1977 Gustav Ceder död

Av Sven Nygårds ur Arbetaren nr 36 1977.