1977 Rudolf Berner död

Av Günter Dallmann ur Arbetaren nr 12 1977.