1982 Tiggarnas fosterland

Av Hilma Hovstedt ur Arbetaren nr 11 1982 ursprungligen publicerad i tillfällighetstidningen Det stora blodbadet 1914