Svensk syndikalism idé- och programdebatt 1940-1954

Av Curt O Larsson. Proseminariet i statskunskap Stockholms Högskola HT 1954. Uppsatsen publicerades även i Statsvetenskaplig tidskrift nr 2-3 1957 men där saknas litteraturförteckning och bilagor som finns i uppsatsen här.