Röda fanor 1921 nr 06

Utgiven juni 1921 32 s. Omslaget saknas.

  • Sanningen om Kronstadt av M. Isidine
  • Om den borgerliga rikedomens uppkomst av Frans Severin
  • Ryska revolutionen [osignerad recension av Augustin Souchys bok Den ryska arbetar- och bonderevolutionen]
  • Arbetarrörelsen i Frankrike just nu av Augustin Souchy
  • Michail Bakunin del ett av Max Nettlau
  • Kommunisterna och fackföreningarna av Albert Jensen
  • Reaktionen i Italien del två av Rudolf Rocker
  • Eugéne Varlin - En syndikalistisk kommunard av Didrik Stigman (pseud. för Albert Jensen)
  • Utveckling...