Västervik - syndikaliststaden En explorativ studie av syndikalismen i Västervik 1926-1929

Författare: Maria Karlsson C-uppsats HT 2005. Linköpings universitet: Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur. Uppsatsen har publicerats i Tidskriften Socialhistoria i Linköping nr 20.