografin över Tidningar och tidskrifter.

Artiklar om SAC, syndikalism och frihetlig socialism
Intervjuer med medlemmar i den syndikalistiska och ungsocialistiska rörelsen
Lokalhistoriska artiklar om Götaland
Lokalhistoriska artiklar om Norrland
Lokalhistoriska artiklar om Svealand

Artiklar

Artiklar publicerade i tidskrifter och antologier.

2015

Utgivning 2015.

2014

Utgivning 2014

2013

Utgivning 2013

2012

Böcker och broschyrer utgivna 2012.

2011

Böcker och broschyrer utgivna 2011.

2010

Utgivning 2010

2009

Utgivning 2009

2008

Utgivning 2008

2007

Utgivning 2007

2006

Utgivning 2006

2005

Utgivning 2005

2004

Utgivning 2004

2003

Utgivning 2003

2002

Utgivning 2002

2001

Utgivning 2001

2000

Utgivning 2000

200-?

Utgivning 200-?

1999

Utgivning 1999

1998

Utgivning 1988

1997

Utgivning 1997

1996

Utgivning 1996

1995

Utgivning 1995

1994

Utgivning 1994

1993

Utgivning 1993

1992

Utgivning 1992

1991

Utgivning 1991

1990

Utgivning 1990

199-?

Utgivning 199-?

1989

Utgivning 1989

1988

Utgivning 1988

1987

Utgivning 1987

1986

Utgivning 1986

1985

Utgivning 1985

1984

Utgivning 1984

1983

Utgivning 1983

1982

Utgivning 1982

1981

Utgivning 1981

1980

Utgivning 1980

198-?

Utgivning 198-?

1979

Utgivning 1979

1978

Utgivning 1978

1977

Utgivning 1977

1976

Utgivning 1976

1975

Utgivning 1975

1974

Utgivning 1974

1973

Utgivning 1973

1972

Utgivning 1972

1971

Utgivning 1971

1970

Utgivning 1970

197-?

Utgivning 197-?

1969

Utgivning 1969

1968

Utgivning 1968

1967

Utgivning 1967

1966

Utgivning 1966

1965

Utgivning 1965

1964

Utgivning 1964

1963

Utgivning 1963

1962

Utgivning 1962

1961

Utgivning 1961

1960

Utgivning 1960

196-?

Utgivning 196-?

1959

Utgivning 1959

1958

Utgivning 1958

1957

Utgivning 1957

1956

Utgivning 1956

1955

Utgivning 1955

1954

Utgivning 1954

1953

Utgivning 1953

1952

Utgivning 1952

1951

Utgivning 1951

1950

Utgivning 1950

1949

Utgivning 1949

1948

Utgivning 1948

1947

Utgivning 1947

1946

Utgivning 1946

1945

Utgivning 1945

1944

Utgivning 1944

1943

Utgivning 1943

1942

Utgivning 1942

1941

Utgivning 1941

1940

Utgivning 1940

1939

Utgivning 1939.

1938

Utgivning 1938.

1937

Utgivning 1937

1936

Utgivning 1936.

1935

Utgivning 1935.

1934

Utgivning 1934.

1933

Utgivning 1933.

1932

Utgivning 1932.

1931

Utgivning 1931

1930

Utgivning 1930

1929

Utgivning 1929

1928

Utgivning 1928

1927

Utgivning 1927

1926

Utgivning 1926

1925

Utgivning 1925

1924

Utgivning 1924

1923

Utgivning 1923

1922

Utgivning 1922

1921

Utgivning 1921

1920

Utgivning 1920

1919

Utgivning 1919

1918

Utgivning 1918

1917

Utgivning 1917

1916

Utgivning 1916

1915

Utgivning 1915

1914

Utgivning 1914

1913

Böcker, broschyrer, småtryck och tillfällighetstidningar utgivna för 102 år sedan.

1912

Utgivning 1912

1911

Utgivning 1911

1910

Utgivning 1910

191-?

Utgivning 191-?

1909

Utgivning 1909

1908

Utgivning 1908

1907

Utgivning 1907

1906

Utgivning 1906

1905

Utgivning 1905

1904

Utgivning 1904

1903

Utgivning 1903

1902

Utgivning 1902

1901

Utgivning 1901

1900

Utgivning 1900

190-?

Utgivning 190-?

1886-1899

Utgivning 1800-tal