1977 Så här kan vi utveckla SAC

Debattartikel av Bertil S Ericsson under vinjetten SAC-debatt ur Arbetaren nr 35 1977.