Munsökonflikten 1

Organiserat strejkbryteri på Munsö : arbetsgivare på medlemsvärvning åt Fabriks.

Ur Industriarbetaren nr 4 1956.

Inledning: Den konflikt som sedan den 21 juni pågår ute i grusgroparna på Mälaröarna gäller en strid både ifråga om löner och arbetsvillkor, men i lika hög grad en strid om föreningsrätten. Sand & Grus AB Jehander med direktör Henriksson och ingenjör Myhrén i spetsen har nedlagt ett intensivt arbete på att söka bortmanövrera den syndikalistiska organisationen för att i stället till försämrade arbetsvillkor få teckna avtal med Fabriksarbetarförbundet.