1970 Strövtåg i minnena

Ur Arbetaren nr 51-52 1970.

Folke Fridell har vid sidan av sitt författarskap varit flitigt engagerad som föreläsare. Nu senast som "utsänd" av Författarförlaget. Från sina resor kors och tvärs genom landet berättar här Fridell med gott humör och spetsig penna.