1977 Vi borde själva dokumentera

Av Gotthard Öberg ur Arbetaren nr 35 1977.