Syndikalisme som alternativ social entreprenørskabsdiskurs

– en kritisk analyse af entreprenørskabsdiskursen
i Sveriges Arbetares Centralorganisation

Af Bjarke Friborg
Vejleder: Lars Hulgård
Center for Socialt Entreprenørskab, Roskilde Universitetscenter, december 2013